Obdolženci v kazenskem postopku

Slovenija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se dogaja, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot so globe, najdete v Informativnem listu 5. Če ste sami žrtev kaznivega dejanja, so izčrpne informacije o vaših pravicah na voljo tukaj.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kratek opis kazenskega postopka

Predhodni postopek

 • Predkazenski postopek

V predkazenskem postopku policija po uradni dolžnosti ali po navodilih državnega tožilca odkriva storilca kaznivega dejanja, zbira ter zavaruje sledove in dokaze ter zbira obvestila o kaznivem dejanju. Za dejavnost policije morajo obstajati razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

 • Redni kazenski postopek

Redni kazenski postopek je postopek, ki ga vodi sodišče. Začne se lahko le na zahtevo upravičenega tožilca (upravičeni tožilec je državni tožilec, zasebni tožilec ali oškodovanec kot tožilec). Podan mora biti utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. Utemeljen sum je podan, če je stopnja verjetnosti, da je oseba storila kaznivo dejanje, večja od verjetnosti, da ga ni storila.

 • Preiskava

Namen preiskave je zbiranje dokazov. Na zahtevo upravičenega tožilca preiskovalni sodnik po zaslišanju obdolženca izda sklep o uvedbi preiskave, zoper katerega je možna pritožba. Preiskava je obvezna, če je za kaznivo dejanje predpisana kazen zapora nad osem let.

 • Obtožba

Z obtožbo upravičeni tožilec določi, kaj bo sodišče obravnavalo na glavni obravnavi, saj je določen obdolženec ter dejanje, ki je predmet obtožbe. Zoper obtožbo je možen ugovor.

Glavni postopek

 • Priprave na glavno obravnavo

Predsednik senata po pravnomočnosti obtožbe določi čas in kraj glavne obravnave ter zagotovi navzočnost oseb in predmetov dokazovanja.

 • Glavna obravnava in sodba

Na glavni obravnavi sodišče ob prisotnosti tožilca in obdolženca odloča, ali je obdolženec kriv za kaznivo dejanje. Glavna obravnava se konča z razglasitvijo sodbe.

 • Redna pravna sredstva

Tožilec in obdolženec se lahko zoper izrečeno sodbo pritožita. Pritožbo je treba napovedati v osmih dneh od razglasitve sodbe, razen če je bila izrečena zaporna kazen.

 • Izvršitev sodbe

Ko je sodba pravnomočna, se izvrši.

V informativnih listih lahko najdete podrobne informacije o vseh fazah kazenskega postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj koristni napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožb ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Posvetovanje z odvetnikom

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

 • Policijska preiskava
 • Pridržanje in privedba k preiskovalnemu sodniku, ki opravi zaslišanje
 • Pripor ali izpustitev
 • Uvedba preiskave in preiskovalna dejanja
 • Obtožba
 • Priprave na glavno obravnavo

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški v cestnem prometu

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku

Kazenski zakonik-1

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

Zadnja posodobitev: 24/06/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.