Obdolženci v kazenskem postopku

Švedska

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških, kot so prekrški v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot je globa, najdete v informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Kratek opis kazenskega postopka

Sledi kratek opis običajnih faz kazenskega postopka.

 • Prijava kaznivega dejanja policiji.
 • Policija izvede kazensko preiskavo (predhodno preiskavo); v primeru hujših kaznivih dejanj preiskavo vodi tožilec.
 • V večini primerov je mogoče dobiti zagovornika po uradni dolžnosti.
 • Če gre za hujša ali ponavljajoča se kazniva dejanja, lahko tožilec od sodišča zahteva vaš pripor. V tem primeru bo opravljeno posebno zaslišanje med pridržanjem.
 • Tožilec začne kazenski pregon na okrožnem sodišču.
 • Okrožno sodišče opravi glavno obravnavo, da bi preučilo, ali je dokazano, da ste storili kaznivo dejanje, in če je, kakšna bo kazen itd.
 • Če ena od strank vloži pritožbo, pritožbeno sodišče preuči, ali je treba sodbo okrožnega sodišča potrditi ali spremeniti.
 • V nekaterih primerih lahko sodbo ponovno preuči vrhovno sodišče.
 • Sodba postane pravno izvršljiva, to je pravnomočna, in v primeru obsodbe bo izvršena kazen.

V informativnih listih lahko najdete podrobne informacije o teh fazah kazenskega postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so le napotki. Če potrebujete pomoč, se z odvetnikom ali drugim strokovnjakom vedno posvetujte o tem, kaj velja v vaši situaciji.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Kako do pravnega svetovanja?

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

 • Zaslišanje
 • Prijetje
 • Pripor
 • Nadaljevanje policijske preiskave
 • Priprava zadeve na strani obrambe
 • Kazenski pregon

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški v cestnem prometu

Sorodne povezave

Švedska sodišča

Švedsko državno tožilstvo

Švedsko odvetniško združenje

Organ za odškodnino in podporo žrtvam kaznivih dejanj

Švedska služba za zapor in pogojni odpust

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.