Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till estniska är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Estland

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas i domstol. Information om smärre trafikbrott som vanligtvis omfattas av böter finns i faktablad 5. Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Estland

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

 • Inledande av det straffrättsliga förfarandet
 • Förundersökning m.m.
 • Tillgång till akten och ansökningar
 • Åtal
 • Domstolsförfaranden inför rättegångsförhandlingarna
 • Domstolsförhandling
 • Dom
 • Överklagande- och kassationsförfaranden (i andrainstans- och tredjeinstansdomstolar)
 • Verkställighet av domen

I faktabladen hittar du information om dessa skeden i förfarandet och om dina rättigheter. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1. Juridisk rådgivning

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Det straffrättsliga förfarandet inleds
 • Frihetsberövande och anhållande
 • Förhör och insamling av bevisning
 • Tillgång till akten, förhandlingsansökningar och presentation av åtalet
 • Ytterligare information för personer som inte är bosatta i landet

3. Mina rättigheter under rättegången

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Trafikbrott

Länkar

Översikt över det estniska straffrättsliga förfarandet på engelska

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.