Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Malta

I de här faktabladen förklaras vad som händer om du blir misstänkt eller åtalad för ett brott som leder till rättegång i domstol. Information om smärre trafikbrott, som oftast leder till en fastställd påföljd, till exempel böter, finns i Faktablad 5. Om du har blivit offer för ett brott hittar du all information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Du ställs alltid inför rätta vid en Court of Magistrates (allmän underrätt). Om du kallas inför rätta medan du är kvarhållen i förvar, måste domstolen först besluta om frihetsberövandet grundas på en bestämmelse i lagen och sedan informera dig om att du har rätt att begära borgen. Om du inte är kvarhållen kommer du att informeras om åtalspunkterna och vilket datum du måste infinna dig i rätten för en första förhandling.

Det finns tre olika typer av rättegångar beroende på hur allvarliga åtalspunkterna mot dig är:

Förenklat förfarande inför Court of Magistrates (allmän underrätt)

 • Stämning
 • Åklagarsidans talan som framförs av polismyndigheten
 • Försvarets talan
 • Slutanföranden
 • Dom

Förfarande i Court of Magistrates efter sammanställning av bevis

 • Stämning
 • Åklagarsidans talan som framförs av polismyndigheten och Attorney General (statsåklagare)
 • Försvarets talan
 • Slutanföranden
 • Dom

Rättegång med jury

 • Inledande anföranden och utveckling av frågor rörande bevisningens tillåtlighet
 • Uppläsning av åtalet
 • Inledande anförande från åklagaren
 • Åklagarsidans talan som framförs av Attorney General
 • Försvarets talan
 • Replik från åklagaren
 • Svaromål från försvaret
 • Slutanföranden
 • Dom
 • Påföljd

Mer information om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns i faktabladen. Den här informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Tänk på att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna. Den kan alltså inte stödja dig om du har klagomål. Du hittar information om hur du klagar och till vem i de här faktabladen.

Klicka på länkarna här nedanför så hittar du den information du behöver

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Utredning
 • Häktning
 • Första förhör i domstol
 • Förberedelse inför rättegången
 • Försvarets förberedelse av målet

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Smärre trafikbrott

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.