Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Генералният секретариат за равенство между половете (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon) към Министерството на вътрешните работи, ръководи консултантски центрове за жени, жертви на насилие.

Той е създаден като интегрирана мрежа от 62 структури, които помагат на такива жени.

Мрежата включва гореща телефонна линия, с която можете да се свържете 24 часа, 7 дни в седмицата (SOS 15900), 40 консултантски центъра и 21 приюта за жените и техните деца.

Можете да се свържете с горещата телефонна линия SOS15900 и на адрес на електронна пощаsos15900@isotita.gr. Линията работи 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, на гръцки и на английски език. Разходите за обажданията се определят съгласно таксите за национални разговори.

Консултантските центрове предлагат безплатна психосоциална подкрепа и правни консултации. Обхватът на предлаганите услугите вече е разширен, така че да включва заетостта на жените и жените, страдащи от множество форми на дискриминация (подкрепа за бежанци, самотни родители, членове на ромската общност и други). Информация за контакт с консултантските центрове можете да намерите на адрес http://www.womensos.gr/ и във Facebook: WomenSOS.gr

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

уебсайт на Генералния секретариат за равенство между половете: http://www.isotita.gr/

Изследователски център за равенство между половете (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas - „KEThI“)

Изследователският център за равенство между половете предлага психологическа подкрепа и правна помощ на жертви на домашно насилие и ръководи приют за жени, които са жертви на насилие, и техните деца.

Изследователският център за равенство между половете

 • е частноправна организация, която е създадена през 1994 г. и се намира под надзора на Генералния секретариат за равенство между половете,
 • обхваща регионални и местни служби, предлагащи психологическа подкрепа и правна помощ на жертви на домашно насилие,
 • предоставя безплатна психологическа подкрепа и правна помощ,
 • предоставя информация, консултации и подкрепа за жени, изправени пред проблеми, свързани със заетостта и социалното изключване,
 • от 1993 г. в сътрудничество с префектурата в Атина ръководи приют за жени, жертви на насилие, и техните деца.
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: https://kethi.gr/

Национален център за социална солидарност (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis - „EKKA“)

Националният център за социална солидарност ръководи мрежа, която предлага услуги за социална подкрепа на лица, семейства и социални групи, които изпитват психосоциални затруднения или които се нуждаят от незабавна социална подкрепа.

Националният център за социална солидарност

 • е частноправна организация, намираща се в Атина, която е под надзора на Министерството на труда, социалната сигурност и социалната солидарност.
 • Тя включва следните услуги:
 • Директната телефонна линия за оказване на социална помощ „197“ за всички граждани, която работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Обажданията са безплатни.
 • Националната гореща телефонна линия за закрила на детето „1107“ за въпроси, свързани с децата, работи 24 часа, 7 дни в седмицата.
 • Центрове за социална подкрепа в Атина, Пирея и Солун.
 • Приюти за граждани, преживяващи сериозни социални и финансови проблеми в региона на Атика.
 • Ръководи приюти за жени, изложени на риск, и техните деца в Атика и Солун.
 • Обхват на предлаганите услуги:
 • консултации и информация по въпроси, свързани със социалното подпомагане,
 • социална и психологическа подкрепа за лица и семейства, настаняване в приют на жени, изложени на риск, и техните деца (главно жертви на домашно насилие и трафик на хора),
 • краткосрочно настаняване на лица, преживяващи криза или неотложен социален проблем,
 • сътрудничество и медиация за улесняване на достъпа до услуги за социална солидарност, предлагани от други организации.
 • И накрая, Центърът разполага с екипи за бърза намеса за оказване на психосоциална подкрепа, състоящи се основно от психолози и социални работници, при свързани с природни бедствия ситуации (земетресение, наводнение, пожар), инциденти, корабокрушения с голям брой жертви и всякаква криза, засягаща голям брой хора, където присъствието на тези екипи се счита за необходимо.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: http://www.ekka.org.gr/

Център за медицинска рехабилитация на жертви на изтезания (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Центърът за медицинска рехабилитация на жертви на изтезания предоставя център за рехабилитация за лица, които са били изтезавани, и за техните семейства; в него гръцки и чуждестранни медицински специалисти се обучават да преглеждат и лекуват жертви на изтезания, провеждат се научни изследвания и се предлагат стимули за научноизследователска дейност в областта на изтезанията и последиците от тях.

Центърът за медицинска рехабилитация на жертви на изтезания

 • предоставя център за рехабилитация за лица, които са били изтезавани, и за техните семейства,
 • обучава гръцки и чуждестранни медицински специалисти да преглеждат и лекуват жертви на изтезания,
 • допринася за широкото разпространение на познаването на практиката за изтезания и различните и форми и възможността за рехабилитация на жертвите на изтезания,
 • провежда научни изследвания и предлага стимули за научноизследователска дейност в областта на изтезанията и последиците от тях,
 • поддържа и развива информационен (документален) център,
 • допринася за предотвратяването на изтезанията, като преследва такива цели.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: http://www.mrct.org/

Център за изследвания и подкрепа на жертвите на малтретиране и социално изключване (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú - „EKYThKKA“)

Центърът за изследвания и подкрепа на жертвите на малтретиране и социално изключване предлага медицинска, психологическа, социална и правна подкрепа на жертви на изтезание и организирано насилие, малтретиране и социално изключване.

Центърът за изследвания и подкрепа на жертвите на малтретиране и социално изключване

 • е гражданскоправно сдружение с нестопанска цел,
 • предлага медицинска, психологическа, социална и правна подкрепа на жертви на изтезание и организирано насилие, малтретиране и социално изключване,
 • увеличава осведомеността по въпроси, свързани с правата на човека, и разпространява информация за съществуването на прояви на насилие и социално изключване, както и методи за справяне с тях както в Гърция, така и в чужбина,
 • предлага хуманитарна помощ за социални групи, които са били подложени на организирано насилие, изтезания, малтретиране и социално изключване, както в Гърция, така и в чужбина,
 • провежда научни изследвания във връзка с насилието и изтезанията, малтретирането и социалното изключване,
 • допринася за предотвратяването на изтезания, малтретиране и социално изключване.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: http://www.cvme.gr/

Гръцки съвет за бежанците (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Гръцкият съвет за бежанците е неправителствена организация, подкрепяща бежанци и лица, търсещи убежище в Гърция, чрез редица психосоциални и правни услуги.

Създаденият през 1989 г. Гръцки съвет за бежанците

 • е неправителствена организация за подкрепа на чужденците и лицата, търсещи убежище в Гърция,
 • помага за плавното интегриране на чужденците в Гърция чрез редица психосоциални и правни услуги,
 • представлява единствената гръцка неправителствена организация с нестопанска цел, която работи изключително с хора, които търсят убежище в Гърция и които се считат за бежанци,
 • регистрирана е към Министерството на външните работи и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност като специална благотворителна организация,
 • представлява една от шестте неправителствени организации, които защитават правата на човека в Гърция, и е член на Националния комитет за правата на човека (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou),
 • тя е партньор по изпълнението на Върховния комисар на ООН за бежанците и е член на Европейския съвет за бежанците и изгнаниците.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: http://www.gcr.gr/

Гръцки хелзинкски наблюдател (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Гръцкият хелзинкски наблюдател наблюдава, публикува статии и лобира по въпроси, свързани с правата на човека в Гърция.

Гръцкият хелзинкски наблюдател

 • е създаден през 1992 г.,
 • е гръцкият член на Международната хелзинкска федерация за правата на човека,
 • наблюдава, публикува и лобира по въпроси, свързани с правата на човека в Гърция, а понякога и на Балканите,
 • участва във и често пъти координира наблюдението на гръцките и балканските медии за стереотипи и език на омразата и подготвя подробни годишни доклади, паралелни/неофициални доклади за органите на ООН, както и специализирани доклади за малтретиране и относно етнически, етнолингвистични, религиозни и имигрантски общности.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: http://cm.greekhelsinki.gr/

Гръцка секция на Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International се насочва към правителства, междуправителствени организации, въоръжени политически групи, дружества и други недържавни участници и системно и безпристрастно разследва отделни случаи и модели на нарушения на правата на човека.

Amnesty International

 • е световно, независимо движение на доброволци, борещи се за защитата на правата на човека,
 • защитава лицата, лишени от свобода поради убежденията си, насилие и бедност,
 • стреми се да сложи край на насилието срещу жените,
 • стреми се да премахне смъртното наказание, изтезанията и ограниченията на свободата, наложени в името на „войната срещу терора“,
 • бори се с дискриминацията срещу бежанците, имигрантите, малцинствата и защитниците на правата на човека.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Уебсайт: http://www.amnesty.org.gr/

Последна актуализация: 14/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.