Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

- Като жертва на престъпление можете да се свържете със следните главни служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

А. Държавна служба:

Централна служба за социално подпомагане (SCAS) - Служби за подкрепа на жертвите на престъпления (Service central d’assistance sociale (SCAS) - Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV в Люксембург

Видове подкрепа:

 • Психологически и психотерапевтични консултации
 • Предоставяне на правна информация
 • Терапевтична група за жертви на домашно насилие.
 • Придружаване на жертви в хода на целия съдебен процес

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM номер: (+352) 621 32 65 95

Ел. поща: scas-sav@justice.etat.lu
Уебсайт: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Б. Неправителствени организации (НПО):

1. Подкрепа за жертви на престъпления (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Видове подкрепа:

 • Предоставяне на правни консултации
 • Морална, финансова и материална подкрепа

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Тел.: (+352) 40 20 40

Ел. поща: wrl@pt.lu
Уебсайт: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Служби за подкрепа на лица, признати за жертви на домашно насилие

Съществуват три такива служби:

- „SAVVD“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“ (Femmes en détresse asbl)

Видове подкрепа:

 • Психосоциални консултации
 • Правна информация и подкрепа
 • Правна, административна и социална информация и подкрепа след извеждане на извършителя на насилието от жилището от страна прокурора
 • Планиране на правни действия
 • Придружаване на жертви, наред с другото, в съда, в кантората на адвокат, при посещение при лекар
 • Насоки
 • Консултации и мерки за защита срещу тормоз
 • Изготвяне на план за защита на жертвите

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 18 62
Факс: (+352) 26 48 18 63

Ел. поща: contact@savvd.lu
Уебсайт: http://fed.lu/wp/services/savvd/

- „PSY EA“- в Люксембург към сдружение с нестопанска цел„Жени в беда“ (Femmes en détresse)

За деца, които са преки и косвени жертви на домашно насилие, във връзка със заповед за извеждане от дома.

Видове подкрепа:

 • Грижа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие, във връзка с мярка за извеждане от дома
 • Като психологическа служба за деца и юноши, жертви на домашно насилие - Психологическа подкрепа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие и за техните семейства

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 20 50
Факс: (+352) 26 48 18 63

Ел. поща: contact@psyea.lu
Уебсайт: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- „ALTERNATIVES“ в Дюделанж към Фондация „Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Служба за подкрепа на деца, които са преки и косвени жертви на домашно насилие, във връзка със заповед за извеждане от дома.

Видове подкрепа:

 • Грижа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие, във връзка с мярка за извеждане от дома

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 51 72 72 89

Ел. поща: alternatives@profamilia.lu
Уебсайт: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Консултативни служби за жени, които са признати за жертви на насилие

Видове подкрепа:

 • Консултации по телефон
 • Психосоциални консултации
 • Правна, административна и социална информация и подкрепа
 • Планиране на правни действия
 • Придружаване на жени до други служби за професионални услуги: адвокат, съд, полиция
 • Интервю за прием в център за подслон за жени
 • Обучение и лекции във връзка с домашното насилие
 • Семинари и дискусионни групи

Съществуват четири такива групи:

- „VISAVI“ (Живот без насилие (VISAVI (Vivre Sans Violence)) в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“(Femmes en détresse)

Консултативен център за жени, които са жертви на домашно насилие

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Тел.: (+352) 49 08 77-1
Факс: (+352) 26 48 26 82

Ел. поща: feminfo@visavi.lu
Уебсайт: http://fed.lu/wp/services/visavi/

- „ЮЖЕН ЦЕНТЪР“ (FOYER SUD) в Еш-сюр-Алзет към Националния съвет на жените в Люксембург (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Консултативен център за жени в беда, включително жертви на насилие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Тел.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Факс: (+352) 54 57 57 57

Ел. поща: foyersud@pt.lu
Уебсайт: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Център „OZANAM“ в Люксембург

- Център „OZANAM Север“ (Centre OZANAM Nord) във Вилц към фондация „Дом с отворени врати“ (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Консултативни центрове за жени в беда, включително жертви на насилие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Тел.: (+352) 48 83 47

Ел. поща: ozanam@fmpo.lu
Уебсайт: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Тел.: (+352) 26 95 39 59

Ел. поща: ozanam.nord@fmpo.lu
Уебсайт: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- „PROFAMILIA“ в Дюделанж към Фондация „Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Консултативен център за жени в беда, включително жертви на насилие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Тел.: (+352) 51 72 72-41
Факс: (+352) 52 21 88

Ел. поща: femmes@profamilia.lu
Уебсайт: http://www.cnfl.lu

4. Консултативен център за деца и юноши, които са регистрирани като жертви на насилие

Съществуват четири центъра:

- „PSY EA“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“ (Femmes en détresse)

Психологическа служба за деца и юноши на възраст от 3 до 21 години, които са жертви или свидетели на домашно насилие, както и за техните семейства.

Видове подкрепа:

 • Психологическа подкрепа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие, както и за техните семейства.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 20 50
Факс: (+352) 26 48 18 63

Ел. поща: contact@psyea.lu
Уебсайт: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- „ALTERNATIVES“ в Дюделанж към Фондация „Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Консултативна служба за деца и юноши на възраст от 0 до 27 години, които са жертви или свидетели на физическо и психическо насилие, включително домашно насилие, както и за техните семейства.

Видове подкрепа:

 • Психологическа подкрепа за деца и техните семейства
 • Подкрепа за заздравяване на семейните отношения, взаимно уважение
 • Осъзнаване на насилието и превенция

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 51 72 72 89

Ел. поща: alternatives@profamilia.lu
Уебсайт: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- „OXYGENE“ в Дюделанж към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“ (Femmes en détresse)

Служба за консултации и информация за момичета (на възраст от 12 до 21 години) в беда, които са жертви на физическо, психическо или сексуално насилие.

Видове подкрепа:

 • Индивидуални разговори
 • Подкрепа за административни процедури
 • Помощ при търсене на място за настаняване под наблюдение
 • Помощ за възможно приемане в центъра за подслон „Meederchershaus“

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Тел.: (+352) 49 41 49
Факс: (+352) 27 12 59 89

Ел. поща: infofilles@pt.lu
Уебсайт: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

- „ALUPSE DIALOGUE“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Alupse“

Служба за психологически консултации и терапия за деца на възраст от 0 до 21 години, които са жертви на физическо, психическо и сексуално насилие, както и за техните семейства.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 18 48-1
Факс: (+352) 26 19 65 55

Ел. поща: alupse@pt.lu
Уебсайт: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Акредитиран център за консултации, информация и помощ за мъже и момчета в беда, които са жертва на насилие - „infoMann“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „actTogether“

Видове подкрепа:

 • Психологическа и социална подкрепа и консултации
 • Услуга за предоставяне на информация и документация
 • Повишаване на осведомеността и обучение
 • Придружаване и подкрепа за мъже с оглед на тяхното приемане в център за подслон за мъже

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Тел.: (+352) 27 49 65
Факс: (+352) 27 49 65 65

Ел. поща: info@infomann.lu
Уебсайт: http://www.infomann.lu/

6. Акредитиран център за консултации и помощ за извършители на насилие, включително домашно насилие - „Riicht eraus“ в Люксембург към Люксембургския червен кръст

Видове подкрепа:

 • Консултации, изслушване, подкрепа, съдействие и съпровождане на извършители на домашно насилие (мъже и жени) във връзка с извеждане от дома, било съдебно принудително, или доброволно
 • Насърчаване на осъзнаването и отговорността на част от извършителите
 • Краткосрочна защита на жертвите
 • Управление на конфликти и самоувереност
 • Подкрепа за лица, решени да се променят
 • Помощ при разработване на практически стратегии, позволяващи трайна промяна в отношението и поведението на извършителите
 • Подкрепа за хора, желаещи да променят насилственото си поведение
 • Дискусионна група

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Тел.: (+352) 27 55-5800
Гореща телефонна линия на червения кръст: (+352) 27 55
Факс: (+352) 27 55-5801

Ел. поща: riichteraus@croix-rouge.lu
Уебсайт: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Служба за подпомагане за лица, признати за жертви на трафик на хора

Болнична и извънболнична грижа за всички жертви на трафик на хора - жени, мъже и деца.

Съществуват две, които координират дейността си:

- „SAVTEH“ в Люксембург към „Жени в беда“ (Femmes en détresse asbl)

- „COTEH“ в Люксембург към Фондация „Дом с отворени врати“ (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Видове подкрепа:

 • Телефонни и лични консултации
 • Психологическа подкрепа и наблюдение
 • Психологическа подкрепа и стабилизиране
 • Организиране на консултации или медицинско лечение
 • Придружаване на жертвата пред отдела „Наказателно разследване“ с цел установяване на самоличност
 • Оказване на подкрепа при сътрудничеството на жертвата с полицията и прокуратурата
 • Придружаване на жертви, по-специално по време на техните правни, административни и социални процедури
 • Координиране на стационарна помощ и организиране на настаняването на жертви според техния пол и възраст
 • Материална и финансова помощ
 • Информация за правата на жертвите на трафик на хора, съдебни и административни производства, предоставени обезщетения
 • Осъществяване на контакт с НПО в държавата на произход в рамките на доброволно връщане

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 26 31
Факс: (+352) 26 48 26 82
GSM номер: (+352) 621 316 919

Ел. поща: traite.humains@visavi.lu
Уебсайт: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Тел.: (+352) 24 87 36 22
GSM номер: (+352) 621 351 884

Ел. поща: coteh@fmpo.lu
Уебсайт: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

В. Полиция:

Главна дирекция на
люксембургската полиция
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Тел.: (+352) 49 97-1
Телефонна линия за спешни повиквания: 113
Факс: (+352) 49 97-20 99

Ел. поща: contact@police.public.lu
Уебсайт: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

Г. Местни органи:

Приемна служба (Service d’accueil et d’information juridique):

- ДИКИРХ

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Тел.: (+352) 80 23 15

- ЕШ-СЮР-АЛЗЕТ

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Тел.: (+352) 54 15 52

-ЛЮКСЕМБУРГ

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 22 18 46

Уебсайт: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Служба за правна информация „Права на жените“ (Women’s Rights):

ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Уебсайт: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

Д. Министерства:

- Министерство на правосъдието (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -84537
Факс: (+352) 26 68 48 61

Ел. поща: info@mj.public.lu
Уебсайт: http://www.mj.public.lu/

Задача:

 • Граждански дела
 • Наказателни дела: Обезщетяване на жертви, правна помощ, медиация при престъпления
 • Търговски дела
 • Организация на съдебната система
 • Обща координация на административни спорове пред административни съдилища
 • Места за изтърпяване на наказания лишаване от свобода

- Министерство на вътрешните работи (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -84600
Факс: (+352) 22 11 25

Ел. поща: info@miat.public.lu
Уебсайт: http://www.mi.public.lu/

Задачи в съответствие с Указа на Великото херцогство от 28 януари 2015 г.:

 • Координиране на службите за спешна помощ
 • Сътрудничество с НПО

- Министерство на вътрешната сигурност (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -84659
Факс: (+352) 22 72 76

Ел. поща: secretariat@msi.etat.lu
Уебсайт: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Подкрепа за жертвите в съответствие с Указа на Люксембург от 28 януари 2015 г.:

 • люксембургска полиция, Главен инспекторат на полицията (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), европейска политика в областта на правосъдието и вътрешните работи, международна политика в областта на полицейско сътрудничество

- Министерство на равните възможности (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -85806
Факс: (+352) 24 18 86

Ел. поща> : info@mega.public.lu
Уебсайт: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Задачи:

 • Домашно насилие
 • Комитет за сътрудничество между специалистите в областта на борбата срещу насилието
 • Партньорство и управление с акредитирани от MEGA неправителствени организации за болнична и извънболнична грижа жертви и извършители на домашно насилие, жени и мъже в беда, основано на пола на насилие и трафик на хора
 • Партньорство и сътрудничество с одобрени от държавата НПО за осигуряване на грижи за лица в беда, които са жертва на насилие

Гореща телефонна линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Люксембургска полиция

Гореща телефонна линия: 113

От понеделник до петък, 24 часа на ден

Люксембургски червен кръст

Гореща телефонна линия: 2755

От понеделник до петък, от 7.00 до 22.00 часа

- Fraentelefon („Жени в беда“)

Гореща телефонна линия: (+352) 44 81 81

От понеделник до петък, 24 часа на ден

- Fraentelefon („Жени в беда“)

Гореща телефонна линия: (+352) 44 81 81

От понеделник до петък, от 9,00 до 15,00 часа

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Да, подкрепата за жертвите се предлага безплатно.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Вж. отговора на въпрос едно, точка Б.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.