Práva obětí trestných činů – podle zemí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Nemáte právo právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí vynesenému soudem prvního stupně. Právo na podání opravného prostředku má nejvyšší státní zástupce.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Rozsudek může váš právní zástupce využít, pokud vůči pachateli trestného činu podáte žalobu na náhradu škody.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení soudního řízení máte právo na podporu a/nebo ochranu po přiměřenou dobu, která se odvíjí od vašich potřeb v daném konkrétním okamžiku.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Na požádání můžete od policie obdržet informace o trestu, který soud pachateli uložil.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na požádání můžete být informováni:

a) že osoba zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný čin, který se vás týká, byla propuštěna nebo unikla z výkonu trestu nebo vazby,

b) o všech příslušných opatřeních přijatých na vaši ochranu v případě propuštění nebo úniku osoby zadržované, stíhané či odsouzené pro trestný čin, který se vás týká.

Je třeba uvést, že poskytnutí výše uvedených informací může být odepřeno, pokud existuje pravděpodobnost nebo skutečné riziko újmy pro pachatele trestného činu.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například k tomu vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Nemáte právo podílet se na rozhodnutích o propuštění nebo přerušení trestu pachatele.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.