Práva obětí trestných činů – podle zemí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu (např. byli jste zraněni nebo váš osobní majetek byl poškozen či odcizen atd.) v důsledku události, která představuje trestný čin podle vnitrostátního práva. Podle práva máte jako oběť trestného činu před soudním řízením, během něj a po něm určitá individuální práva.

Na Kypru začíná trestní řízení policejním vyšetřováním trestného činu. Jakmile je vyšetřování ukončeno, věc je předána vrchnímu státnímu zástupci republiky, který rozhodne o zahájení trestního řízení. Pokud existuje dostatek důkazních prostředků proti údajnému pachateli, vrchní státní zástupce předá věc soudu za účelem zahájení procesu. Soud prozkoumá shromážděné důkazní prostředky a poté rozhodne, zda je obžalovaný vinen či nikoli a buď mu uloží trest, nebo jej zprostí obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.