Práva obětí trestných činů – podle zemí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Policie 199/1460

Služby první pomoci státní nemocnice

Okresní služby sociální pomoci

Psychologické služby ve vzdělávání

Služby v oblasti duševního zdraví

Telefonní linka podpory pro oběti

Nevládní organizace

V Kyperské republice jsou k dispozici tyto linky pomoci:

1460 – Horká linka pro občany

1440 – Horká linka pro případy domácího násilí

1498 – Horká linka pro informování a pomoc týkající se drog

116111 – Linka pomoci pro podporu dětí a mladistvých

116000 – Kyperská horká linka pro pohřešované děti

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti poskytovaná vládními agenturami a nevládními organizacemi je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Od státních služeb můžete získat tyto druhy podpory:

  • zdravotní péče poskytovaná lékařskými službami,
  • psychologická podpora poskytovaná službami duševního zdraví a psychologickou službou ve vzdělávání,
  • ochrana poskytovaná službami sociální péče na základě soudního příkazu vydaného proti pachateli a/nebo soudního příkazu k zajištění ochrany oběti,
  • přijetí zvláštních policejních opatření během vyšetřování s cílem zabránit opakované viktimizaci,
  • účinná policejní ochrana s cílem zabránit zastrašování nebo odvetě ze strany pachatele trestného činu a/nebo jakýchkoli jiných osob,
  • soudní opatření během výslechu s cílem zajistit ochranu obětí se zvláštními potřebami ochrany (např. dětí, obětí s psychosociálními poruchami).

Jste-li obětí domácího násilí, dětskou obětí pohlavního zneužití nebo obětí obchodování s lidmi, služby sociální péče vás budou informovat o vašich právech a nabídnou vám podporu. Zprostředkují vám rovněž kontakt se všemi příslušnými státními agenturami a nevládními organizacemi, které se ujmou vašeho případu a nabídnou vám podporu. Pokud existuje střet mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů, ředitel služeb sociální péče přijme veškeré nezbytné kroky k zajištění vaší ochrany.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Od nevládních organizací můžete získat tyto druhy podpory:

  • psychologickou podporu,
  • ubytování ve střediscích poskytujících podporu obětem.
Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.