Práva obětí trestných činů – podle zemí

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

 1. Oddělení podpory pro oběti při estonské Národní radě sociálního zabezpečení
 2. Centra podpory pro ženy
 3. Úřad pro policii a ochranu hranic

Horká linka podpory pro oběti

 1. Horká linka podpory pro oběti: 6121360 nebo 16106 (volat můžete pondělí až pátek, 9:00 až 17:00).
 2. Horká linka podpory pro děti: 16111 (pro oznamování dětí, které potřebují pomoc; hovory jsou přijímány denně, a to nepřetržitě)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, služby podpory pro oběti jsou bezplatné.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Státní služby podpory pro oběti pokrývají následující:

 1. poradenství pro oběti;
 2. pomoc obětem při komunikaci se státními orgány a orgány místní samosprávy a právnickými osobami;
 3. zajišťování bezpečného ubytování;
 4. zajišťování stravování;
 5. zajišťování přístupu k nezbytným zdravotnickým službám;
 6. poskytování nezbytné materiální pomoci;
 7. poskytování nezbytné psychologické pomoci;
 8. zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb nezbytných pro využívání služeb podpory pro oběti;
 9. poskytování dalších služeb nezbytných pro fyzickou a psychosociální rehabilitaci obětí.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Poskytovatelé státní služby podpory pro oběti vás mohou odkázat na vhodné nevládní organizace.

Azylové domy pro ženy

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.