Práva obětí trestných činů – podle zemí

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Podpora pro všechny oběti trestných činů
- Podpora pro oběti trestné činnosti Finsko (Rikosuhripäivystys), tel.:  116 006

Azylové služby pro oběti domácího násilí

Online azyl (Nettiturvakoti)

Seri centra podpory pro oběti sexuálního napadení (starší 16 let):

- Helsinky, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Krizové centrum pro oběti znásilnění Tukinainen

- tel. 0800 97899

Tukinainen online (Nettitukinainen)

Krizové centrum pro oběti znásilnění Tukinainen


Systém pomoci pro oběti obchodování s lidmi

- Přijímací středisko Joutseno (Joutsenon vastaanottokeskus), tel. 029 54 63 177


Mediace

- mediační kanceláře:

Mediace v trestních a občanskoprávních věcech

Mediace v trestních a občanskoprávních věcech (v angličtině)

Policie

- krizové situace: volejte 112 (telefonní číslo tísňového volání)


Právní pomoc

Odškodnění ze státních peněžních prostředků za újmy na zdraví způsobené trestnou činností

- Ministerstvo financí, tel. 0295 50 2736

Telefonní linka podpory pro oběti

Podpora pro oběti trestné činnosti Finsko, tel. 116 006

Nollalinja (24/7), tel. 080 005 005 (linka pomoci pro oběti domácího násilí a násilí na ženách)

Krizové centrum pro oběti znásilnění Tukinainen, tel. 0800 97899 (oběti sexuálního zneužívání)

Systém pomoci pro oběti obchodování s lidmi (24/7), tel. 029 54 63 177 (oběti obchodování s lidmi)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora poskytovaná subjekty poskytujícími pomoc obětem trestných činů je bezplatná. Služby poskytované azylovými domy, středisky podpory pro oběti sexuálního napadení a Systémem pomoci pro oběti obchodování s lidmi jsou pro klienty rovněž bezplatné.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oběť trestného činu může potřebovat lékařskou pomoc nebo jiné služby sociální a zdravotní péče, například pohotovostní sociální služby, nemocniční ošetření a fyzickou a duševní rehabilitaci. Tyto služby můžete využívat za stejných podmínek jako všichni ostatní klienti.

Azylové domy poskytují okamžitou úlevu v krizi, bezpečné bydlení na 24 hodin a psychosociální podporu, doporučení a poradenství, pokud se nacházíte v akutní situaci. Tyto služby jsou primárně poskytovány jednotlivcům a rodinám, které zažily domácí násilí nebo jim bylo vyhrožováno násilím. Některé z uvedených služeb poskytují organizace. Za zajištění azylových služeb je odpovědný Finský institut pro zdraví a sociální péči.

Systém pomoci pro oběti obchodování s lidmi je státní orgán, který je odpovědný za zajištění dodržování práv zaručených obětem obchodování s lidmi. Mezi služby podpory patří bezpečné bydlení, zdravotní péče, sociální služby, příspěvek pro žadatele o azyl nebo sociální pomoc, právní pomoc a poradenství, osoba poskytující podporu pro trestní řízení a tlumočnické a překladatelské služby. Kromě systému pomoci poskytují organizace také pomoc obětem obchodování s lidmi.

Máte právo na pomoc právního zástupce při oznamování trestného činu, při výslechu a během soudního řízení. Zástupcem musí být advokát, právník veřejné právní služby nebo licencovaný právní zástupce.

Osoby s nízkými a středními příjmy mohou mít nárok na právní pomoc hrazenou státem. V takových případech uhradí odměnu právního zástupce částečně nebo v plné výši stát. O právní pomoc můžete požádat úřad pro veřejnou právní pomoc nebo prostřednictvím elektronické služby. Můžete také požádat advokátní kanceláře, aby zažádaly o právní pomoc vaším jménem.

Soud může v případě domácího násilí, sexuálně motivovaných trestných činů nebo závažných trestných činů proti vašemu životu, zdraví nebo svobodě nařídit, že musíte mít právního zástupce a osobu poskytující podporu. V takových případech bude odměnu hradit stát bez ohledu na váš příjem.

V různých fázích trestního řízení vám může pomoci osoba poskytující podporu. Tou může být jakákoli osoba dle vašeho výběru. Může vás doprovázet na jednání a soudní zasedání, ale její přítomnost může být za určitých okolností omezena. Podpora pro oběti trestné činnosti Finsko vám může bezplatně poskytnout vyškolenou osobu poskytující podporu. Obecné služby podpory pro oběti poskytované organizací Podpora pro oběti trestné činnosti Finsko jsou financovány ministerstvem spravedlnosti a jsou předmětem závazku veřejné služby.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Podporu, poradenství a vedení obětem trestných činů poskytuje velké množství organizací. Podpora pro oběti trestné činnosti Finsko poskytuje pomoc v případě jakéhokoli druhu trestného činu a trestního řízení, jakož i poradenství týkající se práv obětí. Oběti domácího násilí mohou vyhledat ochranu a podporu v azylových domech. Pomoc je také k dispozici prostřednictvím linek pomoci a služeb komunitní péče. V některých oblastech je k dispozici zvláštní podpora pro oběti sexuálně motivovaných trestných činů a pro přistěhovalkyně, jakož i vzájemná podpora rodin obětí, které byly usmrceny.

Služby podpory poskytované organizacemi

Podpora pro oběti trestné činnosti Finsko

Podpora pro všechny oběti trestných činů, včetně svědků a rodinných příslušníků oběti. Pomoc a poradenství při uplatňování práv obětí v trestním řízení. Národní linka pomoci, linka právní pomoci, online podpora. Služby podpory pro osoby na regionální úrovni.

- linka pomoci 116 006 (zdarma)
- linka právní pomoci 0800 161 177 (zdarma)

Nollalinja

Linka pomoci 24/7 pro oběti domácího násilí a násilí na ženách, tel. 080 005 005 (zdarma)

Svaz domovů a azylových domů pro matky s dětmi (Ensi- ja turvakotien liitto)

Azylové domy pro osoby, které zažívají domácí násilí nebo kterým je vyhrožováno násilím a které potřebují podporu při zotavení a také dočasné ubytování. Služby komunitní péče poskytují podporu při řešení situace způsobené domácím násilím a při překonávání krize. Telefonické poradenství, rozhovor s odborníkem v oblasti domácího násilí, řízené skupinové setkání nebo asistované žití.

Online azyl

Online služba provozovaná Svazem domovů a azylových domů pro matky s dětmi; poskytuje pomoc všem osobám, které zažívají násilí ve vztazích.

Krizové centrum pro oběti znásilnění Tukinainen

Poskytuje podporu a vedení osobám, které se staly obětí sexuálního napadení a/nebo zneužívání, jakož i jejich rodinám. Online služby pomoci.

- krizová linka pomoci: tel. 0800 97899 (zdarma)

- linka právní pomoci: tel. 0800 97895 (zdarma)

MONIKA - Multikulturní asociace žen, Finsko

Snadno dostupné služby, právní poradenství a azylové bydlení pro přistěhovalkyně a děti, které trpí v důsledku násilí. Pomoc je dostupná v několika jazycích; jsou poskytovány také služby osoby poskytující pomoc.

- linka pomoci 0800 05058 (zdarma)

- Azyl Mona, tel. 045 639 6274 (24/7)

Linka pro ženy (Naisten Linja)

Poradenství a podpora pro ženy a dívky, které mají obavy z násilí. Informace jsou dostupné online a telefonicky.

- tel. 0800 02400 (zdarma)

Pro-tukipiste

Zdravotnické služby a služby podpory pro osoby pracující v sexuálním nebo erotickém průmyslu a oběti obchodování s lidmi.

Sdružení rodinných příslušníků obětí, které byly usmrceny HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Vzájemná podpora rodinných příslušníků obětí, které byly usmrceny.

- tel. 050401 2230

https://www.huoma.fi/

MIELI Duševní zdraví Finsko (Suomen Mielenterveys ry)

Pomoc v životních krizích.

- krizová linka pomoci 09 2525 0111 (24 h)

Suvanto – Pro bezpečné stáří (Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta)

Pomoc, vzájemná podpora a právní poradenství pro seniory v případě zneužívání a násilí.

- linka pomoci SUVANTO 0800 06776 (zdarma)

Poslední aktualizace: 05/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.