Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Generální sekretariát pro rovnost žen a mužů (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), který spadá pod Ministerstvo vnitra, provozuje poradenská centra pro ženy, které jsou oběťmi násilí.

Sekretariát zřídil integrovanou síť 62 struktur, které mají těmto ženám pomáhat.

Síť zahrnuje nepřetržitou linku pomoci (SOS 15900), 40 poradenských center a 21 hostelů pro ženy a jejich děti.

Linku pomoci SOS15900 lze také kontaktovat na e-mailové adrese sos15900@isotita.gr. Je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, v řečtině i angličtině. Hovory jsou zpoplatněny vnitrostátní sazbou.

Poradenská centra nabízejí bezplatnou psychosociální podporu a právní poradenství. Rozsah nabízených služeb se nyní rozšiřuje a zahrnuje zaměstnanost žen a ženy trpící různými formami diskriminace (podpora pro uprchlíky, samoživitele, příslušníky romské komunity atd.). Kontaktní údaje poradenských center jsou dostupné na webových stránkách http://www.womensos.gr/ a na Facebooku: WomenSOS.gr

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky Generálního sekretariátu pro rovnost žen a mužů: http://www.isotita.gr/

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, dále jen „KEThI“)

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů nabízí psychologickou podporu a právní pomoc obětem domácího násilí a provozuje hostel pro ženy, které jsou oběťmi násilí, a jejich děti.

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů

 • je orgánem, který se řídí soukromým právem, byl zřízen v roce 1994 a podléhá dohledu Generálního sekretariátu pro rovnost žen a mužů,
 • zahrnuje regionální a místní služby nabízející psychologickou podporu a právní pomoc obětem domácího násilí,
 • poskytuje bezplatnou psychologickou podporu a právní pomoc,
 • poskytuje informace, poradenství a podporu ženám, které čelí problémům v oblasti zaměstnanosti a sociálního vyloučení,
 • ve spolupráci s prefekturou v Aténách provozuje od roku 1993 hostel pro ženy, které jsou oběťmi násilí, a jejich děti.
 • KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: https://kethi.gr/

Státní centrum pro sociální solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, dále jen „EKKA“)

Státní centrum pro sociální solidaritu provozuje síť, která nabízí služby sociální podpory jednotlivcům, rodinám a sociálním skupinám, jež se nacházejí v psychosociálních obtížích nebo potřebují okamžitou sociální podporu.

Státní centrum pro sociální solidaritu

 • je orgánem se sídlem v Aténách, který se řídí soukromým právem a podléhá dohledu Ministerstva práce, sociálního zabezpečení a sociální solidarity.
 • Zahrnuje tyto služby:
 • Pro všechny občany je nepřetržitě k dispozici linka přímé sociální pomoci 197. Hovory jsou bezplatné.
 • Národní horká linka pro ochranu dítěte 1107, která je určena pro dotazy týkající se dětí, je v provozu nepřetržitě.
 • Centra sociální podpory v Aténách, Pireu a Soluni
 • Hostely pro občany, kteří čelí vážným sociálně-finančním problémům v regionu Attika
 • Provozuje azylové domy pro ohrožené ženy a jejich děti v Attice a Soluni
 • Rozsah nabízených služeb:
 • poradenství a informace o problematice sociální péče,
 • sociální a psychologická podpora pro jednotlivce a rodiny, poskytování přístřeší ohroženým ženám a jejich dětem (zejména obětem domácího násilí a obchodování s lidmi),
 • krátkodobé ubytování pro osoby, které procházejí krizí nebo jsou v sociální nouzi,
 • spolupráce a zprostředkování pro usnadnění přístupu ke službám sociální solidarity nabízeným jinými organizacemi.
 • V neposlední řadě centrum nasazuje týmy rychlé reakce poskytující psychosociální podporu, tvořené zejména psychology a sociálními pracovníky, v situacích přírodních katastrof (zemětřesení, povodeň, požár), nehod, ztroskotání s velkým počtem obětí a jakékoli krize zahrnující velký počet lidí, kdy je přítomnost těchto týmů považována za nezbytnou.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: http://www.ekka.org.gr/

Lékařské rehabilitační centrum pro oběti mučení (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Lékařské rehabilitační centrum pro oběti mučení nabízí rehabilitační centrum pro osoby, které byly mučeny, a jejich rodiny; poskytuje odbornou přípravu řeckým a cizím zdravotnickým pracovníkům v oblasti lékařských prohlídek obětí mučení a péče o ně, provádí vědecký výzkum a nabízí pobídky pro výzkum mučení a jeho důsledků.

Lékařské rehabilitační centrum pro oběti mučení

 • nabízí rehabilitační centrum pro osoby, které byly mučeny, a jejich rodiny,
 • poskytuje odbornou přípravu řeckým a cizím zdravotnickým pracovníkům v oblasti lékařských prohlídek obětí mučení a péče o ně,
 • přispívá k obecnému šíření znalostí o praxi mučení a jeho různých formách a o možnosti rehabilitace obětí mučení,
 • provádí vědecký výzkum a nabízí pobídky pro výzkum mučení a jeho důsledků,
 • udržuje a rozvíjí informační (dokumentační) centrum,
 • přispívá k prevenci mučení sledováním těchto cílů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: http://www.mrct.org/

Centrum pro výzkum a podporu obětí týrání a sociálního vyloučení (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, dále jen „EKYThKKA“)

Centrum pro výzkum a podporu obětí týrání a sociálního vyloučení nabízí lékařskou, psychologickou, sociální a právní podporu pro oběti mučení a organizovaného násilí, týrání a sociálního vyloučení.

Centrum pro výzkum a podporu obětí týrání a sociálního vyloučení

 • je neziskovým sdružením, které se řídí občanským právem,
 • nabízí lékařskou, psychologickou, sociální a právní podporu obětem mučení a organizovaného násilí, týrání a sociálního vyloučení,
 • zvyšuje informovanost o problematice lidských práv a šíří znalosti o existenci projevů násilí a sociálního vyloučení a metodách jejich zvládání v Řecku i v zahraničí,
 • nabízí humanitární pomoc sociálním skupinám, které byly vystaveny organizovanému násilí, mučení, týrání a sociálnímu vyloučení, v Řecku i v zahraničí,
 • provádí vědecký výzkum násilí a mučení, týrání a sociálního vyloučení,
 • přispívá k prevenci mučení, týrání a sociálního vyloučení.


KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: http://www.cvme.gr/

Řecká rada pro uprchlíky (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Řecká rada pro uprchlíky je nevládní organizací podporující uprchlíky a žadatele o azyl v Řecku prostřednictvím široké škály psychosociálních a právních služeb.

Řecká rada pro uprchlíky

 • je nevládní organizací založenou v roce 1989 na podporu uprchlíků a žadatelů o azyl v Řecku,
 • pomáhá uprchlíkům s bezproblémovým začleňováním v Řecku prostřednictvím široké škály psychosociálních a právních služeb,
 • je jedinou řeckou nevládní, neziskovou organizací zabývající se výlučně osobami, které žádají v Řecku o azyl a jsou považovány za uprchlíky,
 • je registrována při Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu zdravotnictví a sociální solidarity jako zvláštní dobročinná organizace,
 • je jednou z šesti nevládních organizací, které chrání lidská práva v Řecku, a je členem Národní komise pro lidská práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou),
 • je realizačním partnerem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a členem Evropské rady pro uprchlíky a osoby žijící v exilu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: http://www.gcr.gr/

Řecký helsinský monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Řecký helsinský monitor provádí monitoring, publikuje články a vyvíjí nátlak v oblasti lidských práv v Řecku.

Řecký helsinský monitor

 • byl založen v roce 1992,
 • je řeckým členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva,
 • provádí monitoring, publikuje a vyvíjí nátlak v oblasti lidských práv v Řecku a někdy i na Balkáně,
 • účastní se a často koordinuje monitorování řeckých a balkánských sdělovacích prostředků z hlediska stereotypů a nenávistných výroků a vypracovává podrobné výroční zprávy, souběžné/neoficiální zprávy pro orgány ustavené smlouvami OSN a specializované zprávy o týrání a o etnických, etnolingvistických, náboženských a imigračních komunitách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Řecká sekce Amnesty International Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International oslovuje vlády, mezivládní organizace, ozbrojené politické skupiny, společnosti a jiné nestátní činitele a systematicky a nestranně vyšetřuje jednotlivé případy a vzorce porušování lidských práv.

Amnesty International

 • je celosvětovým, nezávislým hnutím dobrovolníků, kteří bojují za ochranu lidských práv,
 • hájí vězně svědomí, násilí a chudoby,
 • usiluje o ukončení násilí na ženách,
 • usiluje o zrušení trestu smrti, mučení a omezování svobody, k nimž dochází ve jménu „války proti teroru“,
 • bojuje proti diskriminaci uprchlíků, imigrantů, menšin a obhájců lidských práv.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: http://www.amnesty.org.gr/)

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.