Práva obětí trestných činů – podle zemí

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete to oznámit na nejbližší policejní stanici nebo telefonicky na číslech tísňového volání 107 a 112.

Zaměstnanci státem provozované služby podpory pro oběti a služby právní pomoci vám mohou pomoci v nejbližší okresní státní kanceláři. Zaměstnanci bezplatné telefonní linky podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) poskytují v Maďarsku okamžitou telefonickou pomoc, a to 24 hodin denně.

Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) poskytuje pomoc určenou specificky pro oběti domácího násilí, násilí mezi příbuznými, zneužívání dětí, jakož i prostituce a obchodování s lidmi, a to na telefonním čísle +36-80-205-520.

Horká linka podpory pro oběti

 • Policie: 107
 • Obecné číslo tísňového volání: 112
 • Telefonické svědectví (Telefontanú): +36-80-555-111 (prostřednictvím kterého můžete trestné činy oznámit anonymně)
 • Linka podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (bezplatné telefonní číslo, které lze v Maďarsku vytočit 24 hodin denně)
 • Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • Nevládní organizace Sdružení za práva žen NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (linka pomoci pro zneužívané ženy a děti, lze volat bezplatně, a to i pomocí mobilního telefonu, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek mezi 18:00 a 22:00).
  • +36-40-603-006 (pro oběti sexuálního násilí, lze volat v pátek mezi 10:00 a 14:00 za místní sazby)
 • Sdružení Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (bezplatná telefonická služba právní pomoci v oblasti základních právních a psychologických otázek pro ženy žijící ve vztahu, kde jsou vystaveny zneužívání, lze volat ve středu mezi 16:00 a 18:00)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti je přístupná bez jakýchkoliv poplatků a je bezplatná. Pokud nehovoříte maďarsky nebo vzhledem ke zdravotnímu postižení ovlivňujícímu komunikaci potřebujete využít tlumočníka do znakové řeči, nese náklady na překlad a tlumočení stát.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Služba podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) vás může

 • informovat o vašich právech, povinnostech a možnostech,
 • poskytnout informace o sociálních službách, službách zdravotní péče a výhodách zdravotního pojištění,
 • poskytnout okamžitou finanční pomoc (do 5 dnů od spáchání souvisejícího trestného činu),
 • poskytnout emoční podporu (v případě potřeby včetně psychologické pomoci),
 • v jednoduchých případech poskytnout právní poradenství a praktickou pomoc,
 • potvrdit váš status oběti,
 • kromě výše uvedeného mohou vážně zraněné osoby a příbuzní osob zesnulých v důsledku násilného trestného činu požádat o odškodnění od státu.

Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) může

 • poskytnout okamžitou pomoc občanům (zejména ženám a dětem), kteří se v důsledku zneužívání nacházejí v závažné krizové situaci,
 • po konzultaci zajistit osobám v tísni okamžité bezpečné ubytování. Toto ubytování bude zajištěno v krizových domech, kde je pobyt zajištěn na dobu 30 dní, v odůvodněných případech však může být prodloužen o dalších 30 dní. Ubytování je poskytováno bezplatně a jako součást poskytované péče vám odborníci z krizového domu pomohou najít bezpečné, dlouhodobé řešení problému, přičemž tito odborníci jsou rovněž v kontaktu s rodinným asistentem příslušné služby na podporu rodin a péče o dítě.

Služba právní pomoci (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • poskytuje právní poradenství v případech, kdy je skutkový stav případu relativně jasný,
 • a, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 1. poskytuje mimosoudní služby (poradenství, editace dokumentů), a to bezplatně nebo za výhodných podmínek,
 2. poskytuje zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka u soudního řízení a ve fázi trestního řízení předcházející soudnímu řízení (je-li případ vyšetřován vyšetřujícím orgánem nebo státním zástupcem). Je-li zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka povoleno, je samotná právní služba poskytována právníky a právními firmami, které jsou ve smluvním vztahu se službou právní pomoci.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Můžete se obrátit primárně na následující nevládní organizace:

Dobročinná organizace Bílý kruh (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobní péče po trestném činu,
 • bezplatná právní pomoc,
 • bezplatná mediace,
 • bezplatná psychologická pomoc,
 • finanční podpora osobám v tísni (pouze je-li trestný čin oznámen policii),
 • pomoc při řízení jiných orgánů,
 • zprostředkování podpory poskytované jinými organizacemi a institucemi.

Nevládní organizace Sdružení za práva žen NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • poskytování informací,
 • okamžitá praktická pomoc osobám nacházejícím se v krizové situaci (např. umístění do azylových domů pro ženy, oznámení orgánům, poradenství ohledně dalších kroků a možností),
 • skupinová sezení,
 • právní pomoc (v případě potřeby prostřednictvím právního poradenství).

Nevládní organizace Ambulance ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psychologická pomoc,
 • právní pomoc.

Sdružení Patent (Patent Egyesület):

 • informace a poradenství,
 • zajištění konzultací s psychologem nebo sociálním pracovníkem,
 • poskytování právní pomoci zneužívaným ženám, jakož i obětem násilí a diskriminace v důsledku pohlaví.

Nadace Anonymní cesty (Névtelen Utak Alapítvány):

 • bezpečné ubytování,
 • rehabilitace,
 • opětovné začleňování.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.