Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Stal jsem se obětí trestného činu – na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

– Jako oběť trestného činu se můžete obrátit na následující hlavní služby pro poskytování pomoci obětem:

A. Vládní služba:

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes SAV (Ústřední služba sociální pomoci – Služba pomoci obětem) v Lucemburku

Druhy pomoci:

 • Psychologická a psychoterapeutická péče
 • Služba poskytování právních informací
 • Terapeutická skupina pro oběti partnerského násilí
 • Asistence během celého právního řízení

KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobilní telefon: (+352) 621 32 65 95

E‑mail: scas-sav@justice.etat.lu
Internetové stránky: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevládní organizace (NGO):

1. Aide aux Victimes de la Criminalité (Pomoc obětem trestných činů) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Druhy pomoci:

 • Služba právní konzultace
 • Psychická, finanční a hmotná podpora

KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E‑mail: wrl@pt.lu
Internetové stránky: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Schválené služby pomoci obětem domácího násilí

Existují celkem tři:

– SAVVD v Lucemburku zajišťovaná organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Druhy pomoci:

 • Psychosociální konzultace
 • Právní informace a podpora
 • Informace a podpora právní, administrativní a sociální povahy po vykázání pachatele trestného činu státním zastupitelstvím
 • Plánování právních kroků
 • Asistence u soudu, u právního zástupce, u lékaře atd.
 • Poradenství
 • Konzultace a ochranná opatření proti obtěžování
 • Vytvoření plánu na ochranu obětí

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: contact@savvd.lu
Internetové stránky: http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA– v Lucemburku zajišťovaná organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou přímými či nepřímými oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání.

Druhy pomoci:

 • Péče o děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání
 • Psychologické služby pro děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí. Psychologická podpora pro děti a nezletilou i zletilou mládež, která je obětí domácího násilí, a jejich rodiny

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: contact@psyea.lu
Internetové stránky: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange – služba zajišťovaná nadací Fondation Pro Familia

Služba pomoci dětem a mladistvým, kteří jsou přímými či nepřímými oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání.

Druhy pomoci:

 • Péče o děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E‑mail: alternatives@profamilia.lu
Internetové stránky: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Schválené konzultační služby pro ženy, které jsou oběťmi násilí

Druhy pomoci:

 • Telefonické konzultace
 • Psychosociální konzultace
 • Informace a podpora právní, administrativní a sociální povahy
 • Plánování právních kroků
 • Poradenství při jednání s dalšími subjekty: právní zástupce, soud, policie
 • Pohovory za účelem přijetí do ubytovacího střediska pro ženy
 • Vzdělávání a konference na téma domácího násilí
 • Semináře a skupinové terapie

Existují celkem čtyři:

– VISAVI (Vivre Sans violence) (Život bez násilí) v Lucemburku – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Konzultační středisko pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí.

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E‑mail: feminfo@visavi.lu
Internetové stránky: http://fed.lu/wp/services/visavi/

– F0YER SUD v Esch-sur-Alzette – středisko zřízené Národní radou lucemburských žen (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Konzultační středisko pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E‑mail: foyersud@pt.lu
Internetové stránky: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centre OZANAM v Lucemburku

– Centre OZANAM Nord ve Wiltzu – středisko zřízené nadací Maison de la Porte Ouverte (Dům otevřených dveří)

Konzultační střediska pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E‑mail: ozanam@fmpo.lu
Internetové stránky: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E‑mail: ozanam.nord@fmpo.lu
Internetové stránky: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA v Dudelange – středisko zřízené nadací Pro Familia

Konzultační středisko pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E‑mail: femmes@profamilia.lu
Internetové stránky: http://www.cnfl.lu/

4. Schválené konzultační středisko pro děti a mládež, které jsou oběťmi násilí

Existují celkem čtyři:

– PSY EA v Lucemburku – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Psychologická služba pro děti a mládež ve věku od 3 do 21 let, které se staly oběťmi nebo svědky domácího násilí, a jejich rodiny.

Druhy pomoci:

 • Psychologická podpora pro děti a zletilou i nezletilou mládež, která se stala obětí nebo svědkem domácího násilí, a jejich rodiny.

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: contact@psyea.lu
Internetové stránky: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange – služba zajišťovaná nadací Fondation Pro Familia

Konzultační služba pro děti a mládež ve věku od 0 do 27 let, které se staly oběťmi nebo svědky fyzického a psychického násilí, včetně domácího, a jejich rodiny.

Druhy pomoci:

 • Psychologická podpora poskytovaná dítěti a jeho rodině
 • Podpora vřelých rodinných vztahů založených na vzájemné úctě
 • Zvyšování povědomí a prevence násilí

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E‑mail: alternatives@profamilia.lu
Internetové stránky: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE v Dudelange – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Konzultační a informační středisko pro dívky a mladé ženy (12 až 21 let) v tísni, které jsou oběťmi fyzického, psychického nebo sexuálního násilí.

Druhy pomoci:

 • Individuální pohovory
 • Podpora při plnění správních formalit
 • Pomoc při hledání bydlení ve specializovaných zařízeních
 • Pomoc za účelem případného přijetí do ubytovacího střediska Foyer Meederchershaus

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E‑mail: infofilles@pt.lu
Internetové stránky: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE v Lucemburku – středisko zřízené organizací Alupse

Služba psychologické konzultace a terapie pro děti od 0 do 21 let, které jsou obětí fyzického, psychického a sexuálního násilí, a jejich rodiny.

KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E‑mail: alupse@pt.lu
Internetové stránky: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Schválené středisko pro konzultace, informování a pomoc pro muže a chlapce v tísni, kteří jsou oběťmi násilí – infoMann v Lucemburku, provozované organizací actTogether

Druhy pomoci:

 • Psychologická a sociální podpora a konzultace
 • Informační a dokumentační služba
 • Osvěta a vzdělávání
 • Poradenství a podpora za účelem přijetí do ubytovacího střediska pro muže

KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E‑mail: info@infomann.lu
Internetové stránky: http://www.infomann.lu/

6. Schválené středisko poskytující konzultace a pomoc pachatelům násilí včetně domácího – Riicht eraus v Lucemburku, provozované Lucemburským červeným křížem

Druhy pomoci:

 • Služby konzultace, naslouchání, pomoci, asistence a poradenství poskytované pachatelům (mužům i ženám) domácího násilí v souvislosti s vykázáním na základě výkonu soudního rozhodnutí nebo na základě jejich dobrovolného rozhodnutí
 • Získání povědomí a přijetí odpovědnosti pachatelů
 • Krátkodobá ochrana obětí
 • Řízení konfliktů a sebedůvěra
 • Podpora osoby, která si přeje se změnit, v jejím úsilí
 • Pomoc při rozvoji praktických strategií, které umožňují trvale změnit postoj a chování pachatelů
 • Podpora osob, které si přejí změnit své násilné chování
 • Skupinová terapie

KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Poradenská linka („Helpline“) Červeného kříže: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55 5801

E‑mail: riichteraus@croix-rouge.lu
Internetové stránky: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Schválená služba pomoci pro oběti obchodování s lidmi

Ambulanční a stacionární péče poskytovaná všem obětem obchodování s lidmi – ženám, mužům a dětem.

Existují dvě služby pomoci, které vzájemně spolupracují:

– SAVTEH v Lucemburku zřízená organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

– COTEH v Lucemburku zřízená nadací Maison de la Porte Ouverte (Dům otevřených dveří)

Druhy pomoci:

 • Telefonické a individuální konzultace
 • Psychosociální pomoc a poradenství
 • Psychologická podpora a stabilizace
 • Zajištění lékařského dohledu a péče
 • Pomoc poskytovaná oběti při spolupráci se soudní policií za účelem zjištění totožnosti pachatele
 • Podpora při spolupráci oběti s policií a státním zastupitelstvím
 • Pomoc poskytovaná oběti při vyřizování formalit, zejména v právní, správní a sociální oblasti
 • Koordinace stacionární péče a zajištění ubytování oběti v ubytovacím středisku v závislosti na jejím pohlaví a věku
 • Hmotná a finanční pomoc
 • Informace o právech obětí obchodování s lidmi, právních a správních postupech a dávkách, které mají tyto oběti k dispozici
 • Navázání kontaktu s nevládními organizacemi v zemích původu obětí při jejich dobrovolném návratu

KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax : (+352) 26 48 26 82
Mobil: (+352) 621 316 919

E‑mail: traite.humains@visavi.lu
Internetové stránky: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
Mobil: (+352) 621 351 884

E‑mail: coteh@fmpo.lu
Internetové stránky: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policie:

Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství)
Direction Générale (Generální ředitelství) 
L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Telefonní číslo pro naléhavé případy: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E‑mail: contact@police.public.lu
Internetové stránky: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Místní orgány:

Service d’accueil et d’information juridique (Středisko pro přijímání obětí a poskytování právních informací):

– DIEKIRCH

Justice de paix (smírčí soud)
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix (smírčí soud)
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

– LUCEMBURK

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Internetové stránky: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba poskytování právních informací „Droits de la femme“ (Práva žen):

PARQUET GÉNÉRAL (NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ)

Cité judiciaire
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Internetové stránky: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerstva:

– Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E‑mail: info@mj.public.lu
Internetové stránky: http://www.mj.public.lu/

Oblast působnosti:

 • Občanské záležitosti
 • Trestní věci: Odškodňování obětí, právní pomoc, mediace v trestních věcech
 • Obchodní záležitosti
 • Soudní organizace
 • Obecná koordinace správních sporů před správními soudy
 • Vězeňská zařízení

– -Ministère de l’Intérieur (Ministerstvo vnitra)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E‑mail: info@miat.public.lu
Internetové stránky: http://www.mi.public.lu/

Pravomoci v souladu s vyhláškou Lucemburského velkovévodství ze dne 28. ledna 2015:

 • Koordinace v oblasti záchranných služeb
 • Spolupráce s nevládními organizacemi

– Ministère de la Sécurité intérieure (Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E‑mail: secretariat@msi.etat.lu
Internetové stránky: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Pomoc obětem v souladu s vyhláškou Lucemburského velkovévodství ze dne 28. ledna 2015:

 • Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství), Inspection générale de la Police (Generální inspektorát policie), evropská politika v oblasti soudnictví a vnitřních věcí, politika mezinárodní policejní spolupráce

– Ministère de l’Égalité des Chances (Ministerstvo pro rovné příležitosti)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E‑mail: info@mega.public.lu
Internetové stránky: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Oblast působnosti:

 • Domácí násilí
 • Výbor pro spolupráci mezi odborníky v oblasti boje proti násilí
 • Partnerství a řízení s nevládními organizacemi schválenými ministerstvem pro rovné příležitosti v oblasti ambulanční a stacionární péče o oběti a pachatele domácího násilí, ženy a muže v tísni a v oblasti boje proti násilí na základě pohlaví a obchodování s lidmi
 • Partnerství a spolupráce schválených nevládních organizací se státem v oblasti péče o osoby v tísni, které jsou oběťmi násilí.

Telefonická linka důvěry určená pro pomoc obětem

– Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství)

Horká linka: 113

Od pondělí do neděle 24 hodin denně

– Croix-Rouge luxembourgeoise (Lucemburský červený kříž)

Horká linka: 2755

Od pondělí do neděle 7–22 h

– Fraenhaus (Femmes en détresse, Ženy v tísni)

Horká linka: (+352) 44 81 81

Od pondělí do neděle 24 hodin denně

– Fraentelefon (Femmes en détresse, Ženy v tísni)

Horká linka: (+352) 44 81 81

Od pondělí do pátku 9–15 h

Je pomoc obětem bezplatná?

Jaké druhy pomoci mohu získat od státních útvarů nebo orgánů?

Ano, pomoc obětem je poskytována zdarma.

Jaké druhy pomoci mohu získat od nevládních organizací?

Viz odpověď na první otázku pod písmenem B.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.