Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg

Victim Support Malta

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg

Agentura Appogg nabízí sociální práci, psychologické poradenství, pomoc, podporu a rady obětem, zejména zranitelným skupinám, jako jsou děti a oběti domácího násilí.

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg:

  • je začleněna do Nadace pro sociální služby Ministerstva pro rodinu a sociální solidaritu
  • nabízí trvalou sociální práci, psychologické poradenství, pomoc, podporu a rady obětem obecně, avšak zejména zranitelným skupinám, jako jsou děti a oběti domácího násilí
  • poskytuje bezplatné služby, které nezávisí na trestním stíhání a odsouzení pachatele

KONTAKTY:

Internetové stránky: http://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Organizace Victim Support Malta poskytuje obětem trestných činů profesionální, nezávislé, důvěrné a nestranné informace o jejich právech a o službách a pomoci, kterou mohou obdržet.

Victim Support Malta

  • je nezávislá organizace, která není součástí policie, soudů ani jiných orgánů činných v trestním řízení
  • poskytuje obětem trestných činů profesionální, nezávislé, důvěrné a nestranné informace o jejich právech a o službách a pomoci, kterou mohou obdržet
  • poskytuje informace o maltském systému trestního soudnictví a o trestním řízení
  • poskytuje bezplatné služby, které jsou dostupné bez ohledu na to, zda byl trestný čin oznámen, a bez ohledu na to, kdy k němu došlo

KONTAKTY:

Internetové stránky: http://victimsupport.org.mt/

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.