Práva obětí trestných činů – podle zemí

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Osoba je obětí trestného činu, utrpěla-li určitý druh újmy, jako je násilný čin nebo škoda na jejím majetku či jeho odcizení, v důsledku činu, který vnitrostátní právo kvalifikuje jako trestný. Jako oběti trestného činu vám zákon zaručuje určitá práva před trestním řízením, v jeho průběhu i po jeho skončení.

Trestní řízení v Portugalsku probíhá ve dvou fázích: vyšetřování a soudní řízení. V průběhu vyšetřování policie a státní zastupitelství případ vyšetřují a snaží se shromáždit důkazy o tom, kdo trestný čin spáchal. Existují-li dostatečné důkazy, aby bylo možné mít za to, že podezřelá osoba spáchala trestný čin, státní zastupitelství předloží věc soudu k rozhodnutí. Soud přezkoumá shromážděné důkazy a na jejich základě vydá rozhodnutí, kterým podezřelého osvobodí, nebo jej odsoudí.

Hledáte-li konkrétní informace, klikněte na níže uvedené odkazy.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.