V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Jako oběť trestného činu máte určitá práva.

Máte rovněž nárok na citovou a praktickou podporu během řízení a můžete být také způsobilí pro náhradu veškerých škod způsobených trestným činem.

Kodex pro oběti ve Skotsku stanoví vaše práva, jak tyto práva vykonávat a koho kontaktovat s žádostí o pomoc a radu. Zahrnuje informace týkající se vašeho:

  • práva na minimální standardy služeb – jak s vámi budou jednat organizace v oblasti trestního soudnictví,
  • práva na informace – jak budete informováni o vaší věci a na co se můžete zeptat,
  • práva účasti – právo, aby vám bylo rozuměno, právo rozumět, co se děje, a říci soudu, jak vás trestný čin zasáhl,
  • práva na ochranu a ochranu soukromí – pocit bezpečí a ochrany před zastrašováním,
  • práva na podporu – ať už trestný čin policii oznámíte, nebo neoznámíte,
  • práva na náhradu škody a výdajů – např. cestovní výdaje, ušlý výdělek nebo odškodnění, pokud jste byli zraněni.

Rovněž máte právo si stěžovat, pokud nejste spokojeni s tím, jak s vámi určitá organizace jednala.

Navštivte mygov.scot, kde naleznete více informací o svých právech v případě, že se stanete obětí trestného činu, v různých fázích trestního řízení, včetně oznámení trestného činuvyšetřování a trestního stíhánípokud se váš případ dostane před soud a co se stane po vynesení rozsudku.

Můžete si také přečíst informace týkající se pomoci a podpory pro oběti trestného činu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.