Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Jeg har været udsat for en forbrydelse. Hvem skal jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Hjælpelinje for ofre

Den nationale hjælpelinje for ofre for alvorlige og mindre alvorlige forbrydelser (116 006) yder ofrene psykologisk støtte, giver dem praktiske oplysninger og oplysninger om deres rettigheder og henviser dem til andre specialiserede organer og instanser, der kan give dem yderligere oplysninger samt den bistand og støtte, de har behov for.

Opkaldet er gratis.

Der kan ringes til tjenesten alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på kroatisk og engelsk.

Den nationale hjælpelinje for ofre for forbrydelser (116 006) er en generel telefontjeneste.

Der findes yderligere oplysninger på webstedet: https://pzs.hr/.

Også andre specialiserede civilsamfundsorganisationer yder telefonisk støtte og bistand til ofre for bestemte forbrydelser og til børn. Der findes yderligere oplysninger på webstedet for justitsministeriet, hvor du også finder en liste over disse organisationer for hvert distrikt (županija) samt oplysninger om de civilsamfundsorganisationer, der er medlem af støtte- og samarbejdsnetværket for ofre for og vidner til forbrydelser (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Liste over organisationer, der tilbyder psykosocial og juridisk bistand i hele landet:

116 006

Den nationale hjælpelinje for ofre for alvorlige og mindre alvorlige forbrydelser

Hverdage kl. 8.00-20.00

116 000

National hotline for savnede børn

Center for savnede og misbrugte børn

24/7

116 111

Hjælpelinje for børn (Hrabri telefon)

Hverdage kl. 9.00-20.00

0800 0800

Hjælpelinje for forældre (Hrabri telefon)

Hverdage kl. 9.00-20.00

0800 77 99

Alarmnummer til bekæmpelse af menneskehandel

Alle ugens dage kl. 10.00-18.00

0800 55 44

Rådgivningscenter for voldsramte kvinder

Krisehjem for kvinder i Zagreb

Hverdage kl. 11.00-17.00

0800 655 222

Alarmnummer for voldsramte kvinder og børn

Hjælpelinje for kvinder (Ženska pomoć sada)

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. — gratis juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet

Hverdage kl. 9.00-15.00

01 6119 444

Støttecenter for ofre for seksuel vold

Kvindecenter (Ženska soba)

Hverdage kl. 10.00-17.00

01 48 28 888

Psykologisk bistand

TESA, center for psykologisk bistand

Hverdage kl. 10.00-22.00

01 48 33 888

Blue Phone (Plavi telefon)

Hverdage kl. 9.00-21.00

01 4811 320

Gratis retshjælp

Det juridiske fakultets juridiske tjeneste, Zagreb

Alle hverdage kl. 10.00-12.00, onsdag og torsdag kl. 17.00-19.00

Er støtten til ofre gratis?

Ja.

Hvilke typer støtte kan jeg få fra offentlige tjenester eller myndigheder?

Afdelingerne for støtte til ofre og vidner:

  1. yder psykologisk støtte
  2. giver oplysninger om rettigheder
  3. giver tekniske og praktiske oplysninger til ofre, vidner og deres pårørende
  4. sørger for henvisninger til specialiserede civilsamfundsinstitutioner og -organisationer på baggrund af ofrenes/vidnernes behov.

Distriktsdomstolenes (županijski sud) afdelinger for støtte til ofre og vidner:

AFDELINGER FOR STØTTE TIL OFRE OG VIDNER

Distriktsdomstolen i Osijek

Adresse:

Europska avenija 7, 31000 Osijek, Kroatien

Tlf.:

031 228 500

E-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Rijeka

Adresse:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatien

Tlf.:

051 355 645

E-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Sisak

Adresse:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatien

Tlf.:

044 524 419

E-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Split

Adresse:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatien

Tlf.:

021 387 543

E-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Vukovar

Adresse:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatien

Tlf.:

032 452 529

E-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Zadar

Adresse:

Borelli 9, 23000 Zadar, Kroatien

Tlf.:

023 203 640

E-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Zagreb

Adresse:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10000 Zagreb, Kroatien

Tlf.:

01 4801 062


Det kroatiske justitsministeriums støttetjeneste for ofre og vidner:

  • udvikler en støtteordning for ofre og vidner
  • koordinerer driften af afdelingerne for støtte til ofre og vidner ved domstolene
  • underretter ofre, forurettede parter eller deres pårørende om gerningsmandens løsladelse eller prøveløsladelse, når vedkommende har afsonet sin dom
  • giver oplysninger om rettigheder og psykologisk bistand til ofre og vidner, der er indkaldt fra udlandet til at afgive forklaring ved de kroatiske domstole via den internationale mekanisme for gensidig retshjælp, og til kroatiske ofre og vidner, der er indkaldt til at afgive forklaring ved udenlandske domstole via denne mekanisme. Tjenesten sender breve med kontaktoplysninger til de berørte ofre og vidner
  • modtager erstatningskrav fra ofre for forbrydelser, og udarbejder de nødvendige dokumenter til møderne i udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), og yder endvidere bistand i grænseoverskridende sager.

Hvilke typer støtte kan jeg få fra ikkestatslige organisationer?

Afhængigt af organisationerne og deres arbejdsområde tilbydes forskellige former for bistand og støtte, herunder psykologisk, juridisk, praktisk og lægelig, samt hjælp til indkvartering og bistand i retten.

Der findes yderligere oplysninger og en liste over disse organisationer for hvert distrikt på webstedet for justitsministeriet.

Der er ved at blive oprettet 12 kontorer under kriminalforsorgen i Kroatien. Formålet med disse kontorer er at føje en menneskelig dimension til håndhævelsen af strafferetlige sanktioner, sikre en mere effektiv resocialisering og reintegration af lovovertrædere i samfundet og yde bistand til ofre, forurettede parter og deres pårørende samt til gerningsmandens pårørende.

Kontorerne under kriminalforsorgen skal desuden hjælpe med at forberede lovovertræderes genindslusning i samfundet, når de er blevet løsladt. Dette omfatter hjælp til at finde bolig og beskæftigelse og forberedelse af ofrene, de forurettede parter og deres pårørende på vedkommendes løsladelse. Kriminalforsorgen sørger også for, at ofre, forurettede parter og ofrenes og gerningsmandens pårørende får tilbudt psykosocial støtte.

Hvis den gerningsmand, der skal løslades, afsoner en dom for en seksualforbrydelse, en sædelighedsforbrydelse, en forbrydelse mod liv og legeme eller en voldsforbrydelse, skal kriminalforsorgen omgående underrette ofrene, de forurettede parter og deres pårørende om løsladelsen på passende vis.

Kontaktoplysningerne på kriminalforsorgens kontorer og justitsministeriets afdeling for kriminalforsorg findes her.

Ofre for forbrydelser kan kontakte politiet pr. e-mail på policija@mup.hr eller prevencija@mup.hr eller telefonisk på 192 (døgnet rundt) eller på +385 1 3788 111.

Sidste opdatering: 08/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.