Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Jeg er offer for en forbrydelse, hvor skal jeg henvende mig for at få støtte og hjælp?

Politi€¦â€¦â€¦199/1460

Skadestuer på offentlige hospitaler

Den lokale socialforvaltning

Skolepsykologer

Psykiatriske institutioner

En nødtelefon for ofre

Ikke-statslige organisationer

De følgende nødtelefonlinjer er tilgængelige i Republikken Cypern:

1460 - Borger-hotline

1440 - Vold i hjemmet

1498 - Oplysning om narkotika og assistance

116111 - Børne- og ungdomstelefonlinje

116000 - Hotline for forsvundne børn på Cypern

Er støtten til ofre gratis?

Støtte til ofre ydes af statslige og ikke-statslige organer og er vederlagsfri.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra statslige institutioner og myndigheder?

Du kan modtage følgende former for støtte fra statslige institutioner:

  • Sundhedsydelser fra sundhedsvæsenet
  • Psykologstøtte fra psykiatriske institutioner og fra skolepsykologer
  • Beskyttelse fra socialforvaltningen på grundlag af arrestordre udstedt mod gerningsmanden og/eller kendelser om beskyttelse af ofre
  • Gennemførelse af særlige politimæssige foranstaltninger under efterforskningen for at forhindre, at den pågældende på ny bliver offer for en forbrydelse.
  • Effektiv politibeskyttelse for at forhindre intimidering eller repressalier fra gerningsmanden og/eller enhver anden person
  • Retslige foranstaltninger på retsmødet for at beskytte ofre med behov for særlig beskyttelse (f.eks. børn, ofre med psykosociale handicap).

Hvis du er offer for vold i hjemmet, er et barn, der har været udsat seksuelt misbrug, eller offer for menneskehandel, vil socialforvaltningen oplyse dig om dine rettigheder og tilbyde dig støtte. De vil endvidere sætte dig i kontakt med alle kompetente statslige og ikke-statslige organisationer, som vil tage sig af din sag og tilbyde dig støtte. Hvis dine interesser er i konflikt med dine forældres interesser, vil direktøren for socialforvaltningen træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Du kan modtage følgende typer af støtte fra ikke-statslige organisationer:

  • Psykologisk støtte
  • Overnatning på krisecentre for ofre.
Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.