På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Jeg er et offer for kriminalitet, hvem kan jeg kontakte for at få hjælp og støtte?

Ofrenes informationsservice (Victims’ Information Service) tilbyder information om støttetjenester nær dig, genoprettende retfærdighed (restorative justice), strafferetsplejen og loven om ofre for forbrydelser (Victims’ Code) og vidnechartret (Witness Charter). Ofrenes informationsservice (Victims’ Information Service)

Justitsministeriet opretter nationale hjælpetjenester for ofre gennem bevillinger. Det giver også bevillinger til politi- og kriminalkommissærer (Police and Crime Commissioners - PCC'ere) til lokal tilvejebringelse/levering af psykologisk og praktisk hjælp til ofre for forbrydelser i overensstemmelse med ยง 143 i loven om asocial adfærd, kriminalitet og politiarbejde af 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Lokalt finansierede tjenester kan tilgås via de relevante politi- og kriminalkommissærers hjemmesider. Du kan finde den relevante PCC her

Du kan finde det nærmeste Center for seksuelle overgreb (Sexual Assault Referral Centre) ved at ringe til NHS 111 ikke-akut service, tale med din praktiserende læge eller skadestuen på dit lokale sygehus eller ved at gå ind på hjemmesiden NHS Choiceshttp://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Hotline for hjælp til ofre

Ofrenes informationsservice inkluderer en telefonservice for oplysninger til ofre: +44 808 168 9293.

Er hjælp til ofre gratis?

Ja.

Hvilken type hjælp kan jeg modtage fra offentlige organer eller myndigheder?

Politiet skal give dig information om, hvor og hvordan du får rådgivning eller støtte, herunder adgang til lægehjælp, enhver hjælp fra specialister (f.eks. psykologhjælp) og alternativ indkvartering.

Del 7 af loven om indkvartering af 1996 (Housing Act 1996) kræver, at lokale myndigheder hjælper enkeltpersoner og familier, der er hjemløse og ansøger om hjælp.

NHS (National Health Service) yder støtte til:

Hvilken type hjælp kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Mange ikke-statslige organisationer og velgørende organisationer yder bistand, rådgivning, vejledning og andre generelle og specialiserede tjenester til ofre for kriminalitet, nationalt, regionalt og lokalt.

Sidste opdatering: 19/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.