Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Det maltesiske agentur forfor socialt velfærd for børn og familier i nød Appoġġ

Støtteorganisation for ofre

Det maltesiske agentur for socialt veldfærd for børn og familier i nød Appoġġ

Appogg-agenturet tilbyder socialrådgivning, psykologbistand, hjælp, støtte og rådgivning til ofre, i særdeleshed sårbare grupper såsom børn og ofre for vold i hjemmet.

Det maltesiske agentur for socialt velfærd for børn og familier i nød Appoġġ)

  • er etableret under instituttet for sociale velfærdsydelser under ministeriet for familie og social solidaritet
  • tilbyder løbende socialrådgivning, psykologbistand, hjælp, støtte og rådgivning til ofre, i særdeleshed sårbare grupper såsom børn og ofre for vold i hjemmet
  • tilbyder gratis ydelser, der ikke er afhængige af retsforfølgning og domfældelse af gerningsmanden

KONTAKT:

Websted: http://www.appogg.gov.mt/

Støtteorganisation for ofre

Støtteorganisation for ofre tilbyder ofre for forbrydelser professionel, uafhængig, fortrolig og upartisk information om deres rettigheder og de ydelser og den bistand, de har ret til.

Støtteorganisationen for ofre

  • er en uafhængig organisation, der ikke er del en af politiet, domstolene eller andre strafferetlige organer
  • tilbyder ofre for forbrydelser professionel, uafhængig, fortrolig og upartisk information om deres rettigheder og de ydelser og den bistand, de har ret til
  • tilbyder oplysninger om Maltas strafferetlige system og straffesager
  • tilbyder gratis ydelser, der er tilgængelige, uanset om forbrydelsen er blevet anmeldt eller ej, og uanset hvornår den har fundet sted.

KONTAKT:

Websted: www.victimsupportmalta.org

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.