På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Jeg har været offer for en forbrydelse, hvem kan jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Støtte til ofre, Nordirland (Victim Support NI) giver oplysninger om støttetjenester (support services) i nærheden. Se chartret for ofre (Victim Charter) og chartret for vidner (Witness Charter). http://www.victimsupportni.com/.

Hotline, som tilbyder støtte til ofre

Informationstjenesten for ofre (Victim Information Service) har en informationslinje: +44 808 168 9293.

Er støtten til ofre vederlagsfri?

Ja.

Hvilken form for støtte kan jeg modtage fra offentlige tjenester eller myndigheder?

Politiet og afdelingen for offer- og vidnepleje (Victim and Witness Care Unit) skal give dig oplysninger om, hvor og hvordan man får rådgivning og støtte, herunder adgang til lægehjælp, evt. specialisthjælp (såsom psykologisk støtte) samt anden indkvartering.

Hvilken form for støtte kan jeg få fra private organisationer?

Mange private og velgørende organisationer yder bistand, støtte, rådgivning og andre generelle eller specialiserede tjenester til ofre for kriminalitet, nationalt, regionalt og lokalt.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.