På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Ofres rettigheder i Skotland

Som offer for en forbrydelse har man rettigheder.

Du er også berettiget til psykologisk og praktisk støtte gennem hele forløbet, og du er berettiget til erstatning for skader, der er forvoldt ved forbrydelsen.

ILoven om ofre for forbrydelser i Skotland (Victims' Code for Scotland) beskrives dine rettigheder og hvordan du gør brug af dem, og hvem du skal kontakte for at få hjælp og rådgivning. Den indeholder oplysninger om din:

  • Ret til et mindstemål af service - hvordan du bliver behandlet af de strafferetlige organisationer
  • Ret til information - hvordan du bliver løbende orienteret om din sag, og hvad du kan spørge om
  • Ret til deltagelse - at blive forstået, at forstå hvad der sker og at fortælle retten, hvordan en forbrydelse har påvirket dig
  • Ret til databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred - at føle dig sikker og beskyttet mod trusler
  • Ret til støtte - uanset om du anmelder forbrydelsen til politiet eller ej
  • Ret til erstatning og til at få dine udgifter dækket - f.eks. rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning, hvis du kom til skade.

Du har også ret til at klage, hvis du er utilfreds med, hvordan en organisation har behandlet dig.

Besøg mygov.scot, hvis du vil vide mere om dine rettigheder som offer for kriminalitet i de forskellige stadier af den strafferetlige proces, herunder anmeldelse af en forbrydelse, efterforskning og retsforfølgelse, hvis sagen kommer for retten, og hvad der sker efter dommen.

Du kan også læse om hjælp og støtte til ofre for forbrydelser.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.