Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Jeg har været udsat for en forbrydelse. Hvem skal jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Barnens Rätt i Samhället (Bris – børns rettigheder i samfundet)

Bris er en organisation, der arbejder med børns rettigheder, uden politisk eller religiøs tilknytning. Sårbare børn og unge under 18 år kan anonymt og gratis e-maile, chatte med eller ringe til en Bris-rådgiver. Bris modtager også opkald fra voksne, der har brug for at tale med en rådgiver om spørgsmål og bekymringer vedrørende børn og unge.

Kontaktoplysninger:

116 111, hjælpelinje for børn og unge

077 150 50 50, hjælpelinje for voksne

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Sveriges offerstøtte)

Brottsofferjouren er en interesseorganisation, der arbejder for alle ofres ret til støtte. Organisationen består af lokale offerstøttecentre rundt omkring i landet, et sekretariat og en gratis hjælpelinje. Organisationen hjælper ofre for forbrydelser, vidner og pårørende ved at lytte og yde støtte og rådgivning. Offeret kan om nødvendigt få støtte til at kontakte andre instanser, der kan tilbyde f.eks. psykologhjælp, sikkert ophold eller økonomisk hjælp. Ofre kan også få vejledning om straffesager. Den svenske offerstøtte omfatter også frivillige, der bidrager med oplysninger og støtte til vidner i forbindelse med retssager.

Kontaktoplysninger:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – foreningen af pårørende til seksuelt misbrugte børn)

ATSUB tilbyder individuel rådgivning til pårørende til seksuelt misbrugte børn og skaber kontakt til myndighederne. Foreningen organiserer også støttegrupper og yder bistand i retten.

Kontaktoplysninger:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – den svenske forening for homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners rettigheder), støttelinje for ofre

RFSL er en interesseorganisation, som har til formål at sikre, at LGBT-personer har samme rettigheder, muligheder og forpligtelser som alle andre i samfundet. RFSL driver en offerstøttelinje for LGBT-personer, der har været udsat for misbrug, trusler og vold. Tjenesten er også henvendt til pårørende og venner samt personer, der møder sårbare LGBT-personer i deres arbejde. Organisationen sørger for krisemøder, oplysninger om rettigheder, kontakt til myndighederne, støtte under retssager og sikkert ophold.

Kontaktoplysninger:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – landsorganisationen af kvindekrisecentre i Sverige)

ROKS koordinerer de lokale medlemscentre og tilbyder hjælp og sikkert ophold til misbrugte kvinder, piger og børn. Organisationen arbejder også politisk for at synliggøre medlemscentrenes arbejde og på denne måde bekæmpe mænds vold mod kvinder.

Kontaktoplysninger:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – nationalt støttecenter for ofre for incest og andre former for seksuelt misbrug i barndommen)

RISE er en interesseorganisation, der tilbyder støtte til voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug som børn. Organisationen har en hjælpelinje, der kan benyttes af kvinder, mænd, børn, pårørende og fagpersoner. RISE tilbyder også forskellige aktiviteter til medlemmerne, herunder samtaler i støttegrupper.

Kontaktoplysninger:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem er en interesseorganisation. Den driver Sveriges eneste landsdækkende hjælpelinje for kvinder med indvandrerbaggrund, der har været udsat for vold. Terrafem driver også en juridisk hjælpelinje og tilbyder beskyttelse til misbrugte kvinder og børn på krisecentre.

Kontaktoplysninger:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon repræsenterer krisecentre for kvinder, støttecentre for unge kvinder og andre hjælpetjenester, der arbejder for et ligestillet samfund uden vold. Medlemsorganisationernes arbejde omfatter primært støtte til og beskyttelse af misbrugte kvinder og deres børn. Organisationen er også involveret i forebyggende og støttende arbejde med børn og unge, påvirker den offentlige holdning og formidler oplysninger.

Kontaktoplysninger:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Offentlige myndigheder og andre instanser

Brottsoffermyndigheten (myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser)

Myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser har til opgave at fremme rettighederne for ofre for forbrydelser og varetage deres behov og interesser. Myndigheden har på landsplan ansvaret for fire områder: behandle sager om godtgørelse til ofre, administrere offerfonden (Brottsofferfonden), fungere som ekspertisecenter og kræve tilbagebetaling af offergodtgørelse.

Kontaktoplysninger:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Sveriges domstolsforvaltning)

Domstolsforvaltningen er en statslig myndighed, som rapporterer til regeringen og fungerer som en serviceorganisation for de svenske domstole. Domstolsforvaltningen er ansvarlig for den overordnede koordinering og generelle spørgsmål, der berører de svenske domstole. Dette omfatter tjenester til domstolene, leje- og pagtnævnene og retshjælpsmyndigheden (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktoplysninger:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (fogedmyndigheden)

Fogedmyndigheden er en statslig myndighed. Dens opgaver omfatter stadfæstelse af gæld gennem betalingsordrer og hjælp til personer, der har udeståender, med at inddrive gæld.

Kontaktoplysninger:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nationalt center for viden om mænds vold mod kvinder)

Det nationale center for viden om mænds vold mod kvinder (NCK) ved Uppsala Universitet arbejder på regeringens vegne for på nationalt plan at synliggøre mænds vold mod kvinder, æresrelateret vold og undertrykkelse og vold i forhold mellem personer af samme køn. NCK er ansvarligt for "Kvinnofridslinjen", Sveriges nationale hjælpelinje for voldsofre, og for et særligt ambulatorium for misbrugte kvinder ved Uppsalas universitetshospital.

Kontaktoplysninger:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (svensk politi)

Politiet efterforsker forbrydelser og arbejder for at forebygge nye forbrydelser. Politiet behandler også sager vedrørende fiktive personoplysninger.

Kontaktoplysninger:

114 14

112 (alarm)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (retshjælpsmyndigheden)

Retshjælpsmyndigheden er en national myndighed, der yder retshjælp i henhold til den svenske lov om retshjælp. Retshjælpsmyndigheden er også inddrivelsesmyndighed, når en domstol har besluttet at kræve tilbagebetaling af omkostninger, herunder godtgørelse af forsvarsomkostninger i straffesager.

Kontaktoplysninger:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (skattevæsenet)

Det svenske skattevæsen er forvaltningsmyndigheden for beskatning, ejendomsvurdering, folkeregistret og tinglysning. Det svenske skattevæsen behandler også anmodninger om beskyttelse af personoplysninger (fortrolighedskode og brug af gamle adresser).

Kontaktoplysninger:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Sveriges sammenslutning af kommuner og regioner)

SKL er medlemsorganisation for alle kommunal-, distrikts- og regionalråd.

Kontaktoplysninger:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (den svenske anklagemyndighed)

Anklagemyndigheden samarbejder med politiet om efterforskningen af forbrydelser. Hvis en undersøgelse fører til tiltale, prøves sagen ved retten. Den offentlige anklagers opgave er da at bevise, at den tiltalte har begået forbrydelsen.

Kontaktoplysninger:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Hotlines til offerstøtte

Barnens Rätt i Samhället (Bris – børns rettigheder i samfundet)

Bris er en organisation, der arbejder med børns rettigheder, uden politisk eller religiøs tilknytning. Sårbare børn og unge under 18 år kan anonymt og gratis e-maile, chatte med eller ringe til en Bris-rådgiver. Bris modtager også opkald fra voksne, der har brug for at tale med en rådgiver om spørgsmål og bekymringer vedrørende børn og unge.

Kontaktoplysninger:

116 111, hjælpelinje for børn og unge

077 150 50 50, hjælpelinje for voksne

Brottsofferjouren Sverige (Sveriges offerstøtte)

Brottsofferjouren er en interesseorganisation, der arbejder for alle ofres ret til støtte. Organisationen består af lokale offerstøttecentre rundt omkring i landet, et sekretariat og en gratis hjælpelinje. Organisationen hjælper ofre for forbrydelser, vidner og pårørende ved at lytte og yde støtte og rådgivning. Offeret kan om nødvendigt få støtte til at kontakte andre instanser, der kan tilbyde f.eks. psykologhjælp, sikkert ophold eller økonomisk hjælp. Ofre kan også få vejledning om straffesager. Den svenske offerstøtte omfatter også frivillige, der bidrager med oplysninger og støtte til vidner i forbindelse med retssager.

Den svenske offerstøtte driver en landsdækkende hjælpelinje, som yder støtte til alle ofre for forbrydelser, og som kan henvise ofrene til et lokalt støttecenter. Den landsdækkende hjælpelinje kan yde støtte på 21 forskellige sprog.

Kontaktoplysninger:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser)

Myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser har til opgave at fremme rettighederne for ofre for forbrydelser og varetage deres behov og interesser. Myndigheden har på landsplan ansvaret for fire områder: behandle sager om godtgørelse til ofre, administrere offerfonden (Brottsofferfonden), fungere som ekspertisecenter og kræve tilbagebetaling af offergodtgørelse.

Myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser driver en hjælpelinje, der kan besvare spørgsmål vedrørende økonomisk godtgørelse efter en forbrydelse og vedrørende f.eks. retten til en "rådgiver for den forurettede part", særlige repræsentanter for børn, tilhold og retslige procedurer.

Kontaktoplysninger:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nationalt center for viden om mænds vold mod kvinder)

Det nationale center for viden om mænds vold mod kvinder (NCK) ved Uppsala Universitet arbejder på regeringens vegne for på nationalt plan at synliggøre mænds vold mod kvinder, æresrelateret vold og undertrykkelse og vold i forhold mellem personer af samme køn. NCK er ansvarligt for "Kvinnofridslinjen", Sveriges nationale hjælpelinje for voldsofre, og for et særligt ambulatorium for misbrugte kvinder ved Uppsalas universitetshospital.

Kontaktoplysninger:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem er en interesseorganisation. Den driver Sveriges eneste landsdækkende hjælpelinje for kvinder med indvandrerbaggrund, der har været udsat for vold. Terrafem driver også en juridisk hjælpelinje og tilbyder beskyttelse til misbrugte kvinder og børn på krisecentre.

Kontaktoplysninger:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – den svenske forening for homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners rettigheder), støttelinje for ofre

RFSL er en interesseorganisation, som har til formål at sikre, at LGBT-personer har samme rettigheder, muligheder og forpligtelser som alle andre i samfundet. RFSL driver en offerstøttelinje for LGBT-personer, der har været udsat for misbrug, trusler og vold. Tjenesten er også henvendt til pårørende og venner samt personer, der møder sårbare LGBT-personer i deres arbejde. Organisationen sørger for krisemøder, oplysninger om rettigheder, kontakt til myndighederne, støtte under retssager og sikkert ophold.

Kontaktoplysninger:

020 34 13 16

Er støtte til ofre gratis?

Ja, støtte til ofre, der ydes af en interesseorganisation, er gratis. Det samme gælder støttetjenester, der forvaltes af offentlige myndigheder.

Hvilke typer støtte kan jeg modtage fra offentlige tjenester eller myndigheder?

Brottsoffermyndigheten (myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser)

Myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser har til opgave at fremme rettighederne for ofre for forbrydelser og varetage deres behov og interesser. Myndigheden har på landsplan ansvaret for fire områder: behandle sager om godtgørelse til ofre, administrere offerfonden (Brottsofferfonden), fungere som ekspertisecenter og kræve tilbagebetaling af offergodtgørelse.

Kontaktoplysninger:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Sveriges domstolsforvaltning)

Domstolsforvaltningen er en statslig myndighed, som rapporterer til regeringen og fungerer som en serviceorganisation for de svenske domstole. Domstolsforvaltningen er ansvarlig for den overordnede koordinering og generelle spørgsmål, der berører de svenske domstole. Dette omfatter tjenester til domstolene, leje- og pagtnævnene og retshjælpsmyndigheden (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktoplysninger:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (fogedmyndigheden)

Fogedmyndigheden er en statslig myndighed. Dens opgaver omfatter stadfæstelse af gæld gennem betalingsordrer og hjælp til personer, der har udeståender, med at inddrive gæld.

Kontaktoplysninger:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nationalt center for viden om mænds vold mod kvinder)

Det nationale center for viden om mænds vold mod kvinder (NCK) ved Uppsala Universitet arbejder på regeringens vegne for på nationalt plan at synliggøre mænds vold mod kvinder, æresrelateret vold og undertrykkelse og vold i forhold mellem personer af samme køn. NCK er ansvarligt for "Kvinnofridslinjen", Sveriges nationale hjælpelinje for voldsofre, og for et særligt ambulatorium for misbrugte kvinder ved Uppsalas universitetshospital.

Kontaktoplysninger:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (svensk politi)

Politiet efterforsker forbrydelser og arbejder for at forebygge nye forbrydelser. Politiet behandler også sager vedrørende fiktive personoplysninger.

Kontaktoplysninger:

114 14

112 (alarm)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (retshjælpsmyndigheden)

Retshjælpsmyndigheden er en national myndighed, der yder retshjælp i henhold til den svenske lov om retshjælp. Retshjælpsmyndigheden er også inddrivelsesmyndighed, når en domstol har besluttet at kræve tilbagebetaling af omkostninger, herunder godtgørelse af forsvarsomkostninger i straffesager.

Kontaktoplysninger:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (skattevæsenet)

Det svenske skattevæsen er forvaltningsmyndigheden for beskatning, ejendomsvurdering, folkeregistret og tinglysning. Det svenske skattevæsen behandler også anmodninger om beskyttelse af personoplysninger (fortrolighedskode og brug af gamle adresser).

Kontaktoplysninger:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Sveriges sammenslutning af kommuner og regioner)

SKL er medlemsorganisation for alle kommunal-, distrikts- og regionalråd.

Kontaktoplysninger:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (den svenske anklagemyndighed)

Anklagemyndigheden samarbejder med politiet om efterforskningen af forbrydelser. Hvis en undersøgelse fører til tiltale, prøves sagen ved retten. Den offentlige anklagers opgave er da at bevise, at den tiltalte har begået forbrydelsen.

Kontaktoplysninger:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Hvilke typer støtte kan jeg modtage fra ikkestatslige organisationer?

Barnens Rätt i Samhället (Bris – børns rettigheder i samfundet)

Bris er en organisation, der arbejder med børns rettigheder, uden politisk eller religiøs tilknytning. Sårbare børn og unge under 18 år kan anonymt og gratis e-maile, chatte med eller ringe til en Bris-rådgiver. Bris modtager også opkald fra voksne, der har brug for at tale med en rådgiver om spørgsmål og bekymringer vedrørende børn og unge.

Kontaktoplysninger:

116 111, hjælpelinje for børn og unge

077 150 50 50, hjælpelinje for voksne

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Sveriges offerstøtte)

Brottsofferjouren er en interesseorganisation, der arbejder for alle ofres ret til støtte. Organisationen består af lokale offerstøttecentre rundt omkring i landet, et sekretariat og en gratis hjælpelinje. Organisationen hjælper ofre for forbrydelser, vidner og pårørende ved at lytte og yde støtte og rådgivning. Offeret kan om nødvendigt få støtte til at kontakte andre instanser, der kan tilbyde f.eks. psykologhjælp, sikkert ophold eller økonomisk hjælp. Ofre kan også få vejledning om straffesager. Den svenske offerstøtte omfatter også frivillige, der bidrager med oplysninger og støtte til vidner i forbindelse med retssager.

Kontaktoplysninger:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

mailto:info@brottsofferjouren.se

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – foreningen af pårørende til seksuelt misbrugte børn)

ATSUB tilbyder individuel rådgivning til pårørende til seksuelt misbrugte børn og skaber kontakt til myndighederne. Foreningen organiserer også støttegrupper og yder bistand i retten.

Kontaktoplysninger:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – den svenske forening for homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners rettigheder), støttelinje for ofre

RFSL er en interesseorganisation, som har til formål at sikre, at LGBT-personer har samme rettigheder, muligheder og forpligtelser som alle andre i samfundet. RFSL driver en offerstøttelinje for LGBT-personer, der har været udsat for misbrug, trusler og vold. Tjenesten er også henvendt til pårørende og venner samt personer, der møder sårbare LGBT-personer i deres arbejde. Organisationen sørger for krisemøder, oplysninger om rettigheder, kontakt til myndighederne, støtte under retssager og sikkert ophold.

Kontaktoplysninger:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – landsorganisationen af kvindekrisecentre i Sverige)

ROKS koordinerer de lokale medlemscentre og tilbyder hjælp og sikkert ophold til misbrugte kvinder, piger og børn. Organisationen arbejder også politisk for at synliggøre medlemscentrenes arbejde og på denne måde bekæmpe mænds vold mod kvinder.

Kontaktoplysninger:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – nationalt støttecenter for ofre for incest og andre former for seksuelt misbrug i barndommen)

RISE er en interesseorganisation, der tilbyder støtte til voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug som børn. Organisationen har en hjælpelinje, der kan benyttes af kvinder, mænd, børn, pårørende og fagpersoner. RISE tilbyder også forskellige aktiviteter til medlemmerne, herunder samtaler i støttegrupper.

Kontaktoplysninger:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem er en interesseorganisation. Den driver Sveriges eneste landsdækkende hjælpelinje for kvinder med indvandrerbaggrund, der har været udsat for vold. Terrafem driver også en juridisk hjælpelinje og tilbyder beskyttelse til misbrugte kvinder og børn på krisecentre.

Kontaktoplysninger:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon repræsenterer krisecentre for kvinder, støttecentre for unge kvinder og andre hjælpetjenester, der arbejder for et ligestillet samfund uden vold. Medlemsorganisationernes arbejde omfatter primært støtte til og beskyttelse af misbrugte kvinder og deres børn. Organisationen er også involveret i forebyggende og støttende arbejde med børn og unge, påvirker den offentlige holdning og formidler oplysninger.

Kontaktoplysninger:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Sidste opdatering: 18/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.