Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Som offer for en forbrydelse har du en række rettigheder, og du kan få bistand fra nationale myndigheder og organisationer, der kan rådgive og hjælpe dig. Disse faktablade indeholder en række oplysninger om, hvad du kan forvente i de forskellige lande i EU.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, skal du finde ud af, om du vil anmelde forbrydelsen. Du har måske ikke lyst til at gøre det, og er bekymret for hvad det indebærer, men hvis du ikke anmelder forbrydelsen, bliver der sandsynligvis ikke foretaget en politiundersøgelse, og den person, der har begået forbrydelsen, bliver ikke stillet til ansvar. Anmeldelse af forbrydelsen kan også være vigtig for dig selv af praktiske grund, f.eks. hvis du skal indgive erstatningskrav til dit forsikringsselskab.

Du har visse rettigheder, hvad end du anmelder forbrydelsen eller ikke. Når du har anmeldt forbrydelsen, har du imidlertid forskellige rettigheder og adgang til støtte, som du ellers ikke har. Alt dette bidrager til at hjælpe dig med at deltage fuldt ud i sagen og til at forstå, hvad der foregår. Det bidrager endvidere til at gøre sagen så enkelt som mulig for dig.

Når du anmelder forbrydelsen til politiet, eller så snart som muligt derefter, vil du sikkert gerne finde ud af, hvilken særlig rolle du har i sagen - som offer, vidne, sagsøger, civilretlig part, privat påtaleberettiget osv. . Disse roller er forskellige fra land til land, og nogle af disse roller er forbundet med rettigheder, som kan være vigtige senere i sagen, eksempelvis om du som offer kan appellere afgørelsen. Rollerne og fristerne vil fremgå af disse sider. Tjek med politiet hvilke roller og frister, der eventuelt er aktuelle i dit tilfælde, og hvilke frister du skal overholde. Du kan bede myndighederne om oplysninger for at finde ud af, hvorledes du bedst beskytter dine rettighed og juridiske interesser.

Når du har anmeldt forbrydelsen, vil myndighederne arbejde på, at der skabes retfærdighed for dig og andre. Da du er part i sagen, kan de kræve, at du aktivt samarbejder indtil og måske efter sagens afgørelse, hvis der bliver anlagt sag. Du spiller en vigtig rolle i sagen og din medvirken er meget værdifuld.

Politiet begynder deres undersøgelser med at indsamle tilstrækkelige beviser til at retsforfølge den person, der har begået forbrydelsen. Hvis den pågældende retsforfølges og erklæres skyldig, fastsætter dommeren en passende straf.

Som offer har du en række lovsikrede rettigheder inden for og uden for retssagen. Nogle af dine rettigheder kan endvidere også omfatte medlemmer af din familie. Den Europæiske Union har taget skridt til at sikre, at der findes et minimum af rettigheder og standarder, hvortil medlemsstaterne skal tilpasse deres egen lovgivning..

Følgende sider vil lede dig gennem de vigtigste faser i en straffesag i hver medlemsstat og oplyse dig om de rettigheder, du har, og de grundregler, du skal følge for at udøve dine rettigheder. Disse oplysninger er ikke juridisk rådgivning, men blot vejledende.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Enhver henvisning til en mand i disse faktablade er samtidig en henvisning til en kvinde, og omvendt, medmindre andet tydeligt fremgår af sammenhængen.
Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.