Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να την καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα.

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας προφορικά ή γραπτώς, ενώ απαιτείται και η υπογραφή σας. Η καταγγελία μπορεί επίσης να κατατεθεί από τρίτο. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται να συμπεριλάβετε στην καταγγελία τα σχετικά προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης επικοινωνίας, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου που καταθέτει την καταγγελία.

Επιπλέον, συνιστάται να υποβάλετε τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο που τυχόν διαθέτετε, διότι αυτό θα διευκολύνει σημαντικά την έρευνα.

Η αστυνομία διαθέτει ειδικό έντυπο προς συμπλήρωση (συνήθως με τη βοήθεια υπολογιστή) για την καταγραφή των πληροφοριών που παρέχετε. Από εκείνη τη στιγμή και εφεξής, η καταγγελία της αξιόποινης πράξης από εσάς αποτελεί μέρος του φακέλου.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή απευθείας στον εισαγγελέα.

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στα γερμανικά ή σε μία από τις επίσημες περιφερειακές γλώσσες.

Εάν δεν διαθέτετε επαρκή γνώση της γερμανικής ή άλλης επίσημης γλώσσας, έχετε δικαίωμα να σας παρασχεθούν υπηρεσίες διερμηνέα.

Στην περίπτωση ορισμένων αξιόποινων πράξεων (π.χ. βίαιων εγκλημάτων ή σεξουαλικών εγκλημάτων) έχετε δικαίωμα αρωγής από οργάνωση στήριξης θυμάτων κατά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την καταγγελία αξιόποινης πράξης. Ωστόσο, ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στον νόμο, η αστυνομία, ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει την υπόθεση. Αυτό το χρονικό διάστημα διαφέρει ανάλογα με το είδος της εκάστοτε αξιόποινης πράξης (προθεσμίες παραγραφής).

Οι αρχές επιβολής του νόμου υποχρεούνται να κινήσουν έρευνα όταν ενημερωθούν για εικαζόμενο ποινικό αδίκημα (εξαίρεση: πράξεις διωκόμενες κατ' έγκληση).

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Αφού καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, θα λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της καταγγελίας σας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται ένας αριθμός φακέλου. Αν επικοινωνήσετε αργότερα με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και αναφέρετε αυτόν τον αριθμό φακέλου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας.

Αν υποβάλετε γραπτώς την καταγγελία στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα, πρέπει να τους ζητήσετε τον αριθμό φακέλου. Σχετική βοήθεια μπορείτε να λάβετε από οργανώσεις στήριξης θυμάτων.

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε τον φάκελο της υπόθεσης. Πρόσβασή σας στον φάκελο μπορεί να μην επιτραπεί ή να περιοριστεί μόνο αν η εξέταση του φακέλου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα ή να επηρεάσει την κατάθεσή σας ως μάρτυρα.

Η εισαγγελία θα σας ενημερώνει σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις στη διαδικασία. Για παράδειγμα, θα ενημερωθείτε αν οι αρχές αποφασίσουν να μην προχωρήσουν με τη δίωξη, να διακόψουν την έρευνα ή αν εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατάξουν εναλλακτικά μέτρα αντί για συμβατική ποινική διαδικασία (Diversion).

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στις επαφές σας με τις αρχές επιβολής του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και εκπροσώπησής σας από δικηγόρο, μέλος οργάνωσης στήριξης θυμάτων ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

Αν δικαιούστε νομική υποστήριξη, θα έχετε τη βοήθεια δικηγόρων, σε συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις στήριξης θυμάτων και χωρίς χρέωση, για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων σας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία αν έχουν υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης, αν έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητά τους και το δικαίωμά τους γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού ή αν σχέση προσωπικής εξάρτησής τους αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την τέλεση τέτοιας αξιόποινης πράξης. Δικαίωμα σε τέτοια υποστήριξη έχετε επίσης αν είστε στενός συγγενής προσώπου που μπορεί να απεβίωσε εξαιτίας αξιόποινης πράξης ή αν είστε συγγενής προσώπου που μπορεί να απεβίωσε εξαιτίας αξιόποινης πράξης και υπήρξατε μάρτυρας της αξιόποινης πράξης. Επίσης, δικαίωμα υποστήριξης έχουν τα θύματα εγκλημάτων τρομοκρατίας. Η υποστήριξη πρέπει να είναι απαραίτητη για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του θύματος και να παρέχεται από την οργάνωση στήριξης θυμάτων. Στα θύματα των οποίων ενδέχεται να προσβλήθηκε η γενετήσια ακεραιότητα και τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους πρέπει πάντοτε να παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Αν δεν δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για δωρεάν νομική συνδρομή αν συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητη η νομική εκπροσώπηση (ιδίως για την αποφυγή μεταγενέστερης αστικής αγωγής) και το εισόδημά σας δεν επαρκεί για την πληρωμή πληρεξουσίου δικηγόρου χωρίς να θιγεί η διαβίωσή σας, η αίτηση θα γίνει δεκτή.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα έξοδα μετακίνησης από και προς το γραφείο του εισαγγελέα, το δικαστήριο ή τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα σας επιστραφούν και θα σας καταβληθεί αποζημίωση για τη δαπάνη σας σε χρόνο σε περίπτωση που υποστήκατε οικονομική ζημία ως αποτέλεσμα της μετακίνησης. Αν είστε μάρτυρας και πρέπει να διανυκτερεύσετε και να πάρετε πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα σε συγκεκριμένο μέρος, το κόστος της διαμονής σας θα σας επιστραφεί έως ορισμένο ποσό. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την πληρωμή αυτή εντός 14 ημερών..

Μπορώ να προσβάλω τυχόν απόφαση να τεθεί η υπόθεσή μου στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο δικαστήριο;

Αν ο εισαγγελέας θέσει την υπόθεση στο αρχείο, πρέπει να σας ενημερώσει. Έχετε στη συνέχεια 14 ημέρες για να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να σας εξηγήσει τους λόγους για την απόφασή του αυτή. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε συνέχιση της διαδικασίας αν:

  • έχει λάβει χώρα παραβίαση ή πλημμελής εφαρμογή νόμου
  • υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των περιστατικών βάσει των οποίων ελήφθη η απόφαση περάτωσης της διαδικασίας ή
  • παρέχονται νέα πραγματικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν τη συνέχιση της διαδικασίας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ενημέρωσή σας σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα να περατώσει τη διαδικασία ή την ενημέρωσή σας σχετικά με τους λόγους της περάτωσης. Αν δεν έχετε λάβει τέτοια ενημέρωση εντός της εν λόγω προθεσμίας, η προθεσμία για την αίτηση παρατείνεται στους τρεις μήνες από την απόφαση. Η αίτηση συνέχισης της διαδικασίας πρέπει να απευθύνεται στον εισαγγελέα.

Αν ο εισαγγελέας κρίνει την αίτηση βάσιμη, θα συνεχίσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, ο εισαγγελέας πρέπει να απαντήσει γραπτώς και να υποβάλει την απάντησή του, μαζί με τον φάκελο της υπόθεσης, στο δικαστήριο, το οποίο θα αποφανθεί επί της αίτησής σας. Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτησή σας, ο εισαγγελέας οφείλει να συνεχίσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, η αίτηση απορρίπτεται.

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να διατάξει εναλλακτικά μέτρα αντί της συμβατικής ποινικής διαδικασίας (Diversion), δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συνέχισης της διαδικασίας.

Αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας θέσει την υπόθεση στο αρχείο, έχετε, υπό ορισμένους όρους, το δικαίωμα να διατηρήσετε τις κατηγορίες ως επικουρικός κατήγορος («Subsidiarankläger»). Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων («Privatbeteiligter»). Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε το καθεστώς του επικουρικού κατήγορου με δήλωση ότι θα διατηρήσετε τις κατηγορίες.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δίκη ως θύμα. Θα κληθείτε να παραστείτε ενώπιον του δικαστηρίου μόνο αν απαιτείται να καταθέσετε ως μάρτυρας. Το θύμα υποχρεούται να συμμορφωθεί με κλήση σε εξέταση μόνο αν κλητευθεί ως μάρτυρας.

Αν χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων, η οργάνωση στήριξης θυμάτων που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες θα ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες των ακροαματικών διαδικασιών.

Αν καταθέσατε στο πλαίσιο κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης κατά τη διάρκεια της έρευνας, θα ενημερωθείτε σχετικά με την ημερομηνία της δίκης μόνο αν το ζητήσατε. Αν είστε πολιτικώς ενάγων («Privatbeteiligter»), επικουρικός κατήγορος («Subsidiärankläger») ή εγκαλών («Privatankläger»), θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τις καθορισμένες ημερομηνίες των ακροαματικών διαδικασιών. Ανεξάρτητα από το αν η δίκη διεξάγεται δημόσια, έχετε ως θύμα το δικαίωμα να παραστείτε και να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας — δικηγόρο, μέλος οργάνωσης στήριξης θυμάτων ή άλλο πρόσωπο. Έχετε το δικαίωμα να θέσετε ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες, καθώς και δικαίωμα ακρόασης όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσής σας.

Αν είστε πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να επιλέξετε να μην παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, αν είστε εγκαλών και δεν παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο θα συναγάγει κατ' αμάχητο τεκμήριο ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για την καταδίκη και θα κλείσει την υπόθεση.

Αν δεν μιλάτε γερμανικά (ή άλλη επίσημη γλώσσα), έχετε δικαίωμα σε δωρεάν διερμηνεία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Είστε θύμα αν πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Τα παρακάτω πρόσωπα έχουν την ιδιότητα του θύματος:

  • τα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης, των οποίων ενδέχεται να έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητα και το δικαίωμα γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού ή των οποίων σχέση προσωπικής εξάρτησης ενδέχεται να αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την τέλεση τέτοιας αξιόποινης πράξης,
  • ο/η σύζυγος, ο/η καταχωρισμένος/-η σύντροφος, ο/η σύντροφος ζωής, οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, ο αδελφός ή η αδελφή και οι λοιποί δικαιούχοι διατροφής προσώπου που ενδεχομένως απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης, ή άλλοι συγγενείς του που υπήρξαν μάρτυρες της αξιόποινης πράξης, και
  • κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης ή του οποίου τα προστατευόμενα από το ποινικό δίκαιο έννομα συμφέροντα ενδέχεται να προσβλήθηκαν με άλλο τρόπο.

Είστε μάρτυρας αν υπέπεσαν στην αντίληψή σας στοιχεία σχετικά με την ποινική διαδικασία. Αυτό καθορίζεται από την αστυνομία και τον εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η απόφαση αυτή λαμβάνεται από το δικαστήριο.

Το αν θα συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων εξαρτάται από εσάς.

Εσείς αποφασίζετε επίσης και αν θα συνεχίσετε τη διαδικασία ως επικουρικός κατήγορος σε περίπτωση που αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όλες οι αρχές πρέπει να σέβονται την προσωπική σας αξιοπρέπεια ως θύμα και το δικαίωμά σας σε προστασία του αυστηρά στενού ιδιωτικού βίου σας. Πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και οι συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας σας. Όλα τα θύματα πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη δυνατότητα να λάβουν βοήθεια και αποζημίωση.

Αν το ζητήσετε, πρέπει να σας χορηγηθεί βεβαίωση της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης που υποβάλατε.

Κάθε θύμα δικαιούται εκπροσώπηση και συμβουλές. Αυτές μπορούν να παρασχεθούν από δικηγόρο, οργάνωση στήριξης θυμάτων ή άλλο κατάλληλο εκπρόσωπο. Αν δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων, το πρόσωπο που σας παρέχει νομική υποστήριξη θα σας εκπροσωπήσει στη διαδικασία.

Αν δεν πληροίτε τους όρους για νομική υποστήριξη αλλά επιθυμείτε να εκπροσωπηθείτε ως πολιτικώς ενάγων από δικηγόρο, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή.

Ως μάρτυρας απαλλάσσεστε από την υποχρέωση κατάθεσης αν θα πρέπει να ενοχοποιήσετε συγγενή σας. Δεν διαθέτετε το εν λόγω δικαίωμα απαλλαγής αν είστε ενήλικος και διεκδικείτε αποζημίωση ως πολιτικώς ενάγων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε μεμονωμένες ερωτήσεις:

  • αν η απάντηση θα ήταν ταπεινωτική για εσάς ή συγγενή σας ή αν θα εξέθετε εσάς ή συγγενή σας σε κίνδυνο άμεσης και σημαντικής οικονομικής ζημίας·
  • αν η απάντηση θα αφορούσε τον αυστηρά στενό ιδιωτικό βίο σας ή τον αυστηρά στενό ιδιωτικό βίο άλλου προσώπου·
  • αν δεν θεωρείτε εύλογες τις ερωτήσεις σχετικά με λεπτομέρειες σεξουαλικού εγκλήματος.

Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθείτε να απαντήσετε αν η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αντικείμενο της διαδικασίας.

Αν είναι παρόντα άλλα πρόσωπα κατά την εξέτασή σας, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε να μην κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Αντίθετα, μπορείτε να δηλώσετε άλλη διεύθυνση επιδόσεων, στην οποία οι αρχές θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.

Δικαιούστε να εξετάσετε τους φακέλους της υπόθεσης αν άπτονται των συμφερόντων σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφα από τον φάκελο έναντι τέλους. Εάν σας χορηγήθηκε νομική συνδρομή ή πρόκειται για τα πορίσματα και τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, αρχών, υπηρεσιών και φορέων, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε τέλος για τα αντίγραφα.

Αν ο προσωρινά κρατούμενος ή προφυλακισμένος κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, πρέπει να ενημερωθείτε αν είστε θύμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης βίας ή επικίνδυνης απειλής, αν έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητα και το δικαίωμα γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού σας ή αν σχέση προσωπικής εξάρτησής σας αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την τέλεση τέτοιας αξιόποινης πράξης, ή αν είστε ευάλωτο θύμα. Αν είστε θύμα άλλου είδους αξιόποινης πράξης, πρέπει να υποβάλετε αίτημα με το οποίο να δηλώνετε ότι επιθυμείτε να ενημερωθείτε σε περίπτωση απόλυσης του δράστη.

Πρέπει να ενημερωθείτε για την περάτωση και τη συνέχιση της διαδικασίας, καθώς για τη διακοπή της έρευνας από τον εισαγγελέα. Αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής εναλλακτικών μέτρων αντί της συμβατικής ποινικής διαδικασίας, πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συνέχισης της διαδικασίας αν αυτή έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα.

Εάν δεν γνωρίζετε επαρκώς τη γερμανική γλώσσα ή πάσχετε από προβλήματα ακοής ή ομιλίας, έχετε δικαίωμα σε υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης. Δικαιούστε να συμμετάσχετε στις διαδικασίες κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης, τις αναπαραστάσεις του περιστατικού και τη δίκη, όπου έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις και αιτήσεις.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ως θύμα, δικαιούστε στο πλαίσιο της κατάθεσής σας ή της κατά τα λοιπά συμμετοχής σας σε εξέταση ή ακροαματική διαδικασία να υποβάλετε δηλώσεις συναφείς προς τα δικαιώματα που διαθέτετε ως θύμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δηλώσετε ότι θα συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων και να ζητήσετε να σας επιδικαστεί αποζημίωση. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, σε μάρτυρες και σε εμπειρογνώμονες.

Αν κληθείτε σε εξέταση ή συζήτηση στο ακροατήριο δικαιούστε να καταθέσετε.

Αν είστε επίσης μάρτυρας, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με τυχόν κλήση που θα λάβετε και να παράσχετε αληθείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια της δίκης θα ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας στην αρχή της εξέτασής σας.

Εξαρτάται από εσάς αν θέλετε να συμμετάσχετε στο σύνολο της ακροαματικής διαδικασίας.

Η απόφαση εκδίδεται στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της απόφασης παραμένοντας στην ακροαματική διαδικασία έως το τέλος ή μελετώντας τη δικογραφία.

Αν συμμετείχατε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, το δικαστήριο υποχρεούται στην απόφασή του να κρίνει και όσον αφορά την αξίωσή σας. Αν αποφασίσει να σας επιδικάσει αποζημίωση, η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο βάσει του αστικού δικαίου και μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης. Ωστόσο, αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο καταδικασθείς δεν μπορεί να εκπληρώσει άμεσα την υποχρέωσή του πληρωμής λόγω της έκτισης (στερητικής της ελευθερίας) ποινής.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την επιστροφή στο θύμα περιουσιακών του στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή του κατηγορουμένου.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε τον φάκελο της υπόθεσης. Πρόσβασή σας στον φάκελο μπορεί να μην επιτραπεί ή να περιοριστεί μόνο αν η εξέταση του φακέλου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα ή να επηρεάσει την κατάθεσή σας ως μάρτυρα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.