Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης αν έχετε υποστεί ζημία ή έχουν με άλλο τρόπο προσβληθεί προστατευόμενα από το ποινικό δίκαιο έννομα αγαθά σας, π.χ. αν έχετε υποστεί σωματική βλάβη ή φθορά ή κλοπή ιδιοκτησίας σας, και η πράξη αυτή συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστρίας. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σας παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία.

Στην Αυστρία, η ποινική διαδικασία ξεκινά μόλις η αστυνομία (Kriminalpolizei) ή η εισαγγελία (Staatsanwaltschaft) κινήσει έρευνα για τη διερεύνηση μιας αρχικής υποψίας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, να διατάξει εναλλακτικά μέτρα αντί συμβατικής ποινικής διαδικασίας ή να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Ορισμένες αξιόποινες πράξεις διώκονται μόνο κατ' έγκληση (Privatanklagedelikte), γεγονός που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές το θύμα πρέπει να ζητήσει το ίδιο την άσκηση δίωξης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ακροατήριο, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ανάλογα με τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, οι υποθέσεις εκδικάζονται από

  • μονομελές δικαστήριο, ή
  • μικτό ορκωτό δικαστήριο (Schöffensenat) που, ανάλογα με την οικεία αξιόποινη πράξη, αποτελείται από έναν ή δύο επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου και την επιμέτρηση της ποινής, ή
  • μικτό ορκωτό δικαστήριο (Geschworenengericht) που αποτελείται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και οκτώ λαϊκούς δικαστές (ενόρκους). Οι ένορκοι αποφασίζουν σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου, ενώ η απόφαση σχετικά με την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται από κοινού από τους ενόρκους και τους τρεις επαγγελματίες δικαστές.

Ως θύμα μπορείτε να διαδραματίσετε πολύ σημαντικό ρόλο στην ποινική διαδικασία και, ταυτόχρονα, διαθέτετε διάφορα δικαιώματα. Μπορείτε να συμμετάσχετε ως θύμα της αξιόποινης πράξης και χωρίς άλλη νομική ιδιότητα ή να ασκήσετε πολιτική αγωγή (δηλαδή να συμμετάσχετε ως «Privatbeteiligter»), επικουρική δίωξη (δηλαδή να συμμετάσχετε ως «Subsidiärankläger») ή έγκληση (δηλαδή να συμμετάσχετε ως «Privatankläger») και να επωφεληθείτε από επιπλέον δικαιώματα και δυνατότητες.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1 — Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 — Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 — Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 — Αποζημίωση

5 — Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.