Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Πώς μπορώ να παραστώ στη δίκη;

Ως ζημιωθείς ή πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη1 (partie civile/burgerljke partij) θα ενημερωθείτε εγγράφως για την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Εάν δεν το έχετε ήδη πράξει, μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων στο παρόν στάδιο μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή μέχρι τις τελικές αγορεύσεις. Εάν δεν έχετε νομική εκπροσώπηση και επιθυμείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων κατά την ακρόαση, πρέπει να πράξετε τα εξής:

 • να είστε παρών στην ώρα σας
 • να δηλώσετε παρουσία στον δικαστικό επιμελητή (huissier de justice/zittingsdeurwachter) και να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή αίθουσα του δικαστηρίου
 • να πλησιάσετε την έδρα όταν ο πρόεδρος καλέσει το όνομα του κατηγορούμενου έναντι του οποίου ασκείτε αγωγή αποζημίωσης
 • να καταθέσετε την αγωγή σας στον δικαστή, μαζί με όλα τα αναγκαία έγγραφα που στοιχειοθετούν τη ζημία που έχετε υποστεί
 • να δώσετε ένα αντίγραφο της αγωγής στον δικηγόρο του κατηγορουμένου
 • να κρατήσετε ο ίδιος τα πρωτότυπα έγγραφα
 • ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να σας ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και στη συνέχεια θα καταγράψει επισήμως το αίτημά σας για αποζημίωση.

Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι συνήθως δημόσιες. Τούτο σημαίνει ότι κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των 14 ετών μπορεί να παρίσταται στη διαδικασία. Οι φίλοι, οι γείτονες και η οικογένειά σας, τα ΜΜΕ, καθώς και κάθε άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν, ως εκ τούτου, να παρίστανται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας) οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εντός της αίθουσας συνεδριάσεων. Μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή να διεξαγάγει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος επιτρέπει αυτό ρητώς στην περίπτωση των θυμάτων ορισμένων ειδών εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως βιασμών ή ασέλγειας. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει να διεξαχθεί η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών προς το συμφέρον ενός ανηλίκου ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων. Ωστόσο, η τελική απόφαση του δικαστηρίου επί της υπόθεσης εκφωνείται πάντοτε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Εάν καταθέσετε αγωγή για αποζημίωση μέσω του ποινικού δικαστηρίου (παράσταση πολιτικής αγωγής), θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τα αιτήματα που υποβάλλετε ως πολιτικώς ενάγων στο πέρας της ακροαματικής διαδικασίας. Πρέπει να έχετε νομικό εκπρόσωπο κατά τη δίκη. Εάν επιθυμείτε ο ίδιος να αποφύγετε την άμεση επαφή με τον δράστη, ο δικηγόρος σας μπορεί να παρίσταται στην ακρόαση αντί για εσάς (όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα να μην παρίσταται ο ύποπτος στην αίθουσα). Η μόνη περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας είναι όταν καλείστε ως μάρτυρας.

Δεν είναι δυνατόν να υπερασπιστείτε προσωπικά την υπόθεσή σας ενώπιον του εισαγγελέα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Εάν υποβάλατε δήλωση κατά τη διάρκεια της έρευνας, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη δήλωσή σας στο ακροατήριο εκτός εάν η υπόθεση εκδικάζεται από το Κακουργιοδικείο2 (cour d'assises/hof van assisen).

Σε περίπτωση, ωστόσο, που κληθείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως και σας έχει χορηγηθεί κάποιο μέτρο προστασίας ή βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να εξεταστείτε μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης. Εάν είναι αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης της φωνής και απόκρυψης του προσώπου σας.

Ως μάρτυρας, δικαιούστε αποζημίωση η οποία συναπαρτίζεται από ένα σταθερό ποσό (καταβολή εξόδων για προσέλευση μάρτυρα) και τη χιλιομετρική (αποζημίωση μετακίνησης). Για να εισπράξετε την αποζημίωση αυτή πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία (greffe/griffie) του δικαστηρίου στην οποία εμφανίζεσθε ως μάρτυρας και να υποβάλετε την κλήτευση που λάβατε από τον δικαστικό επιμελητή, μαζί με αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας. Μπορείτε να λάβετε την αποζημίωση αμέσως από τη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Ως ανήλικος, μπορείτε να προστατευτείτε από την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας στα ΜΜΕ. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αξιόποινο αδίκημα.

Εάν δώσατε κατάθεση με οπτικοακουστικά μέσα, δεν είστε πλέον υποχρεωμένος να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως, εκτός αν ο δικαστής κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να διατάξει να εμφανιστείτε ενώπιόν του αυτοπροσώπως και πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του. Μπορείτε, ωστόσο, να ζητήσετε από τον δικαστή να διεξαγάγει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος επιτρέπει αυτό ρητώς εάν είστε θύμα ορισμένων ειδών εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως βιασμών ή ασέλγειας. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει να διεξαχθεί η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών προς το συμφέρον ενός ανηλίκου ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Εάν παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να επιλέξετε είτε να παραστείτε στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως είτε να να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο.

Για τις αρχικές νομικές συμβουλές, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ομάδα νομικής συνδρομής πρώτης γραμμής (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), της οποίας οι δικηγόροι παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε ορισμένα χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες ημέρες και μπορούν να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Διοργανώνονται διαβουλεύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις δικαστηρίων, ειρηνοδικεία, γραφεία παροχής νομικών συμβουλών, ορισμένες δημοτικές διοικήσεις και ούτω καθεξής. Μπορείτε να βρείτε γραφεία παροχής νομικών συμβουλών (maisons de justice/justitiehuizen) σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στα γαλλικά και τα ολλανδικά) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Για λεπτομερείς νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση, πρέπει να προσφύγετε στις υπηρεσίες δικηγόρου. Ανάλογα με το εισόδημά σας, μέρος ή το σύνολο της συνδρομής αυτής μπορεί να σας παρασχεθεί δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Ορισμένες ειδικές κατηγορίες προσώπων, όπως οι ανήλικοι και τα άτομα με διανοητική αναπηρία, έχουν πάντοτε το δικαίωμα απολύτως δωρεάν εκπροσώπησης από δικηγόρο.

Για να ζητήσετε νομική συνδρομή δεύτερης γραμμής, πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Παροχής Νομικής Συνδρομής (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand) που βρίσκεται σε κάθε δικαστικό μέγαρο. Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα από τα οποία να προκύπτει είτε ότι ανήκετε σε μία από τις ειδικές κατηγορίες είτε ότι έχετε χαμηλό καθαρό εισόδημα. Το Γραφείο Νομικής Συνδρομής θα αποφασίσει εντός δεκαπέντε ημερών εάν θα εγκρίνει την αίτησή σας και θα σας αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε κάποιον δικηγόρο της επιλογής σας εάν είναι διατεθειμένος να εργαστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Εάν ο δικηγόρος συμφωνεί με αυτό, θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Νομικής Συνδρομής για λογαριασμό σας προκειμένου να ζητήσει να εγκριθεί η αίτησή σας.

Εάν τα οικονομικά σας μέσα είναι περιορισμένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από ορισμένα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έξοδα δικαστικού επιμελητή και έξοδα αντιγράφων από το κατηγορητήριο) στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ευεργετήματος πενίας. Για να τύχετε του ευεργετήματος αυτού, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Γραφείο Νομικής Συνδρομής του ποινικού δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση. Αν έχετε ήδη την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία (λ. κατωτέρω), μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αυτή, εγγράφως ή προφορικώς, στο ποινικό δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση.

Σας συνιστούμε επίσης να ελέγξετε προσεκτικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας για να δείτε εάν σας παρέχουν ασφάλιση νομικής προστασίας. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, μπορείτε να δεχθείτε τη συνδρομή από το προσωπικό ενός γραφείου παροχής νομικών συμβουλών που είναι επιφορτισμένο με την υποδοχή των θυμάτων ή μίας υπηρεσίας στήριξης των θυμάτων.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Εάν διατρέχετε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και ο ανακριτής σας χορήγησε μερική ή πλήρη ανωνυμία κατά το στάδιο της έρευνας, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης. Εάν είναι αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης της φωνής και απόκρυψης του προσώπου σας.

Εάν κληθείτε να εμφανιστείτε στο δικαστήριο ως μάρτυρας και δεν έχει γίνει η ακροάσή σας κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ανακριτής μπορεί να διατάξει να μη γίνει ουδεμία μνεία της ταυτότητάς σας στα πρακτικά της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως.

Εάν είστε θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, θα προστατευτείτε από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αξιόποινο αδίκημα.

Εάν ο ύποπτος δεν τελεί υπό προσωρινή κράτηση και ανησυχείτε για την προοπτική να έλθετε σε άμεση επαφή μαζί του πριν από την έναρξη της εξέτασής σας, σας συνιστούμε να έλθετε σε επαφή με το προσωπικό του γραφείου παροχής νομικών συμβουλών. Ορισμένα δικαστικά μέγαρα διαθέτουν χωριστές αίθουσες αναμονής για τα θύματα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια επαφή.

Πώς μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε οικονομική αποζημίωση σε ποινική δίκη, πρέπει να παραστείτε υπό την ιδιότητα της πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Στην πολιτική αγωγή σας μπορείτε να απαριθμήσετε όλες τις ζημίες που έχετε υποστεί, όπως σωματικές βλάβες και τις συναφείς ιατρικές δαπάνες, ηθική βλάβη, υλικές ζημίες (π.χ. απώλεια αποδοχών, επανάληψη έτους σπουδών, απώλεια θέσης εργασίας και ζημία σε οχήματα ή ρουχισμό), έξοδα κηδείας κ.λπ.

Το ποινικό δικαστήριο θα αποφανθεί επί της πολιτικής αγωγής σας και θα κρίνει ότι δικαιούστε αποζημίωση εφόσον ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τότε το περιεχόμενο της αιτήσεως αποζημιώσεως.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε λάβει μέρος στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Έχετε αυτή τη δυνατότητα επίσης εάν η εισαγγελική αρχή αποφασίζει να μην συνεχίσει την ποινική δίωξη, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο. Η άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου πραγματοποιείται με την κλήτευση του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία, εκτός αν όλα τα μέρη είναι πρόθυμα να εμφανιστούν οικειοθελώς. Εάν ενέχεται ασφαλιστής (μετά από τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα), μπορείτε επίσης να κλητεύσετε τον ασφαλιστή. Η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαφέρει θεμελιωδώς από την ποινική διαδικασία. Για παράδειγμα, πρέπει εσείς ο ίδιος να αποδείξετε ότι ο αντίδικός σας ευθύνεται για τη ζημία που έχετε υποστεί, αν και μπορείτε να το πράξετε με την προσκόμιση αντιγράφου του φακέλου της ποινικής υπόθεσης (που τέθηκε στο αρχείο). Εάν η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, το πολιτικό δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία εν αναμονή της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου. Το πολιτικό δικαστήριο δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι η έγερση αξίωσης ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου ενέχει επίσης έξοδα.

Εάν ο εισαγγελέας έχει εισηγηθεί τη μη άσκηση ποινικής δίωξης (με φιλικό διακανονισμό ή μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις), αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη. Μπορείτε επίσης να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη μέσω μεσολάβησης. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις θα λάβετε αποζημίωση εάν ο εισαγγελέας προτείνει μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις ή φιλικό διακανονισμό με τον δράστη.

Δεν είναι πάντα δυνατόν να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη (για παράδειγμα, μπορεί να είναι άγνωστος ή να μην είναι δυνατή η κράτησή του) ή να εισπράξετε την αποζημίωση στο ακέραιο από έναν ασφαλιστή. Εάν είστε παθών εμπρόθετης βίαιης πράξης, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Δημόσιο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας για αποζημίωση από το Δημόσιο συμβουλευτείτε το δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων στο Βέλγιο (διαθέσιμο στα γαλλικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά, τα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες).

Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τα έξοδα που έχετε αναλάβει σε σχέση με την παράσταση πολιτικής αγωγής σας, στα οποία περιλαμβάνεται ένα μέρος των δικηγορικών σας εξόδων. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης ταυτοχρόνως με την έκδοση της απόφασης στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας

Εάν κινήθηκε η διαδικασία κατόπιν δικής σας άμεσης έγκλησης εναντίον του κατηγορουμένου ή εάν κινήσατε την ποινική διαδικασία μέσω της παράστασης πολιτικής αγωγής και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος αθωωθεί, το δικαστήριο μπορεί να σας διατάξει να επιστρέψετε το σύνολο ή καθορισμένο ποσοστό των δαπανών που προσδιορίζει ο ίδιος με τις οποίες είχαν επιβαρυνθεί το Δημόσιο και ο κατηγορούμενος.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Μπορείτε να ζητήσετε διαμεσολάβηση αποκατάστασης (médiation réparatrice/herstelbemiddeling) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: προτού η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δικαστήριο, κατά την εκδίκασή της, καθώς και μετά από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης διενεργείται χωριστά από την ποινική διαδικασία και δεν την υποκαθιστά. Ως εκ τούτου, οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για κάθε απόφαση που αφορά ποινική δίωξη, καταδίκη και την εφαρμογή ποινών.

Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης δεν διενεργείται από το κράτος αλλά από δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, την Suggnomè στη Φλάνδρα και την Médiante στη Βαλονία. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν τοπικά παραρτήματα σε κάθε δικαστική περιφέρεια.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται συνεπεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης είναι εμπιστευτική και διαβιβάζεται στο δικαστήριο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφότερων των διαδίκων. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να κάνει μνεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης, αλλά δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη την επιτευχθείσα συμφωνία.

Δικαστής του δικαστηρίου ανηλίκων μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία διατάσσεται διαμεσολάβηση αποκατάστασης ή ομαδική διαβούλευση (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Εάν είστε πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη1 ή μάρτυρας, και δεν μιλάτε τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η διαδικασία, θα σας διοριστεί διερμηνέας. Ωστόσο, τα νομικά έγγραφα δεν μπορούν να μεταφραστούν δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Νόμος της 1ης Αυγούστου 1985 περί φορολογικών και άλλων μέτρων – στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Νόμος της 8ης Απριλίου 1965 για την προστασία των νέων, την ευθύνη ανηλίκων που διαπράττουν εγκληματική πράξη και την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε η εν λόγω πράξη – στα ολλανδικά
 • Tο Σύνταγμα – στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – στα ολλανδικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 για τον καθορισμό γενικών κανόνων σχετικά με τα δικαστικά έξοδα για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Πολιτική αγωγή σε ποινική δίκη
Μπορείτε να ασκήσετε πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και εάν δεν έχετε υποβάλει μήνυση στην αστυνομία. Πέραν των δικαιωμάτων που έχετε κανονικά ως θύμα, η ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντα σε ποινική δίκη σας παρέχει το δικαίωμα:
 • να αξιώσετε αποζημίωση
 • να εξεταστείτε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ενώπιον του δικαστηρίου
 • να σας επιστραφούν τα έξοδα στο τέλος της δίκης
 • να ζητήσετε διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης.
 • Αν η παράσταση αστικής αγωγής σας κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, θα αποκτήσετε επίσης ορισμένα δικαιώματα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε στο δικαστήριο αίτηση αναγνώρισης ως θύμα για την εφαρμογή των ποινών.
Μπορείτε να δηλώσετε προφορικά παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία, εφόσον η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει καθ’ οιοδήποτε στάδιο της έρευνας και της ίδιας της δίκης, αλλά δεν είναι πλέον δυνατό όταν η υπόθεση εξετάζεται στο στάδιο της έφεσης. Εάν το αδίκημα συνιστά πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος υποχρεούται τότε να κινήσει ποινική έρευνα. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο μπορεί πάντοτε να κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του φερόμενου ως δράστη στο ακροατήριο.
Εάν επιθυμείτε να λάβετε αποζημίωση, θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα κρίνει αν η αίτησή σας είναι αποδεκτή και είτε θα την κάνει δεκτή είτε θα την απορρίψει.
Με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να θέσετε το ζήτημα ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου εάν η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ένα έτος μετά την έναρξή της. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχει έμμεσο έλεγχο επί της προόδου της έρευνας.

2. Κακουργιοδικείο
Tο κακουργιοδικείο (στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στα ολλανδικά και τα γαλλικά) είναι προσωρινό ποινικό δικαστήριο που μπορεί να συνέλθει σε κάθε επαρχία ή στη δικαστική περιφέρεια των Βρυξελλών. Τα κακουργιοδικεία είναι αρμόδια για να εκδικάζουν όλα τα εγκλήματα (crimes/misdaden, δηλαδή ανθρωποκτονία και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα που επισύρουν στερητική της ελευθερίας ποινή από πέντε έτη έως ισόβια), πολιτικά αδικήματα και αδικήματα Τύπου (εκτός από εκείνα που έχουν ρατσιστικά ή ξενοφοβικά κίνητρα). Σε αντίθεση με τα μόνιμα ποινικά δικαστήρια, τα κακουργιοδικεία πρέπει να συγκροτούνται για κάθε νέα υπόθεση. Πρόεδρός τους είναι εφέτης δικαστής. Ο πρόεδρος επικουρείται από δύο πάρεδρους δικαστές από το πρωτοδικείο. Το σώμα των ενόρκων απαρτίζεται από 12 μέλη που προέρχονται από το ευρύ κοινό και επιλέγονται με κλήρωση. Δεν επιτρέπεται να είναι του ιδίου φύλου περισσότερο από τα δύο τρίτα των αρχικών μελών του. Οι ένορκοι επιλέγονται μεταξύ όλων των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και απολαύουν των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, είναι ηλικίας από 28 έως 65 ετών, είναι σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν ενώ δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί εις βάρος τους ποινικές καταδίκες σε ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων μηνών ή σε κοινωνική εργασία άνω των 60 ωρών. Το σώμα των ενόρκων αποφασίζει μόνον για το ερώτημα της ενοχής. Για την επιμέτρηση της επιβλητέας ποινής, το σώμα των ενόρκων συνεδριάζει μαζί με τους επαγγελματίες δικαστές. Κατά των αποφάσεων του κακουργιοδικείου επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση μόνον ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.