Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Victims' rights - by country

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

You will be considered a victim of a crime if you have suffered damage, for example if you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident that constitutes a crime under domestic law. As a crime victim you have certain individual legal rights before, during and after the criminal proceedings.

Criminal proceedings in Belgium are divided into investigation and trial stages. In most cases the investigation is directed by the public prosecutor or – in certain cases that are more complex – by an investigating judge. During the investigation, evidence is gathered to establish whether a crime has been committed and by whom.

Once the investigation has finished, the case is either closed or referred to a court for trial. During the trial the court will examine the body of evidence and determine whether the accused is guilty or not. If the accused is found guilty, a sentence may be imposed. However, the court can also find the person not guilty and acquit them.

As a victim you have a number of rights at all stages of the criminal proceedings. If you want to take a more active part in the proceedings, you can ask to be registered as an injured party, or you can bring a claim as a civil party to the criminal proceedings. Under certain circumstances you can initiate criminal proceedings yourself by directly summoning the perpetrator or by lodging a complaint with the investigating judge and at the same time applying to be treated as a civil party. As a civil party you can claim compensation from the offender. Subject to a number of conditions being met (for example, if you are the victim of a violent crime and the damage cannot be made good by the perpetrator or by an insurer), you may be eligible for compensation from the State.

The following factsheets will take you through the different steps of the procedure, describing your rights during the investigation of the crimeduring the trial or after the first trial. Also, read more about the help and support you can get.

Last update: 27/02/2015

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

1 – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

Πώς και που μπορώ να καταγγείλω ένα αδίκημα;

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ενέργειες των αρχών μετά την καταγγελία του αδικήματος;

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διερεύνηση του αδικήματος;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Τι είδους πληροφόρηση μπορώ να λάβω από την αστυνομία ή τις οργανώσεις στήριξης θυμάτων κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Τι είδους υπηρεσίες και βοήθεια μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Πώς θα συνεχισθεί η υπόθεσή μου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης;

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο ακροατήριο;

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα αδίκημα;

Μπορείτε να καταγγείλετε ένα αδίκημα στην τοπική αστυνομία, κατά προτίμηση στην περιοχή διάπραξης του αδικήματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αστυνομία στον αριθμό 112. Εάν η κατάσταση δεν είναι επείγουσα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Οι διευθύνσεις των αστυνομικών τμημάτων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της τοπικής αστυνομίας στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά.

Εάν είστε βέλγος πολίτης ή κάτοικος Βελγίου (π.χ. αν σας έχει χορηγηθεί άδεια μόνιμης διαμονής στο Βέλγιο), μπορείτε να καταγγείλετε ορισμένα αδικήματα ήσσονος σημασίας (π.χ. βανδαλισμούς, κλοπές σε καταστήματα και κλοπή ποδηλάτου) μέσω του Διαδικτύου στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά ή τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικά. Επιπλέον, καθένας, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών, μπορεί να καταγγείλει μέσω του Διαδικτύου εγκλήματα στον κυβερνοχώρο μέσω ειδικού δικτυακού τόπου που είναι διαθέσιμος στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά.

Ορισμένα αδικήματα διώκονται μόνον εάν το θύμα υποβάλει καταγγελία, π.χ. για παρενοχλητική παρακολούθηση («stalking»), δυσφήμηση και εξύβριση (τα λεγόμενα αδικήματα βάσει καταγγελίας).

Δεν είναι αναγκαίο να καταγγείλετε το αδίκημα αμέσως, αλλά είναι προς το συμφέρον σας να το πράξετε ώστε οι αστυνομικές αρχές να διαθέτουν το συντομότερο δυνατόν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις του αδικήματος, καθώς και σχετικά με οιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη έχετε υποστεί. Σημειωτέον επίσης ότι, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα («η παραγραφή»), δεν είναι πλέον δυνατό να ασκήσουν δίωξη οι αρχές. Το εν λόγω χρονικό διάστημα καθορίζεται από τον νόμο, διαφέρει ανάλογα με το αδίκημα και κυμαίνεται από έξι μήνες έως δεκαπέντε έτη.

Η αστυνομία θα σας υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με την καταγγελία σας και θα συντάξει επίσημη έκθεση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής έχετε διάφορα δικαιώματα τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση που προβείτε σε άλλη δήλωση αργότερα. Είτε εξετάζεστε ως θύμα είτε ως μάρτυρας, ο αστυνομικός πρέπει να σας εξηγήσει πριν από την εξέταση ότι:

 • μπορείτε να ζητήσετε την καταγραφή όλων των ερωτήσεων και των απαντήσεών σας αυτολεξεί
 • μπορείτε να ζητήσετε την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης ερευνητικής ενέργειας ή την υποβολή ερωτήσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
 • οι δηλώσεις σας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο ακροατήριο ως αποδεικτικά στοιχεία
 • μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των πρακτικών τής κατάθεσής σας δωρεάν. Πρέπει να ζητήσετε το αντίγραφο μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Εκτός από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις το αντίγραφο σάς παραδίδεται αμέσως.

Εάν μιλάτε γλώσσα διαφορετική από αυτήν της διαδικασίας, η αστυνομία θα σας διαθέσει επαγγελματία διερμηνέα, εκτός εάν ο αστυνομικός μπορεί να καταγράψει την κατάθεσή σας στη γλώσσα σας ή σας ζητήσει να συντάξετε εσείς την κατάθεσή σας στη γλώσσα σας.

Η κατάθεσή σας θα συμπεριληφθεί στην επίσημη έκθεση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά περίπτωση
 • λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το αδίκημα – ποια πρόσωπα εμπλέκονται, πού, πότε και τι συνέβη, ποιες είναι οι συνέπειες του αδικήματος
 • τα στοιχεία επικοινωνίας τυχόν μαρτύρων
 • περιγραφή των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του ύψους, της διάπλασης και των ρούχων. Επίσης πολύ χρήσιμα είναι στοιχεία όπως η πιθανή ηλικία, το χρώμα και η κόμμωση των μαλλιών, η προφορά και τυχόν διακριτικά χαρακτηριστικά όπως ελιές, ουλές, τατουάζ ή εκ γενετής σημάδια
 • τυχόν τραυματισμούς που έχετε υποστεί (ένας γιατρός μπορεί να σας δώσει ιατρική βεβαίωση που μπορείτε να προσκομίσετε στην αστυνομία ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την αρχική καταγγελία) μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον γιατρό βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία
 • οποιεσδήποτε άλλες (υλικές) ζημίες που έχετε υποστεί (καλό είναι να φωτογραφίσετε τις ζημίες).

Κατά την κατάθεσή σας, μπορείτε επίσης να αναφέρετε εάν χρειάζεστε οποιουδήποτε είδους, πρακτική, κοινωνική, ψυχολογική ή νομική συνδρομή.

Είναι σκόπιμο να προσκομίσετε στην αστυνομία αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, δεδομένου ότι ενδέχεται να χρειαστείτε τα πρωτότυπα αργότερα, για παράδειγμα εάν αποταθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Εάν είστε θύμα εγκλήματος σεξουαλικής βίας, όποτε είναι δυνατόν, η εξέτασή σας από την αστυνομία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα η οποία προσφέρει την αναγκαία προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αστυνομία θα στείλει την έκθεση πρακτικών (proces-verbaal/procès-verbal) στην εισαγγελική αρχή (parket/parquet). Στη συνέχεια, η κατηγορούσα αρχή θα αποφασίσει εάν η αστυνομία πρέπει να διεξαγάγει ή όχι την έρευνα. Η έρευνα διεξάγεται είτε από τον Βασιλικό Εισαγγελέα (procureur des Konings/procureur du Roi) (ποινική έρευνα (opsporingsonderzoek/enquête pénale)), είτε – στις πιο σύνθετες υποθέσεις ή όταν χρειάζονται περισσότερο δραστικές εξουσίες έρευνας, όπως κατ’ οίκον έρευνες – από ανακριτή (δικαστική έρευνα (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)). Σε ορισμένες υποθέσεις η αστυνομία μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια έρευνας αυτεπαγγέλτως, οπότε διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο στην εισαγγελική αρχή για περαιτέρω δράση (αστυνομική έρευνα (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)). Για ορισμένα ελαφρά πταίσματα (όπως η κλοπή ποδηλάτου), και αναλόγως των περιστάσεων (π.χ. εφόσον δεν υπάρχουν ίχνη του δράστη), η αστυνομία συντάσσει απλοποιημένη έκθεση πρακτικών (vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)). Αυτή η απλοποιημένη επίσημη έκθεση παραμένει στο αστυνομικό τμήμα και δεν διαβιβάζεται στην εισαγγελική αρχή. Κάθε μήνα, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα κατάλογος όλων των απλοποιημένων εκθέσεων πρακτικών που συντάχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η εισαγγελική αρχή θα ενημερωθεί, ως εκ τούτου, σχετικά με την υπόθεσή σας. Εάν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν την υπόθεση (για παράδειγμα, αν εντοπιστεί ο δράστης του εγκλήματος), η έκθεση πρακτικών διαβιβάζεται στον εισαγγελέα και η αστυνομία θα σας ενημερώσει αναλόγως.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ενέργειες των αρχών μετά την καταγγελία του αδικήματος;

Αφού υποβάλετε την καταγγελία, θα σας δοθεί βεβαίωση της καταγγελίας σας. Το έγγραφο αυτό θα περιλαμβάνει τον αριθμό αναφοράς της υπόθεσής σας, το όνομα του αστυνομικού που σας εξυπηρέτησε και τα στοιχεία επικοινωνίας της κατηγορούσας αρχής (στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για να ενημερωθείτε για την πρόοδο της υπόθεσής σας).

Το έγγραφο αυτό θα σας ενημερώνει με σαφήνεια εάν η καταγγελία σας θα εξεταστεί ως τυποποιημένη επίσημη έκθεση, ως αστυνομική έρευνα ή ως απλοποιημένη επίσημη έκθεση.

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διερεύνηση του αδικήματος;

Σε περίπτωση δίωξης, εάν δεν έχετε προβεί σε άλλες ενέργειες πέρα από την καταγγελία σας στην αστυνομία, θα ενημερωθείτε από τον Βασιλικό Εισαγγελέα μόνο σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας.

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλες ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση με την καταγγελία σας, ο νόμος σας παρέχει το δικαίωμα να καταχωρηθείτε ως ζημιωθείς (benadeelde persoon/personne lésée). Μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ότι είστε ζημιωθείς, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου, στο αστυνομικό όργανο που συντάσσει την επίσημη έκθεση ή στη γραμματεία της εισαγγελικής αρχής ή στο αστυνομικό τμήμα ή αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στη γραμματεία της εισαγγελικής αρχής. Θα λάβετε επίσης ένα υπόδειγμα για την υποβολή της εν λόγω δήλωσης όταν λάβετε το έγγραφο που βεβαιώνει ότι έχετε υποβάλει καταγγελία.

Ως ζημιωθείς θα ενημερώνεστε εγγράφως για τις αποφάσεις του Βασιλικού Εισαγγελέα (π.χ. απόφαση για θέση της υπόθεσης στο αρχείο και τη σχετική αιτιολογία ή απόφαση για κίνηση δικαστικής έρευνας) και για την ημερομηνία της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου. Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να προσθέσετε στη δικογραφία οποιαδήποτε έγγραφα θεωρείτε χρήσιμα. Θα έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία και να λάβετε αντίγραφό της.

Εάν επιθυμείτε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης, ή να αποκτήσετε περαιτέρω δικαιώματα, πρέπει να ασκήσετε πολιτική αγωγή1 (burgerlijke partij/partie civile). Μπορείτε να το πράξετε υποβάλλοντας ρητή δήλωση αυτοπροσώπως ή μέσω του δικηγόρου σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ως πολιτικώς ενάγων μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία και να λάβετε αντίγραφό της, να ζητήσετε τη διενέργεια πρόσθετων ερευνητικών πράξεων, να ζητήσετε αποζημίωση, να προσφύγετε κατά αποφάσεων, να ζητείται η γνώμη σας και να ενημερώνεστε σχετικά με την εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη ή ως ζημιωθείς έχετε δικαίωμα να εκπροσωπείστε από δικηγόρο κατά την επικοινωνία σας με τις αρχές. Στο Βέλγιο οι έρευνες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, και δεν είναι δυνατόν να παρίστασθε κατά τη διενέργειά τους (π.χ. κατά την ανάκριση του υπόπτου), εκτός εάν πραγματοποιηθεί αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, οπότε ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται.

Δεν είστε υποχρεωμένος να αποδείξετε ο ίδιος ούτε την τέλεση του εγκλήματος ούτε την ενοχή του δράστη.

Σε αυτό το στάδιο της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθείτε για τις απώλειες ή ζημίες που έχετε υποστεί.

Μόλις η επίσημη έκθεση διαβιβαστεί στην εισαγγελική αρχή και ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν μπορείτε αυτοβούλως να θέσετε πέρας στη διαδικασία. Αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις που τα αδικήματα διώκονται μόνον εφόσον υπάρξει καταγγελία από το θύμα («αδικήματα βάσει καταγγελίας»), όπως π.χ. η παρενοχλητική παρακολούθηση («stalking»).

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, θα εξεταστείτε κατά πάσα πιθανότητα ως μάρτυρας (getuige/témoin).

Αν νομίζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο ως μάρτυρας, μπορούν να παρασχεθούν σε εσάς (και στα μέλη της οικογένειάς σας και τους συγγενείς σας), υπό ορισμένες συνθήκες, τα ακόλουθα μέτρα προστασίας μαρτύρων:

 • συμβουλές σχετικά με προληπτικά μέτρα και βοήθεια για την εφαρμογή τους,
 • προληπτικές αστυνομικές περιπολίες,
 • ηχογράφηση εισερχόμενων και εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων,
 • παροχή μυστικού τηλεφωνικού αριθμού ή κινητού τηλεφώνου για κλήσεις επείγουσας ανάγκης, καθώς και προστατευόμενης πινακίδας κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σας,
 • άμεση σωματική προστασία, και
 • αλλαγή του τόπου διαμονής για 45 ημέρες το πολύ.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν είστε θύμα ή μάρτυρας αξιόποινης πράξης που έχει διαπραχθεί από εγκληματική οργάνωση ή πολύ σοβαρού αδικήματος, όπως η απαγωγή ανηλίκου ή η ανθρωποκτονία, και τα μέτρα που προαναφέρθηκαν δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά σας, είναι δυνατόν να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • η μέριμνα για την αλλαγή του τόπου διαμονής για περισσότερες από 45 ημέρες, και και
 • η αλλαγή ταυτότητας.

Μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή αποζημίωσης για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στα οποία υποβληθήκατε προκειμένου να καταθέσετε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας. Επίσης ως μάρτυρας μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση εάν χρειάστηκε να πάρετε άδεια απουσίας μισής ημέρας από την εργασία σας. Αυτά τα έξοδα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τελικά επιβαρύνουν τον κατηγορούμενο, εάν κριθεί ένοχος.

Σε περίπτωση που σας έχει παρασχεθεί κάποιο μέτρο προστασίας ή βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορεί να εξεταστείτε μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών και είστε θύμα εγκλήματος, έχετε τα εξής πρόσθετα δικαιώματα κατά την κατάθεση που θα δώσετε:

 • να συνοδεύεστε από ενήλικα της επιλογής σας, και
 • να δώσετε κατάθεση σε κατάλληλο χώρο.

Για να μην χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις πολλές φορές, η κατάθεσή σας μπορεί να ηχογραφηθεί ή να μαγνητοσκοπηθεί. Εάν είστε ηλικίας κάτω των 12 ετών, η κατάθεσή σας μπορεί να ηχογραφηθεί σε βίντεο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εκ των προτέρων. Εάν είστε ηλικίας άνω των 12 ετών, η κατάθεσή σας μπορεί να μαγνητοσκοπηθεί μόνον εάν δώσετε την άδειά σας. Αυτές οι καταθέσεις λαμβάνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Εάν είστε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, πορνείας ή παιδικής πορνογραφίας, το χρονικό διάστημα της παραγραφής του αξιόποινου αδικήματος αρχίζει να τρέχει μόνο από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας σας.

Εάν είστε θύμα αδικήματος και ανήλικος, η αστυνομία θα σας παραπέμψει επίσης στις υπηρεσίες παροχής υποστήριξης που παρέχονται από εξειδικευμένο κέντρο για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Θα προστατευτείτε επίσης από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή θα απαγορευθεί η δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων και άλλων υλικών που είναι δυνατόν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Τι είδους πληροφόρηση μπορώ να λάβω από την αστυνομία ή τις οργανώσεις στήριξης θυμάτων κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει σχετικά με:

 • τις διάφορες υπηρεσίες ή οργανισμούς παροχής υποστήριξης στα θύματα,
 • τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μετά την υποβολή της καταγγελίας σας
 • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να λάβετε αποζημίωση.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας παρασχεθούν με τη μορφή εντύπων και φυλλαδίων ή προφορικά. Τα φυλλάδια είναι διαθέσιμα στις τρεις επίσημες γλώσσες (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικά). Στην πράξη, η πληροφόρηση που δίνεται προφορικά από τα αστυνομικά όργανα μπορεί να παρασχεθεί και σε άλλες γλώσσες (π.χ. στα αγγλικά).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θα τηρείστε ενήμερος για ορισμένες εξελίξεις στην υπόθεσή σας μόνον εάν έχετε καταχωρηθεί ως ζημιωθείς ή έχετε ασκήσει πολιτική αγωγή σε ποινική διαδικασία1. Αυτό συμβαίνει όταν πρόκειται για τα ακόλουθα:

 • την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να θέσει την υπόθεση στο αρχείο και την αιτιολογία αυτής της απόφασης,
 • την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να παραπέμψει την υπόθεσή σας σε ανακριτή για τη διενέργεια δικαστικής έρευνας,
 • την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να προτείνει στον δράστη φιλικό διακανονισμό ή διαμεσολάβηση, και
 • τη δικάσιμο που έχει οριστεί για την εξέταση της υπόθεσής σας από το δικαστήριο.
 • Ως ζημιωθείς ή πολιτικώς ενάγων θα έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία και να λάβετε αντίγραφό της. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία της κατηγορούσας αρχής ή του ανακριτή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα της δικογραφίας, έναντι αντιτίμου για κάθε αντίγραφο (περίπου 0,25 έως 0,50 ευρώ ανά αντίγραφο). Ωστόσο, εάν η υπόθεση παραπεμφθεί προς εκδίκαση από το Κακουργιοδικείο (hof van assisen/cour d'assises), τα αντίγραφα παρέχονται δωρεάν.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Μπορείτε να ζητήσετε αρχική καθοδήγηση εάν απευθυνθείτε στην πρώτη γραμμή νομικής συνδρομής (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), στην οποία δικηγόροι παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές σε συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένες ημέρες. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένη υπηρεσία ή οργανισμό. Οργανώνονται διαβουλεύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις δικαστηρίων, ειρηνοδικεία (vredegerecht/justice de paix), γραφεία παροχής νομικών συμβουλών και ορισμένες δημοτικές διοικήσεις, κ.λπ. Μπορείτε να βρείτε γραφείο παροχής νομικών συμβουλών (justitiehuis/maison de justice) σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Για λεπτομερείς νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση, θα χρειαστεί να προσλάβετε δικηγόρο. Ανάλογα με το εισόδημα σας, αυτό μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει δωρεάν, μέσω του συστήματος νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne). Ορισμένες ειδικές κατηγορίες προσώπων, όπως οι ανήλικοι και τα άτομα με διανοητική αναπηρία, έχουν πάντοτε το δικαίωμα απολύτως δωρεάν νομικής εκπροσώπησης.

Για να κάνετε χρήση του συστήματος νομικής συνδρομής δεύτερης‑ γραμμής χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ένα Γραφείο Νομικής Συνδρομής (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (λεπτομέρειες στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά), το οποίο βρίσκεται σε κάθε δικαστικό κτήριο. Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα από τα οποία να προκύπτει είτε ότι ανήκετε σε μία από τις ειδικές κατηγορίες είτε ότι έχετε χαμηλό καθαρό εισόδημα. Το Γραφείο Νομικής Συνδρομής θα αποφασίσει εντός δεκαπέντε ημερών εάν θα εγκρίνει την αίτησή σας και θα σας αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε κάποιον δικηγόρο της επιλογής σας εάν είναι διατεθειμένος να εργαστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Εάν ο δικηγόρος συμφωνεί με αυτό, θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Νομικής Συνδρομής για λογαριασμό σας προκειμένου να ζητήσει να εγκριθεί η αίτησή σας.

Εάν τα οικονομικά σας μέσα είναι περιορισμένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από ορισμένα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έξοδα δικαστικού επιμελητή και έξοδα αντιγράφων από το κατηγορητήριο) στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ευεργετήματος πενίας (rechtsbijstand/assistance judiciaire). Για να τύχετε του ευεργετήματος αυτού, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Γραφείο Νομικής Συνδρομής του ποινικού δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση. Αν έχετε ήδη την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αυτή, εγγράφως ή προφορικώς, στο ποινικό δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση.

Σας συνιστούμε επίσης να ελέγξετε προσεκτικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας για να δείτε εάν σας παρέχουν ασφάλιση νομικής προστασίας. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας σχετικά.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Η αστυνομία θα μεριμνήσει για την άμεση ασφάλειά σας λαμβάνοντας γενικά μέτρα ασφαλείας. Αν θεωρείτε ότι διατρέχετε κίνδυνο λόγω της κατάθεσης που κάνατε ή προτίθεστε να κάνετε, και είστε διατεθειμένος να επιβεβαιώσετε την κατάθεσή σας στο δικαστήριο, η Επιτροπή Προστασίας Μαρτύρων (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins ) μπορεί να σας παράσχει πρόσθετη προστασία. Εάν ο εισαγγελέας (σε ποινική έρευνα) ή ο ανακριτής (σε δικαστική έρευνα) κρίνει ότι χρειάζεστε τα εν λόγω μέτρα προστασίας, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή Προστασίας Μαρτύρων.

Εάν έχετε υπάρξει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, θα προστατευτείτε από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αδίκημα.

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας, η αστυνομία θα αναζητήσει για εσάς (και τα παιδιά σας) ασφαλή τόπο διανομής.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το αστυνομικό όργανο να μην συμπεριλάβει τα στοιχεία σας στην επίσημη έκθεση, αν και πρέπει να έχετε υπόψη ότι η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει αυτά τα στοιχεία στον εισαγγελέα, εάν υποβληθεί σχετικό ρητό αίτημα.

Μόνο στην περίπτωση που εσείς ή πρόσωπο που σχετίζεται με εσάς θα μπορούσε να υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας κατάθεσης που δόθηκε, μπορεί ο ανακριτής (η αστυνομία δεν έχει καμία αρμοδιότητα επ’ αυτού), να σας εξασφαλίσει πλήρη ή μερική ανωνυμία. Ο ανακριτής θα αποφασίσει να εξασφαλίσει την ανωνυμία με δική του πρωτοβουλία, αλλά μπορείτε επίσης να το ζητήσετε εσείς. Εάν ο ανακριτής απορρίψει το αίτημά σας δεν έχετε δικαίωμα να προσβάλετε την απόφασή του.

Παροχή μερικής ανωνυμίας σημαίνει ότι η ταυτότητά σας δεν αποκαλύπτεται στα επίσημα πρακτικά της κατάθεσης που δώσατε. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο σε μια ποινική όσο και σε μια δικαστική έρευνα.

Παροχή πλήρους ανωνυμίας σημαίνει ότι η ταυτότητά σας παραμένει μυστική καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Πλήρης ανωνυμία μπορεί να χορηγηθεί μόνον εάν:

 • διενεργείται δικαστική έρευνα από ανακριτή,
 • η παροχή μερικής ανωνυμίας δεν επαρκεί για την προστασία σας,
 • θεωρείτε ότι δίνοντας κατάθεση θα θέσετε τον εαυτό σας και τους συγγενείς σας σε κίνδυνο, και ότι αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει το να μην δώσετε κατάθεση και
 • το αδίκημα έχει διαπραχθεί από εγκληματική οργάνωση ή είναι σοβαρό (π.χ. απαγωγή ανηλίκου ή ανθρωποκτονία).

Τι είδους υπηρεσίες και βοήθεια μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Όλοι οι υπάλληλοι της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών είναι υποχρεωμένοι να σας προσφέρουν κάθε αναγκαία πληροφορία και, κατά περίπτωση, να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφορες εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια στα θύματα. Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να προσφύγετε στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Η αστυνομία προσφέρει αρχική υποδοχή, πρακτική βοήθεια, πληροφόρηση, σύνταξη επίσημων εκθέσεων και παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες. Εάν ο αστυνομικός που αναλαμβάνει την υπόθεση σας δεν μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή στήριξη (π.χ. σε κρίσιμες ή πολύ σοβαρές καταστάσεις), μπορούν να παρέμβουν οι εξειδικευμένες αστυνομικές υπηρεσίες στήριξης θυμάτων (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes) για να παράσχουν την αναγκαία στήριξη.
 • Τα γραφεία υποδοχής θυμάτων (slachtofferonthaal/accueil des victimes) που αποτελούν μέρος των γραφείων παροχής νομικών συμβουλών μπορούν να σας παράσχουν εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας. Υπάρχει γραφείο παροχής νομικών συμβουλών σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους δημοσιεύονται στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά). Η υπηρεσία αυτή μπορεί να σας προσφέρει την αναγκαία στήριξη και συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Εφόσον απαιτείται, και αναλόγως του προβλήματος, το προσωπικό του γραφείου υποδοχής θυμάτων θα σας παραπέμψει σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το προσωπικό του γραφείου υποδοχής των θυμάτων μπορεί να σας συμπαρασταθεί σε συναισθηματικά δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στη δικογραφία σας, να σας συνδράμει κατά την ακροαματική διαδικασία, να σας παράσχει βοήθεια για την επιστροφή των αποδεικτικών εγγράφων ή στήριξη κατά την αναπαράσταση του εγκλήματος. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να συντάξετε την κατάθεση θύματος προς χρήση όσον αφορά την εκτέλεση της ποινής.
 • Οι υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) παρέχουν περαιτέρω στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών του εγκλήματος: συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη και πληροφόρηση (σχετικά με τα δικαιώματά σας, την αποκατάσταση των απωλειών που έχετε υποστεί, τη δίκη και τη διαθεσιμότητα νομικής βοήθειας), καθώς και βοήθεια για να έρθετε σε επαφή με διάφορους φορείς (όπως ασφαλιστικές εταιρείες, την αστυνομία, τις δικαστικές αρχές, δικηγόρους, νοσοκομεία, κ.λπ.). Συνήθως, παραπέμπεστε σε αυτές τις υπηρεσίες από την αστυνομία ή τους δικαστικούς βοηθούς αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε μόνοι σας σε αυτές.

Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες παρέχεται δωρεάν και είναι απολύτως προαιρετική.

Εάν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες ιδιωτικές ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να σας παράσχουν στήριξη. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών παρέχονται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒελγικό Κέντρο για την Ισότητα Ευκαιριών και την Καταπολέμηση του Ρατσισμού (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Θα είστε επίσης επιλέξιμος για ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τον τόπο διαμονής και τις άδειες εργασίας, εάν σας χορηγηθεί προστασία ως θύμα εμπορίας ανθρώπων2.

Μπορεί να σας παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη, αλλά ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταβάλετε τα σχετικά έξοδα, εκτός εάν διαθέτετε έγκυρη ασφάλιση υγείας (αν και μπορείτε να συμπεριλάβετε τα έξοδα αυτά στην αίτησή σας για αποζημίωση). Οι πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας μπορούν να εξυπηρετούνται με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας: στο στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης (διαμεσολάβηση στο επίπεδο της αστυνομίας), στο επίπεδο των δήμων (διαμεσολάβηση στο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων), στο επίπεδο της κατηγορούσας αρχής, πριν από τη λήψη της απόφασης για άσκηση ποινικής δίωξης (διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις) και αφού η κατηγορούσα αρχή έχει αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης (διαμεσολάβηση αποκατάστασης). Επίσης, είναι εφικτή η διαμεσολάβηση αποκατάστασης κατά την επιβολή της ποινής και μετά από αυτή.

Διαμεσολάβηση προβλέπεται για όλες τις κατηγορίες εγκλημάτων. Η κατηγορούσα αρχή, ο ανακριτής και ο δικαστής οφείλουν να σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες διαμεσολάβησης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ο ίδιος τη διαμεσολάβηση.

Διαμεσολάβηση στο επίπεδο της αστυνομίας (politionele schadebemiddeling/médiation policière) παρέχεται σε περιπτώσεις πταισμάτων ήσσονος σημασίας (π.χ. γκράφιτι, κλοπές ευτελούς αξίας, και βανδαλισμοί) με σκοπό την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας. Αυτό το είδος διαμεσολάβησης παρέχεται στα αστυνομικά διαμερίσματα του Leuven, του Mechelen και των Βρυξελλών. Η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται προτού διαβιβαστεί η επίσημη έκθεση στην υπηρεσία της κατηγορούσας αρχής. Η κατηγορούσα αρχή ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης και εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση τίθεται κατά κανόνα στο αρχείο.

Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων3 παρέχεται προτού επιβληθεί διοικητική κύρωση. Είναι υποχρεωτική εάν ο δράστης είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί κυρίως σε αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε και διενεργείται από υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) μπορεί να προταθεί από την κατηγορούσα αρχή εάν θεωρεί ότι το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών. Αυτό το είδος διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα πριν από τη λήψη απόφασης για ποινική δίωξη του δράστη και διενεργείται από το προσωπικό του γραφείου παροχής νομικών συμβουλών. Ως θύμα αξιόποινης πράξης το κύριο ενδιαφέρον σας θα είναι η διαμεσολάβηση που αποσκοπεί σε αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί. Ο εισαγγελέας μπορεί να προτείνει ένα ή περισσότερα πρόσθετα μέτρα που θα ληφθούν κατά του δράστη (ψυχολογική θεραπεία ή άλλη θεραπεία, κατάρτιση ή παροχή υπηρεσιών). Εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του θύματος και του δράστη σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών, και εφόσον ο δράστης έχει συμμορφωθεί με τα πρόσθετα μέτρα που ενδεχομένως επιβληθούν, η κατηγορούσα αρχή παραιτείται από την άσκηση ποινικής δίωξης (πράγμα που σημαίνει ότι ο εισαγγελέας δεν θα είναι πλέον σε θέση να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο). Εάν ο δράστης δεν συμμορφωθεί με τους όρους, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο ακροατήριο. Η διαμεσολάβηση αυτού του είδους προϋποθέτει τη συνεργασία σας εάν δεν δεχθείτε να συνεργαστείτε, η υπόθεση αναπέμπεται στην κατηγορούσα αρχή, η οποία θα εκδώσει νέα απόφαση για το εάν θα ασκηθεί δίωξη ή όχι.

Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) διενεργείται ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία και δεν την υποκαθιστά. Ως εκ τούτου, οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για κάθε απόφαση που αφορά ποινική δίωξη, καταδίκη και την εφαρμογή ποινών. Ωστόσο, τούτο δεν σας εμποδίζει να προβείτε σε διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή πριν από την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το δικαστήριο ή μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Κάθε πρόσωπο που θίγεται άμεσα από μια ποινική υπόθεση μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση. Τούτο σημαίνει ότι αίτημα διαμεσολάβησης μπορούν να υποβάλουν όχι μόνο το θύμα ή ο δράστης, αλλά, για παράδειγμα, και ένας σύντροφος, ένα μέλος της οικογένειας ή άλλο συγγενικό πρόσωπο. Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης διενεργείται στο Βέλγιο από δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSuggnomè για την περιφέρεια της Φλάνδρας και τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMédiante για την περιφέρεια της Βαλονίας. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν τοπικά τμήματα σε κάθε δικαστική περιφέρεια. Η συμφωνία που επιτυγχάνεται συνεπεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης είναι εμπιστευτική και διαβιβάζεται στο δικαστήριο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφότερων των διαδίκων. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να κάνει μνεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης, αλλά δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη την επιτευχθείσα συμφωνία.

Η διαμεσολάβηση παρέχεται επίσης και σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, ενώ η διαμεσολάβηση αποκατάστασης είναι δυνατή τόσο στο επίπεδο της κατηγορούσας αρχής όσο και στο επίπεδο των ίδιων των δικαστηρίων ανηλίκων. Ομαδική διαβούλευση (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe) μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το δικαστήριο ανηλίκων. Το δικαστήριο αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε ένα μέτρο διαμεσολάβησης (σε αντίθεση με την καταδίκη ανήλικου δράστη) και να ενημερώσει τα συγκρουόμενα μέρη για τη δυνατότητα αυτή. Εάν η διαμεσολάβηση αποκατάστασης καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του θύματος και του δράστη, ο δικαστής πρέπει κατά κανόνα να εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία. Ο δικαστής δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της εάν το περιεχόμενο της συμφωνίας θέτει σαφώς σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Διασκέψεις διαμεσολάβησης και ομαδικές διασκέψεις διοργανώνονται από τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής βοήθειας σε νέους.

Πώς θα συνεχισθεί η υπόθεσή μου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης;

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το πέρας της έρευνας διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για δικαστική έρευνα ή για ποινική έρευνα.

Εάν πρόκειται για ποινική έρευνα, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει:

 • να θέσει την υπόθεση στο αρχείο
 • να προτείνει φιλικό διακανονισμό (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) στον δράστη — εάν αυτός αποδεχτεί την πρόταση και σας αποζημιώσει για τη βλάβη σας, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο
 • να προτείνει διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales)
 • να παραπέμψει την υπόθεσή σας στο ακροατήριο.

Ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την απόφαση του εισαγγελέα.

Εάν διενεργηθεί δικαστική έρευνα, ο ανακριτής διαβιβάζει τη δικογραφία στο προδικαστικό τμήμα που ονομάζεται δικαστικό συμβούλιο (raadkamer/chambre du conseil). Η ακροαματική διαδικασία στο δικαστικό συμβούλιο πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς την παρουσία του Τύπου και του κοινού. Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να είστε παρόντες, αλλά δεν θα επιτραπεί να παραστούν οι φίλοι και οι συγγενείς σας. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει:

 • να παύσει την ποινική δίωξη, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις κατά του υπόπτου ή ότι δεν έχει διαπραχθεί αδίκημα
 • να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο για να εκδικαστεί εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του εναγομένου στο δικαστήριο
 • να διατάξει την παραμονή του δράστη σε εξειδικευμένο ίδρυμα εφόσον είναι διανοητικά ασθενής ή εμφανίζει σοβαρή νοητική υστέρηση που δεν του επιτρέπει να ελέγχει τις πράξεις του στην περίπτωση αυτή, ο ύποπτος μπορεί να ζητήσει δημόσια ακρόαση
 • να αναστείλει την έκδοση απόφασης: το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της έκδοσης απόφασης εάν στο παρελθόν δεν έχει επιβληθεί στον δράστη ποινή άνω των έξι μηνών. Ορίζει περίοδο αναστολής έως πέντε ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης πρέπει να συμμορφωθεί με ορισμένους όρους. Σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης προς τους όρους εντός της περιόδου αναστολής, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να επανεξετάσει την υπόθεση.

Εάν το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει την παραμονή του δράστη σε ψυχιατρικό ίδρυμα ή την αναστολή της έκδοσης απόφασης, η απόφασή του θεωρείται ισοδύναμη με απόφαση αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου και μπορεί επίσης να αποφανθεί σχετικά με την αστική αξίωσή σας για αποζημίωση.

Ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία1, θα ενημερωθείτε για την δικάσιμο που έχει οριστεί. Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε ποινικό δικαστήριο, θα σας γνωστοποιηθεί και στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος που έχει οριστεί.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο ακροατήριο;

Δεν μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις της υπόθεσης, και τους λόγους για τη θέση της στο αρχείο, ενδέχεται να δυνατό να διεκδικήσετε αποζημίωση στα ποινικά δικαστήρια (ανεξάρτητα από τυχόν διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων):

 • Εάν το αδίκημα αποτελεί πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), είναι δυνατόν να κληθεί ο δράστης απευθείας ενώπιον του δικαστηρίου. Προς τούτο, πρέπει να ζητήσετε από τον δικαστικό επιμελητή να επιδώσει κλήτευση στον δράστη.
 • Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μήνυση ενώπιον του ανακριτή, και να ασκήσετε πολιτική αγωγή στην ποινική διαδικασία1. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να κινήσει δικαστική έρευνα. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να δηλώσετε ρητά στον ανακριτή ότι παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία. Αυτό μπορεί να γίνει προφορικά ή εγγράφως. Ο ανακριτής καταρτίζει επίσημη έκθεση που επιβεβαιώνει ότι είστε πολιτικώς ενάγων. Σημειωτέον ότι στην περίπτωση αυτή ο ανακριτής μπορεί να σας ζητήσει να συστήσετε εγγύηση για κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Το ύψος αυτής της εγγύησης καθορίζεται από τον δικαστή. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το προ‑δικαστικό τμήμα του δικαστηρίου μπορεί κατά το τέλος της έρευνας να αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη, για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις κατά του εναγομένου. Στη δίκη πρέπει να επιβεβαιώσετε την ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντος.

Δεν μπορείτε να κλητεύσετε τον δράστη απευθείας στο δικαστήριο ούτε να υποβάλετε μήνυση ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία, αν ο δράστης είναι ανήλικος.

Ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία1, μπορείτε να προσφύγετε καθ’ οιασδήποτε απόφασης του δικαστικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης για μη άσκηση δίωξης κατά του εναγομένου, ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του ανακριτικού τμήματος, ούτε μπορείτε στη συνέχεια να κλητεύσετε ο ίδιος τον δράστη στο δικαστήριο.

Αν το προ‑δικαστικό τμήμα εκδώσει την απόφαση επί της αποζημιώσεως (βάσει της οποίας ο δράστης υποχρεούται να νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα ή εάν η έκδοση απόφασης ανασταλεί) μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή (έφεση) όσον αφορά την επιδικασθείσα αποζημίωση, αλλά όχι κατά της ποινικής απόφασης. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί εντός δεκαπέντε ημερών (ή τριών ημερών εάν ο δράστης τελεί υπό προ‑σωρινή κράτηση) στη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, το αίτημα αποζημίωσής σας εξετάζεται από το ανακριτικό τμήμα του εφετείου.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε λάβει μέρος στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Έχετε αυτή τη δυνατότητα επίσης εάν η εισαγγελική αρχή αποφασίζει να μην συνεχίσει την ποινική υπόθεση. Η άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου πραγματοποιείται με την κλήτευση του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία, εκτός αν όλα τα μέρη είναι πρόθυμα να εμφανιστούν οικειοθελώς. Εάν ενέχεται ασφαλιστής (μετά από τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα), μπορείτε επίσης να κλητεύσετε απευθείας τον ασφαλιστή. Η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαφέρει θεμελιωδώς από την ποινική διαδικασία. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (για παράδειγμα σε περίπτωση που δεν συμμετείχατε στην ποινική διαδικασία ή εάν η υπόθεσή σας τέθηκε στο αρχείο), θα πρέπει να είστε προετοιμασμένος να αποδείξετε την τέλεση της παράνομης πράξης. Εάν η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, το πολιτικό δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία εν αναμονή της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου. Το πολιτικό δικαστήριο δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Η άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων επίσης ενέχει δαπάνες.

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Ως αλλοδαπός, έχετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα. Θα έχετε επίσης ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία.

Εάν δεν ομιλείτε την επίσημη γλώσσα του τόπου, δικαιούστε να ζητήσετε δωρεάν παροχή διερμηνείας. Επίσης, μπορείτε να συντάξετε ο ίδιος την κατάθεσή σας (ή να ζητήσετε από το αστυνομικό όργανο να συντάξει την κατάθεσή σας στη μητρική σας γλώσσα). Σε περίπτωση που βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορεί να εξεταστείτε από την κατηγορούσα αρχή ή από τον ανακριτή μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης.

Εάν είστε αιτών άσυλο, έχετε αυτομάτως το δικαίωμα να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου δωρεάν βάσει του συστήματος νομικής συνδρομής δεύτερης‑γραμμής.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Tο Σύνταγμα – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος περί αστυνομίας της 5ης Αυγούστου 1992 – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος περί αποζημίωσης από το Δημόσιο της 1ης Αυγούστου 1985 – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος περί αναστολής αποφάσεων, αναβολής της εφαρμογής ποινών και αναστολής εκτέλεσης ποινών της 29ης Ιουνίου 1964 στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Εγκύκλιος GPI 58 της 4ης Μαΐου 2007 περί αντιμετώπισης των θυμάτων στην ενιαία αστυνομική δύναμη, η οποία διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα — στα ολλανδικά
 • Εγκύκλιος COL 5/2009 του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων περί χρήσης ενιαίων βεβαιώσεων καταγγελίας, κατευθυντήριων γραμμών για τον χειρισμό των βεβαιώσεων από την αστυνομία και τροποποίησης της COL 8/2005, αναθεωρημένη έκδοση της 20ής Δεκεμβρίου 2012.
 • Εγκύκλιος της 26ης Σεπτεμβρίου 2008 περί της εισαγωγής της διεπιστημονικής συνεργασίας σχετικά με την εμπορία θυμάτων σοβαρών μορφών παράνομης διακίνησης ανθρώπων –στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Εγκύκλιος COL 16/2012 της 12ης Νοεμβρίου 2012 — κοινή εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων σχετικά με την υποδοχή των θυμάτων από τις υπηρεσίες των εισαγγελιών και τα δικαστήρια
 • Εγκύκλιος COL 17/2012 της 12ης Νοεμβρίου 2012 — κοινή εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων σχετικά με σχετικά με τον προσήκοντα χειρισμό του θανόντος, την κοινοποίηση του θανάτου, την από‑τιση φόρου τιμής στον νεκρό και τον καθαρισμό του τόπου του εγκλήματος σε περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται οι δικαστικές αρχές.
 • Εγκύκλιος COL 18/2012 του Δεκεμβρίου 2012 — κοινή εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε οικία σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας
 • Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Δεκεμβρίου 2003 περί των προϋποθέσεων για την παροχή του ευεργετήματος της ολικής ή μερικής ατέλειας της νομικής συνδρομής και νομικής βοήθειας δεύτερης‑γραμμής, όπως τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004 – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 16ης Μαΐου 2004 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την οργάνωση του Τμήματος Γραφείων Παροχής Νομικών Συμβουλών του Υπουργείου Δικαιοσύνης – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στις ποινικές υποθέσεις
 • Συμφωνία συνεργασίας της 7ης Απριλίου 1998 μεταξύ του Κράτους και της Φλαμανδικής Κοινότητας περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Πρωτόκολλο συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2009 μεταξύ του Κράτους, της Φλαμανδικής Κοινότητας, της Γαλλικής Κοινότητας, της Επιτροπής της Γαλλικής Κοινότητας και της Μεικτής Επιτροπής Κοινοτήτων περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων — στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Πρωτόκολλο συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2009 μεταξύ του Κράτους, της Γαλλικής Κοινότητας, και της Περιφέρειας της Βαλονίας περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων — στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Πρωτόκολλο συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2009 μεταξύ του Κράτους και της Γερμανόφωνης Κοινότητας περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων — στα ολλανδικά και τα γαλλικά
1. Πολιτική αγωγή σε ποινική δίκη

Μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και εάν δεν έχετε υποβάλει μήνυση στην αστυνομία. Πέραν των δικαιωμάτων που έχετε κανονικά ως θύμα, η ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντα σε ποινική δίκη σας παρέχει το δικαίωμα:

να αξιώσετε αποζημίωση
να εξεταστείτε από το δικαστήριο
να σας επιστραφούν τα έξοδα στο τέλος της δίκης και
να ζητήσετε διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης.
Αν η παράσταση πολιτικής αγωγής σας κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, θα αποκτήσετε επίσης ορισμένα δικαιώματα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε στο δικαστήριο αίτηση αναγνώρισης ως θύμα για την εφαρμογή των ποινών.
Μπορείτε να δηλώσετε προφορικά παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία, εφόσον η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει καθ’ οιοδήποτε στάδιο της έρευνας και της ίδιας της δίκης, αλλά δεν είναι πλέον δυνατό κατά το στάδιο της εξέτασης στο επίπεδο της έφεσης. Εάν το αδίκημα αποτελεί πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος υποχρεούται τότε να κινήσει ποινική έρευνα. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της έρευνας το προδικαστικό τμήμα μπορεί να αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του φερόμενου ως δράστη στο ακροατήριο.
Εάν επιθυμείτε να λάβει αποζημίωση, θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα κρίνει αν η αίτησή σας είναι αποδεκτή και είτε θα την κάνει δεκτή είτε θα την απορρίψει.
Με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να θέσετε το ζήτημα ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου εάν η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ένα έτος μετά από την έναρξή της. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχει έμμεσο έλεγχο επί της προόδου της έρευνας.
2. Προστασία θύματος εμπορίας ανθρώπων
Από την αρχή της δεκαετίας του 1990, το Βέλγιο παρέχει καθεστώς διαμένοντος στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι ακόλουθες κατηγορίες θυμάτων απολαύουν καθεστώτος «θύμα εμπορίας ανθρώπων»:
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (π.χ. εμπορία με σκοπό διάφορες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκμετάλλευση επαιτείας, οικονομική εκμετάλλευση, αφαίρεση οργάνων, εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις)
τα θύματα λαθραίας διακίνησης ανθρώπων (δηλαδή διευκόλυνσης παράνομης μετανάστευσης με σκοπό το κέρδος) όταν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις. Θύματα τα οποία υφίστανται βία ή κινδυνεύει η ζωή τους έχουν δικαίωμα να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς.
Η αναγνώρισή σας ως θύμα εμπορίας ανθρώπων σας παρέχει το δικαίωμα σε ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις άδειες διαμονής και εργασίας, εάν:
διακόψετε κάθε επαφή με τους εικαζόμενους δράστες
αποδεχτείτε την υποχρεωτική βοήθεια που προσφέρεται από εγκεκριμένο κέντρο το οποίο εξειδικεύεται στην παροχή εγκαταστάσεων υποδοχής και στην παροχή βοήθειας προς τα θύματα εμπορίας
συνεργασθείτε με τις δικαστικές αρχές προβαίνοντας σε δηλώσεις ή υποβάλλοντας καταγγελία.
3. Διοικητικές κυρώσεις
Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τοπικές αρχές και δεν συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Οι τοπικές αρχές έχουν εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις για ορισμένα ήσσονος σημασίας αδικήματα και οχλήσεις (πρόστιμα, κλείσιμο κτηρίων ή χώρων ή αναστολή των αδειών ή εγκρίσεων). Ο δήμος μπορεί να επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις για παραβιάσεις των κανονισμών του, ορισμένες μορφές βανδαλισμών κ.λπ. Η άσκηση δίωξης δεν εξαρτάται άμεσα από τον εισαγγελέα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

2 - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Πώς μπορώ να παραστώ στη δίκη;

Ως ζημιωθείς ή πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη1 (partie civile/burgerljke partij) θα ενημερωθείτε εγγράφως για την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Εάν δεν το έχετε ήδη πράξει, μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων στο παρόν στάδιο μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή μέχρι τις τελικές αγορεύσεις. Εάν δεν έχετε νομική εκπροσώπηση και επιθυμείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων κατά την ακρόαση, πρέπει να πράξετε τα εξής:

 • να είστε παρών στην ώρα σας
 • να δηλώσετε παρουσία στον δικαστικό επιμελητή (huissier de justice/zittingsdeurwachter) και να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή αίθουσα του δικαστηρίου
 • να πλησιάσετε την έδρα όταν ο πρόεδρος καλέσει το όνομα του κατηγορούμενου έναντι του οποίου ασκείτε αγωγή αποζημίωσης
 • να καταθέσετε την αγωγή σας στον δικαστή, μαζί με όλα τα αναγκαία έγγραφα που στοιχειοθετούν τη ζημία που έχετε υποστεί
 • να δώσετε ένα αντίγραφο της αγωγής στον δικηγόρο του κατηγορουμένου
 • να κρατήσετε ο ίδιος τα πρωτότυπα έγγραφα
 • ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να σας ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και στη συνέχεια θα καταγράψει επισήμως το αίτημά σας για αποζημίωση.

Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι συνήθως δημόσιες. Τούτο σημαίνει ότι κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των 14 ετών μπορεί να παρίσταται στη διαδικασία. Οι φίλοι, οι γείτονες και η οικογένειά σας, τα ΜΜΕ, καθώς και κάθε άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν, ως εκ τούτου, να παρίστανται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας) οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εντός της αίθουσας συνεδριάσεων. Μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή να διεξαγάγει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος επιτρέπει αυτό ρητώς στην περίπτωση των θυμάτων ορισμένων ειδών εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως βιασμών ή ασέλγειας. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει να διεξαχθεί η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών προς το συμφέρον ενός ανηλίκου ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων. Ωστόσο, η τελική απόφαση του δικαστηρίου επί της υπόθεσης εκφωνείται πάντοτε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Εάν καταθέσετε αγωγή για αποζημίωση μέσω του ποινικού δικαστηρίου (παράσταση πολιτικής αγωγής), θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τα αιτήματα που υποβάλλετε ως πολιτικώς ενάγων στο πέρας της ακροαματικής διαδικασίας. Πρέπει να έχετε νομικό εκπρόσωπο κατά τη δίκη. Εάν επιθυμείτε ο ίδιος να αποφύγετε την άμεση επαφή με τον δράστη, ο δικηγόρος σας μπορεί να παρίσταται στην ακρόαση αντί για εσάς (όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα να μην παρίσταται ο ύποπτος στην αίθουσα). Η μόνη περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας είναι όταν καλείστε ως μάρτυρας.

Δεν είναι δυνατόν να υπερασπιστείτε προσωπικά την υπόθεσή σας ενώπιον του εισαγγελέα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Εάν υποβάλατε δήλωση κατά τη διάρκεια της έρευνας, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη δήλωσή σας στο ακροατήριο εκτός εάν η υπόθεση εκδικάζεται από το Κακουργιοδικείο2 (cour d'assises/hof van assisen).

Σε περίπτωση, ωστόσο, που κληθείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως και σας έχει χορηγηθεί κάποιο μέτρο προστασίας ή βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να εξεταστείτε μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης. Εάν είναι αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης της φωνής και απόκρυψης του προσώπου σας.

Ως μάρτυρας, δικαιούστε αποζημίωση η οποία συναπαρτίζεται από ένα σταθερό ποσό (καταβολή εξόδων για προσέλευση μάρτυρα) και τη χιλιομετρική (αποζημίωση μετακίνησης). Για να εισπράξετε την αποζημίωση αυτή πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία (greffe/griffie) του δικαστηρίου στην οποία εμφανίζεσθε ως μάρτυρας και να υποβάλετε την κλήτευση που λάβατε από τον δικαστικό επιμελητή, μαζί με αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας. Μπορείτε να λάβετε την αποζημίωση αμέσως από τη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Ως ανήλικος, μπορείτε να προστατευτείτε από την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας στα ΜΜΕ. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αξιόποινο αδίκημα.

Εάν δώσατε κατάθεση με οπτικοακουστικά μέσα, δεν είστε πλέον υποχρεωμένος να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως, εκτός αν ο δικαστής κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να διατάξει να εμφανιστείτε ενώπιόν του αυτοπροσώπως και πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του. Μπορείτε, ωστόσο, να ζητήσετε από τον δικαστή να διεξαγάγει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος επιτρέπει αυτό ρητώς εάν είστε θύμα ορισμένων ειδών εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως βιασμών ή ασέλγειας. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει να διεξαχθεί η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών προς το συμφέρον ενός ανηλίκου ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Εάν παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να επιλέξετε είτε να παραστείτε στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως είτε να να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο.

Για τις αρχικές νομικές συμβουλές, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ομάδα νομικής συνδρομής πρώτης γραμμής (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), της οποίας οι δικηγόροι παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε ορισμένα χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες ημέρες και μπορούν να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Διοργανώνονται διαβουλεύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις δικαστηρίων, ειρηνοδικεία, γραφεία παροχής νομικών συμβουλών, ορισμένες δημοτικές διοικήσεις και ούτω καθεξής. Μπορείτε να βρείτε γραφεία παροχής νομικών συμβουλών (maisons de justice/justitiehuizen) σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Για λεπτομερείς νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση, πρέπει να προσφύγετε στις υπηρεσίες δικηγόρου. Ανάλογα με το εισόδημά σας, μέρος ή το σύνολο της συνδρομής αυτής μπορεί να σας παρασχεθεί δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Ορισμένες ειδικές κατηγορίες προσώπων, όπως οι ανήλικοι και τα άτομα με διανοητική αναπηρία, έχουν πάντοτε το δικαίωμα απολύτως δωρεάν εκπροσώπησης από δικηγόρο.

Για να ζητήσετε νομική συνδρομή δεύτερης γραμμής, πρέπει να απευθυνθείτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓραφείο Παροχής Νομικής Συνδρομής (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand) που βρίσκεται σε κάθε δικαστικό μέγαρο. Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα από τα οποία να προκύπτει είτε ότι ανήκετε σε μία από τις ειδικές κατηγορίες είτε ότι έχετε χαμηλό καθαρό εισόδημα. Το Γραφείο Νομικής Συνδρομής θα αποφασίσει εντός δεκαπέντε ημερών εάν θα εγκρίνει την αίτησή σας και θα σας αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε κάποιον δικηγόρο της επιλογής σας εάν είναι διατεθειμένος να εργαστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Εάν ο δικηγόρος συμφωνεί με αυτό, θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Νομικής Συνδρομής για λογαριασμό σας προκειμένου να ζητήσει να εγκριθεί η αίτησή σας.

Εάν τα οικονομικά σας μέσα είναι περιορισμένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από ορισμένα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έξοδα δικαστικού επιμελητή και έξοδα αντιγράφων από το κατηγορητήριο) στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ευεργετήματος πενίας. Για να τύχετε του ευεργετήματος αυτού, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Γραφείο Νομικής Συνδρομής του ποινικού δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση. Αν έχετε ήδη την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία (λ. κατωτέρω), μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αυτή, εγγράφως ή προφορικώς, στο ποινικό δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση.

Σας συνιστούμε επίσης να ελέγξετε προσεκτικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας για να δείτε εάν σας παρέχουν ασφάλιση νομικής προστασίας. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, μπορείτε να δεχθείτε τη συνδρομή από το προσωπικό ενός γραφείου παροχής νομικών συμβουλών που είναι επιφορτισμένο με την υποδοχή των θυμάτων ή μίας υπηρεσίας στήριξης των θυμάτων.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Εάν διατρέχετε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και ο ανακριτής σας χορήγησε μερική ή πλήρη ανωνυμία κατά το στάδιο της έρευνας, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης. Εάν είναι αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης της φωνής και απόκρυψης του προσώπου σας.

Εάν κληθείτε να εμφανιστείτε στο δικαστήριο ως μάρτυρας και δεν έχει γίνει η ακροάσή σας κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ανακριτής μπορεί να διατάξει να μη γίνει ουδεμία μνεία της ταυτότητάς σας στα πρακτικά της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως.

Εάν είστε θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, θα προστατευτείτε από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αξιόποινο αδίκημα.

Εάν ο ύποπτος δεν τελεί υπό προσωρινή κράτηση και ανησυχείτε για την προοπτική να έλθετε σε άμεση επαφή μαζί του πριν από την έναρξη της εξέτασής σας, σας συνιστούμε να έλθετε σε επαφή με το προσωπικό του γραφείου παροχής νομικών συμβουλών. Ορισμένα δικαστικά μέγαρα διαθέτουν χωριστές αίθουσες αναμονής για τα θύματα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια επαφή.

Πώς μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε οικονομική αποζημίωση σε ποινική δίκη, πρέπει να παραστείτε υπό την ιδιότητα της πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Στην πολιτική αγωγή σας μπορείτε να απαριθμήσετε όλες τις ζημίες που έχετε υποστεί, όπως σωματικές βλάβες και τις συναφείς ιατρικές δαπάνες, ηθική βλάβη, υλικές ζημίες (π.χ. απώλεια αποδοχών, επανάληψη έτους σπουδών, απώλεια θέσης εργασίας και ζημία σε οχήματα ή ρουχισμό), έξοδα κηδείας κ.λπ.

Το ποινικό δικαστήριο θα αποφανθεί επί της πολιτικής αγωγής σας και θα κρίνει ότι δικαιούστε αποζημίωση εφόσον ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τότε το περιεχόμενο της αιτήσεως αποζημιώσεως.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε λάβει μέρος στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Έχετε αυτή τη δυνατότητα επίσης εάν η εισαγγελική αρχή αποφασίζει να μην συνεχίσει την ποινική δίωξη, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο. Η άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου πραγματοποιείται με την κλήτευση του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία, εκτός αν όλα τα μέρη είναι πρόθυμα να εμφανιστούν οικειοθελώς. Εάν ενέχεται ασφαλιστής (μετά από τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα), μπορείτε επίσης να κλητεύσετε τον ασφαλιστή. Η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαφέρει θεμελιωδώς από την ποινική διαδικασία. Για παράδειγμα, πρέπει εσείς ο ίδιος να αποδείξετε ότι ο αντίδικός σας ευθύνεται για τη ζημία που έχετε υποστεί, αν και μπορείτε να το πράξετε με την προσκόμιση αντιγράφου του φακέλου της ποινικής υπόθεσης (που τέθηκε στο αρχείο). Εάν η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, το πολιτικό δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία εν αναμονή της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου. Το πολιτικό δικαστήριο δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι η έγερση αξίωσης ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου ενέχει επίσης έξοδα.

Εάν ο εισαγγελέας έχει εισηγηθεί τη μη άσκηση ποινικής δίωξης (με φιλικό διακανονισμό ή μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις), αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη. Μπορείτε επίσης να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη μέσω μεσολάβησης. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις θα λάβετε αποζημίωση εάν ο εισαγγελέας προτείνει μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις ή φιλικό διακανονισμό με τον δράστη.

Δεν είναι πάντα δυνατόν να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη (για παράδειγμα, μπορεί να είναι άγνωστος ή να μην είναι δυνατή η κράτησή του) ή να εισπράξετε την αποζημίωση στο ακέραιο από έναν ασφαλιστή. Εάν είστε παθών εμπρόθετης βίαιης πράξης, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Δημόσιο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας για αποζημίωση από το Δημόσιο συμβουλευτείτε το δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων στο Βέλγιο (διαθέσιμο στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά, ταΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ολλανδικά, ταΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο γερμανικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά και σε άλλες γλώσσες).

Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τα έξοδα που έχετε αναλάβει σε σχέση με την παράσταση πολιτικής αγωγής σας, στα οποία περιλαμβάνεται ένα μέρος των δικηγορικών σας εξόδων. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης ταυτοχρόνως με την έκδοση της απόφασης στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας

Εάν κινήθηκε η διαδικασία κατόπιν δικής σας άμεσης έγκλησης εναντίον του κατηγορουμένου ή εάν κινήσατε την ποινική διαδικασία μέσω της παράστασης πολιτικής αγωγής και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος αθωωθεί, το δικαστήριο μπορεί να σας διατάξει να επιστρέψετε το σύνολο ή καθορισμένο ποσοστό των δαπανών που προσδιορίζει ο ίδιος με τις οποίες είχαν επιβαρυνθεί το Δημόσιο και ο κατηγορούμενος.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Μπορείτε να ζητήσετε διαμεσολάβηση αποκατάστασης (médiation réparatrice/herstelbemiddeling) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: προτού η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δικαστήριο, κατά την εκδίκασή της, καθώς και μετά από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης διενεργείται χωριστά από την ποινική διαδικασία και δεν την υποκαθιστά. Ως εκ τούτου, οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για κάθε απόφαση που αφορά ποινική δίωξη, καταδίκη και την εφαρμογή ποινών.

Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης δεν διενεργείται από το κράτος αλλά από δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSuggnomè στη Φλάνδρα και την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMédiante στη Βαλονία. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν τοπικά παραρτήματα σε κάθε δικαστική περιφέρεια.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται συνεπεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης είναι εμπιστευτική και διαβιβάζεται στο δικαστήριο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφότερων των διαδίκων. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να κάνει μνεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης, αλλά δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη την επιτευχθείσα συμφωνία.

Δικαστής του δικαστηρίου ανηλίκων μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία διατάσσεται διαμεσολάβηση αποκατάστασης ή ομαδική διαβούλευση (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Εάν είστε πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη1 ή μάρτυρας, και δεν μιλάτε τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η διαδικασία, θα σας διοριστεί διερμηνέας. Ωστόσο, τα νομικά έγγραφα δεν μπορούν να μεταφραστούν δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Νόμος της 1ης Αυγούστου 1985 περί φορολογικών και άλλων μέτρων – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος της 8ης Απριλίου 1965 για την προστασία των νέων, την ευθύνη ανηλίκων που διαπράττουν εγκληματική πράξη και την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε η εν λόγω πράξη – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Tο Σύνταγμα – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 για τον καθορισμό γενικών κανόνων σχετικά με τα δικαστικά έξοδα για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Πολιτική αγωγή σε ποινική δίκη
Μπορείτε να ασκήσετε πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και εάν δεν έχετε υποβάλει μήνυση στην αστυνομία. Πέραν των δικαιωμάτων που έχετε κανονικά ως θύμα, η ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντα σε ποινική δίκη σας παρέχει το δικαίωμα:
 • να αξιώσετε αποζημίωση
 • να εξεταστείτε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ενώπιον του δικαστηρίου
 • να σας επιστραφούν τα έξοδα στο τέλος της δίκης
 • να ζητήσετε διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης.
 • Αν η παράσταση αστικής αγωγής σας κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, θα αποκτήσετε επίσης ορισμένα δικαιώματα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε στο δικαστήριο αίτηση αναγνώρισης ως θύμα για την εφαρμογή των ποινών.
Μπορείτε να δηλώσετε προφορικά παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία, εφόσον η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει καθ’ οιοδήποτε στάδιο της έρευνας και της ίδιας της δίκης, αλλά δεν είναι πλέον δυνατό όταν η υπόθεση εξετάζεται στο στάδιο της έφεσης. Εάν το αδίκημα συνιστά πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος υποχρεούται τότε να κινήσει ποινική έρευνα. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο μπορεί πάντοτε να κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του φερόμενου ως δράστη στο ακροατήριο.
Εάν επιθυμείτε να λάβετε αποζημίωση, θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα κρίνει αν η αίτησή σας είναι αποδεκτή και είτε θα την κάνει δεκτή είτε θα την απορρίψει.
Με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να θέσετε το ζήτημα ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου εάν η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ένα έτος μετά την έναρξή της. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχει έμμεσο έλεγχο επί της προόδου της έρευνας.

2. Κακουργιοδικείο
Tο κακουργιοδικείο (στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά) είναι προσωρινό ποινικό δικαστήριο που μπορεί να συνέλθει σε κάθε επαρχία ή στη δικαστική περιφέρεια των Βρυξελλών. Τα κακουργιοδικεία είναι αρμόδια για να εκδικάζουν όλα τα εγκλήματα (crimes/misdaden, δηλαδή ανθρωποκτονία και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα που επισύρουν στερητική της ελευθερίας ποινή από πέντε έτη έως ισόβια), πολιτικά αδικήματα και αδικήματα Τύπου (εκτός από εκείνα που έχουν ρατσιστικά ή ξενοφοβικά κίνητρα). Σε αντίθεση με τα μόνιμα ποινικά δικαστήρια, τα κακουργιοδικεία πρέπει να συγκροτούνται για κάθε νέα υπόθεση. Πρόεδρός τους είναι εφέτης δικαστής. Ο πρόεδρος επικουρείται από δύο πάρεδρους δικαστές από το πρωτοδικείο. Το σώμα των ενόρκων απαρτίζεται από 12 μέλη που προέρχονται από το ευρύ κοινό και επιλέγονται με κλήρωση. Δεν επιτρέπεται να είναι του ιδίου φύλου περισσότερο από τα δύο τρίτα των αρχικών μελών του. Οι ένορκοι επιλέγονται μεταξύ όλων των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και απολαύουν των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, είναι ηλικίας από 28 έως 65 ετών, είναι σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν ενώ δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί εις βάρος τους ποινικές καταδίκες σε ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων μηνών ή σε κοινωνική εργασία άνω των 60 ωρών. Το σώμα των ενόρκων αποφασίζει μόνον για το ερώτημα της ενοχής. Για την επιμέτρηση της επιβλητέας ποινής, το σώμα των ενόρκων συνεδριάζει μαζί με τους επαγγελματίες δικαστές. Κατά των αποφάσεων του κακουργιοδικείου επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση μόνον ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

3 – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ) ΔΙΚΗ

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Τι δικαιώματα έχω αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Ως πολιτικώς ενάγων (partie civile/burgerlijke partij), μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν το δικαστήριο απορρίπτει την αξίωσή σας για αποζημίωση ή εάν θεωρείτε ότι η αποζημίωση που επιδικάστηκε είναι πολύ μικρή. Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν ο εναγόμενος κριθεί αθώος ή εάν θεωρείτε ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον εναγόμενο είναι πολύ ήπια. (Αποκλειστικά ο εισαγγελέας δικαιούται να ασκήσει έφεση για τους λόγους αυτούς.)

Πρέπει να αποφασίσετε γρήγορα, διότι σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση για επανεξέταση πρέπει συνήθως να κατατεθεί εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία (greffe/griffie) του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες από τη Γραμματεία. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η υπόθεση θα εξετασθεί και θα κριθεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο. Η αναιρετική διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείται πρωτοδίκως. Δεν είναι απαραίτητο να δηλώσετε για δεύτερη φορά παράσταση πολιτικής αγωγής. Αλλά δεν μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά φορά στη βαθμίδα της έφεσης.

Έφεση (appel/hoger beroep) επί πραγματικών και νομικών ζητημάτων δεν μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης κακουργιοδικείου, αλλά μπορεί μόνο να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποκλειστικά επί νομικών ζητημάτων (pourvoi/voorziening).

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν έφεσης (appel/hoger beroep) δεν επιδέχεται περαιτέρω πλήρη αναίρεση.

Έφεση δεν μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης κακουργιοδικείου, αλλά μπορεί μόνο να ασκηθεί αναίρεση επί νομικών ζητημάτων ενώπιον του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης: εξετάζει απλώς εάν έγιναν διαδικαστικά σφάλματα ή εάν ο νόμος εφαρμόστηκε ή ερμηνεύθηκε λανθασμένα. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί μόνο να επικυρώσει ή να αναιρέσει την απόφαση. Δεν μπορεί να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης ή να εκδώσει νέα απόφαση. Αν αναιρέσει την απόφαση, την παραπέμπει προς επανεκδίκαση από άλλο δικαστήριο του ίδιου βαθμού με το δικαστήριο που εξέδωσε την προγενέστερη απόφαση. Η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για το νέο δικαστήριο.

Τι δικαιώματα έχω, αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Είναι σημαντικό να γίνει εκ προοιμίου κατανοητό ότι, ως θύμα, δεν θα ενημερωθείτε αυτόματα για την απόφαση του δικαστηρίου (εκτός εάν είσθε πολιτικώς ενάγων). Αν εσείς ή ο δικηγόρος σας δεν ήταν δυνατόν να είσθε παρόντες στo δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ο ίδιος με τις αρχές ή να ζητήσετε από το προσωπικό του γραφείου νομικής αρωγής (maison de justice/justitiehuis) να σας ενημερώσει σχετικά.

Ως θύμα, μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσετε να τύχετε ακρόασης και/ή να ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις για τον τρόπο έκτισης της ποινής που ενδεχομένως θεσπίστηκαν για τον δράστη στο πλαίσιο της εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής, για παράδειγμα όσον αφορά την άδεια εξόδου από τη φυλακή, την περιορισμένη κράτηση, την ηλεκτρονική επιτήρηση, την προσωρινή απόλυση με σκοπό την απέλαση ή παράδοση σε άλλη χώρα ή την υπό όρους απόλυση.

Εάν η αγωγή που καταθέσατε ως πολιτικώς ενάγων κηρύχθηκε αποδεκτή και βάσιμη , μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσετε να ενημερωθείτε και/ή να τύχετε ακρόασης σε περίπτωση που χορηγηθεί στον καταδικασθέντα ειδική ρύθμιση για την έκτιση της ποινής.

Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε να αναγνωριστείτε ως θύμα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό εάν το δικαστήριο κρίνει ότι έχετε άμεσο και θεμιτό συμφέρον.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως θύμα:

 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για αποφάσεις σχετικά με την έκδοση των λεπτομερών ρυθμίσεων εκτέλεσης της ποινής για τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής άδειας εξόδου από τη φυλακή, της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, της υπό όρους άδειας κλπ.),
 • το δικαίωμα να προτείνετε συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί
 • το δικαίωμα να τύχετε ακρόασης σχετικά με συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί, προς το συμφέρον σας.

Ορισμένα παραδείγματα

 • Μπορείτε να ζητήσετε να τύχετε ακρόασης από το δικαστήριο για την έκτιση των ποινών σχετικά με τους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί εάν επιτραπεί η ηλεκτρονική επιτήρηση
 • μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να σας ενημερώσει σε περίπτωση που χορηγήσει στον δράστη απόλυση υπό όρους
 • μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε εάν ο Υπουργός Δικαιοσύνης χορηγήσει στον δράστη άδεια εξόδου από τη φυλακή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο δήλωσης θύματος και να το προσκομίσετε ή να το αποστείλετε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών ή σε ένα κέντρο δικαιοσύνης.

Κατά τις ακροάσεις του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών έχετε πάντοτε δικαίωμα συνδρομής ή εκπροσώπησης από δικηγόρο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από μία από τις αναγνωρισμένες από τον Βασιλέα οργανώσεις, όπως π.χ. οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή οι υπηρεσίες υποδοχής των θυμάτων του δικαστηρίου, για παράδειγμα όταν πρόκειται να γίνει η ακρόασή σας σε κάποια συνεδρίαση του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο νομικής αρωγής, από τα γραφεία αρωγής των θυμάτων ή από τον δικηγόρο σας.

Κατά τη διάρκεια και μετά την έκτιση της ποινής, είτε ο δράστης εκτίει την ποινή εντός της φυλακής είτε εκτός αυτής, μπορείτε πάντοτε να προσφύγετε σε διαμεσολάβηση.

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Νόμος της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το εξωτερικό νομικό καθεστώς των προσώπων που καταδικάζονται σε στερητική της ελευθερίας ποινή και τα δικαιώματα των θυμάτων σε σχέση με τον τρόπο έκτισης των ποινών – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά ή τα ολλανδικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

4 – ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής των Θυμάτων Πράξεων Βίας από Πρόθεση

Κέντρα Γενικής Πρόνοιας

Μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο

Κέντρα Μέριμνας Παιδιών

Παιδικές Ομάδες SOS

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η τοπική αστυνομία είναι αρμόδια για τη βασική αστυνόμευση και για την εφαρμογή της αρχής της «αστυνόμευσης στραμμένης προς την κοινότητα». Η ομοσπονδιακή αστυνομία είναι αρμόδια για τα πιο εξειδικευμένα αστυνομικά καθήκοντα.

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

 • δέχονται τα θύματα με ευγένεια και σεβασμό
 • παρέχουν πρακτική βοήθεια στα θύματα αξιόποινων πράξεων, τους δίνουν πληροφορίες και τα παραπέμπουν στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • φροντίζουν ώστε οι καταθέσεις που λαμβάνουν από τα θύματα να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους και να αναφέρουν κατά πόσον επιθυμούν να ενημερωθούν για τις ποινικές διαδικασίες
 • εν ανάγκη, μπορεί να έλθουν σε επαφή με το θύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την καταγγελία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροibznet@ibz.fgov.be

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης διαθέτει αρκετά τμήματα και επιτροπές που μεριμνούν για τα συμφέροντα των θυμάτων, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Νομοθεσίας, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και τη Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής.

Η Γενική Διεύθυνση Νομοθεσίας, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών

 • προετοιμάζει και καταρτίζει τη νομοθεσία
 • παρέχει συμβουλές στον Υπουργό Δικαιοσύνης και σε άλλους παράγοντες, συντάσσει απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές επερωτήσεις και συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις
 • Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, όπως η Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής, καθώς και με εξωτερικούς φορείς.

Στη Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής

 • υπάγονται 28 κέντρα νομικής αρωγής (maisons de justice/justitiehuizen) υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης (η Φλάνδρα και η Βαλονία διαθέτουν από 13 κέντρα νομικής αρωγής, οι δε Βρυξέλλες έχουν δύο, ένα γαλλόφωνο και ένας ολλανδόφωνο)
 • Σε κάθε κέντρο νομικής αρωγής υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει μια Υπηρεσία Υποδοχής Θυμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης: ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://justitie.belgium.be

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων νομικής αρωγής, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Επιτροπή Οικονομικής Ενίσχυσης των Θυμάτων Πράξεων Βίας από Πρόθεση

Η Επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των θυμάτων πράξεων βίας από πρόθεση (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) συστάθηκε με τον νόμο της 1ης Αυγούστου 1985. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης σε θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων.

Η Επιτροπή

 • παρέχει οικονομική ενίσχυση σε θύματα πράξεων βίας από πρόθεση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οικογένειές τους
 • διαθέτει μια διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης στα θύματα εγκληματικών πράξεων οι οποίες διαπράχθηκαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • μπορεί να προσφέρει βοήθεια ακόμη και αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του/της
 • δεν μπορεί να παράσχει βοήθεια σε περίπτωση αδικήματος που είναι αποτέλεσμα απροσεξίας ή αμέλειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://justice.belgium.be/fr

Κέντρα Γενικής Πρόνοιας

Στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες υπάρχουν 11 Κέντρα Γενικής Πρόνοιας (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), καθένα από τα οποία διαθέτει τμήμα που παρέχει συνδρομή σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Τα Κέντρα

 • μέσω του φορέα στήριξης που ονομάζεται Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, είναι μέλη του δικτύου Victim Support Europe
 • είναι ανοικτά σε κάθε άτομο που αντιμετωπίζει πρόβλημα
 • παρέχουν υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες
 • προσφέρουν ψυχολογική στήριξη στα θύματα και στις οικογένειές τους, τα επιζώντα μέλη των οικογενειών ατόμων που αυτοκτόνησαν, τα θύματα καταστροφών και τις οικογένειές τους και τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και τις οικογένειές τους
 • παρέχουν στα θύματα ψυχολογική, πρακτική και νομική συνδρομή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.archipel.be/

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των 25 Κέντρων Γενικής Πρόνοιας, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών

Στη Βαλονία, οι μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο σε θύματα, αλλά π.χ. και σε κρατουμένους και πρώην κρατουμένους.

Οι εν λόγω υπηρεσίες

 • διαιρούνται σε πέντε τοπικά παραρτήματα, ένα σε κάθε επαρχία στη Βαλονία
 • χρηματοδοτούνται από τη Γαλλόφωνη Κοινότητα
 • παρέχουν ψυχολογική, ψυχιατρική και κοινωνική βοήθεια σε υπόπτους εγκλημάτων (κρατούμενους ή ελεύθερους), καταδικασθέντες δράστες και θύματα, καθώς και στις οικογένειες ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες
 • διαθέτουν επαγγελματικό προσωπικό που εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ulb.ac.be/

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών παραρτημάτων, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο (Sozial-Psychologisches Zentrum — SPZ) είναι οργανισμός που λειτουργεί στο γερμανόφωνο τμήμα της χώρας και προσφέρει βοήθεια σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Το Κέντρο

 • είναι μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου
 • έχει παραρτήματα στο St. Vith και στο Eupen
 • προσφέρει εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγους, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και έναν ψυχίατρο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ulb.ac.be/

Κέντρα Παιδικής Μέριμνας

Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) είναι εξειδικευμένα κέντρα τα οποία έχουν συσταθεί από τις φλαμανδικές αρχές και έχουν ειδικό τρόπο λειτουργίας που αποσκοπεί στην ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού.

Τα Κέντρα

 • έχουν παραρτήματα σε κάθε φλαμανδική επαρχία και στις Βρυξέλλες
 • αποτελούνται από πολυεπιστημονικές ομάδες με ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες
 • παρέχουν συμβουλές και συνδρομή όταν υπάρχουν υποψίες για κακοποίηση παιδιών
 • παρέχουν δωρεάν βοήθεια και πληροφορίες
 • μπορεί να αναλάβουν δράση σε κάθε κατάσταση στην οποία ένα παιδί είναι θύμα ενεργητικής ή παθητικής σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας
 • δέχονται ανώνυμες καταγγελίες για κάθε κρούσμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.kindinnood.org/

ια τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Παιδικές Ομάδες SOS

Η Ομοσπονδία Παιδικών Ομάδων SOS(Fédération des Équipes SOS-Enfants) παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά-θύματα κακοποίησης στη Βαλονία.

Οι Παιδικές Ομάδες SOS

 • προσφέρουν πρόληψη και θεραπεία σε μεμονωμένες περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών
 • προβαίνουν σε διεπιστημονική αξιολόγηση του παιδιού και του περιβάλλοντος του παιδιού
 • παρέχουν ψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια στα παιδιά και τις οικογένειές τους
 • επιδιώκουν συνεχώς τη διάδοση των γνώσης που διαθέτουν στον τομέα της αντιμετώπισης και της πρόληψης σε περιπτώσεις κακοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.federationsosenfants.be/

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους (Jugendhilfedienst — JHD) παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε ανηλίκους-θυμάτων εγκληματικών πράξεων στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου.

Η Υπηρεσία

 • παρέχει συμβουλές και στήριξη σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
 • προσφέρει βοήθεια σε παιδιά, νέους και τους γονείς τους στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου
 • μπορεί να παραπέμπει υποθέσεις στην κατηγορούσα αρχή ή στο δικαστήριο ανηλίκων, εάν υπάρξει ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.