Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής των Θυμάτων Πράξεων Βίας από Πρόθεση

Κέντρα Γενικής Πρόνοιας

Μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο

Κέντρα Μέριμνας Παιδιών

Παιδικές Ομάδες SOS

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η τοπική αστυνομία είναι αρμόδια για τη βασική αστυνόμευση και για την εφαρμογή της αρχής της «αστυνόμευσης στραμμένης προς την κοινότητα». Η ομοσπονδιακή αστυνομία είναι αρμόδια για τα πιο εξειδικευμένα αστυνομικά καθήκοντα.

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

 • δέχονται τα θύματα με ευγένεια και σεβασμό
 • παρέχουν πρακτική βοήθεια στα θύματα αξιόποινων πράξεων, τους δίνουν πληροφορίες και τα παραπέμπουν στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • φροντίζουν ώστε οι καταθέσεις που λαμβάνουν από τα θύματα να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους και να αναφέρουν κατά πόσον επιθυμούν να ενημερωθούν για τις ποινικές διαδικασίες
 • εν ανάγκη, μπορεί να έλθουν σε επαφή με το θύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την καταγγελία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-mail: ibznet@ibz.fgov.be

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης διαθέτει αρκετά τμήματα και επιτροπές που μεριμνούν για τα συμφέροντα των θυμάτων, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Νομοθεσίας, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και τη Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής.

Η Γενική Διεύθυνση Νομοθεσίας, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών

 • προετοιμάζει και καταρτίζει τη νομοθεσία
 • παρέχει συμβουλές στον Υπουργό Δικαιοσύνης και σε άλλους παράγοντες, συντάσσει απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές επερωτήσεις και συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις
 • Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, όπως η Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής, καθώς και με εξωτερικούς φορείς.

Στη Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής

 • υπάγονται 28 κέντρα νομικής αρωγής (maisons de justice/justitiehuizen) υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης (η Φλάνδρα και η Βαλονία διαθέτουν από 13 κέντρα νομικής αρωγής, οι δε Βρυξέλλες έχουν δύο, ένα γαλλόφωνο και ένας ολλανδόφωνο)
 • Σε κάθε κέντρο νομικής αρωγής υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει μια Υπηρεσία Υποδοχής Θυμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης: ιστότοπος: https://justitie.belgium.be

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων νομικής αρωγής, κάντε κλικ εδώ.

Επιτροπή Οικονομικής Ενίσχυσης των Θυμάτων Πράξεων Βίας από Πρόθεση

Η Επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των θυμάτων πράξεων βίας από πρόθεση (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) συστάθηκε με τον νόμο της 1ης Αυγούστου 1985. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης σε θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων.

Η Επιτροπή

 • παρέχει οικονομική ενίσχυση σε θύματα πράξεων βίας από πρόθεση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οικογένειές τους
 • διαθέτει μια διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης στα θύματα εγκληματικών πράξεων οι οποίες διαπράχθηκαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • μπορεί να προσφέρει βοήθεια ακόμη και αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του/της
 • δεν μπορεί να παράσχει βοήθεια σε περίπτωση αδικήματος που είναι αποτέλεσμα απροσεξίας ή αμέλειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: https://justice.belgium.be/fr

Κέντρα Γενικής Πρόνοιας

Στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες υπάρχουν 11 Κέντρα Γενικής Πρόνοιας (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), καθένα από τα οποία διαθέτει τμήμα που παρέχει συνδρομή σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Τα Κέντρα

 • μέσω του φορέα στήριξης που ονομάζεται Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, είναι μέλη του δικτύου Victim Support Europe
 • είναι ανοικτά σε κάθε άτομο που αντιμετωπίζει πρόβλημα
 • παρέχουν υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες
 • προσφέρουν ψυχολογική στήριξη στα θύματα και στις οικογένειές τους, τα επιζώντα μέλη των οικογενειών ατόμων που αυτοκτόνησαν, τα θύματα καταστροφών και τις οικογένειές τους και τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και τις οικογένειές τους
 • παρέχουν στα θύματα ψυχολογική, πρακτική και νομική συνδρομή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://http://www.archipel.be/

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των 25 Κέντρων Γενικής Πρόνοιας, κάντε κλικ εδώ.

Μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών

Στη Βαλονία, οι μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο σε θύματα, αλλά π.χ. και σε κρατουμένους και πρώην κρατουμένους.

Οι εν λόγω υπηρεσίες

 • διαιρούνται σε πέντε τοπικά παραρτήματα, ένα σε κάθε επαρχία στη Βαλονία
 • χρηματοδοτούνται από τη Γαλλόφωνη Κοινότητα
 • παρέχουν ψυχολογική, ψυχιατρική και κοινωνική βοήθεια σε υπόπτους εγκλημάτων (κρατούμενους ή ελεύθερους), καταδικασθέντες δράστες και θύματα, καθώς και στις οικογένειες ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες
 • διαθέτουν επαγγελματικό προσωπικό που εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://www.ulb.ac.be/

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών παραρτημάτων, κάντε κλικ εδώ.

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο (Sozial-Psychologisches Zentrum — SPZ) είναι οργανισμός που λειτουργεί στο γερμανόφωνο τμήμα της χώρας και προσφέρει βοήθεια σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Το Κέντρο

 • είναι μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου
 • έχει παραρτήματα στο St. Vith και στο Eupen
 • προσφέρει εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγους, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και έναν ψυχίατρο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Κέντρα Παιδικής Μέριμνας

Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) είναι εξειδικευμένα κέντρα τα οποία έχουν συσταθεί από τις φλαμανδικές αρχές και έχουν ειδικό τρόπο λειτουργίας που αποσκοπεί στην ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού.

Τα Κέντρα

 • έχουν παραρτήματα σε κάθε φλαμανδική επαρχία και στις Βρυξέλλες
 • αποτελούνται από πολυεπιστημονικές ομάδες με ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες
 • παρέχουν συμβουλές και συνδρομή όταν υπάρχουν υποψίες για κακοποίηση παιδιών
 • παρέχουν δωρεάν βοήθεια και πληροφορίες
 • μπορεί να αναλάβουν δράση σε κάθε κατάσταση στην οποία ένα παιδί είναι θύμα ενεργητικής ή παθητικής σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας
 • δέχονται ανώνυμες καταγγελίες για κάθε κρούσμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://www.kindinnood.org/

ια τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, κάντε κλικ εδώ.

Παιδικές Ομάδες SOS

Η Ομοσπονδία Παιδικών Ομάδων SOS(Fédération des Équipes SOS-Enfants) παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά-θύματα κακοποίησης στη Βαλονία.

Οι Παιδικές Ομάδες SOS

 • προσφέρουν πρόληψη και θεραπεία σε μεμονωμένες περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών
 • προβαίνουν σε διεπιστημονική αξιολόγηση του παιδιού και του περιβάλλοντος του παιδιού
 • παρέχουν ψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια στα παιδιά και τις οικογένειές τους
 • επιδιώκουν συνεχώς τη διάδοση των γνώσης που διαθέτουν στον τομέα της αντιμετώπισης και της πρόληψης σε περιπτώσεις κακοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://www.federationsosenfants.be/

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους (Jugendhilfedienst — JHD) παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε ανηλίκους-θυμάτων εγκληματικών πράξεων στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου.

Η Υπηρεσία

 • παρέχει συμβουλές και στήριξη σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
 • προσφέρει βοήθεια σε παιδιά, νέους και τους γονείς τους στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου
 • μπορεί να παραπέμπει υποθέσεις στην κατηγορούσα αρχή ή στο δικαστήριο ανηλίκων, εάν υπάρξει ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.