Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης αν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα συγκεκριμένου γεγονότος εξαιτίας του οποίου π.χ. τραυματιστήκατε ή έχουν καταστραφεί ή κλαπεί περιουσιακά σας στοιχεία, και εάν οι εθνικές νομοθεσίες χαρακτηρίζουν το γεγονός αυτό αξιόποινη πράξη. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακροαματική διαδικασία.

Η ποινική διαδικασία στο Βέλγιο συνίσταται στο στάδιο της διερεύνησης και στο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας. Στις περισσότερες υποθέσεις η έρευνα διενεργείται υπό την εποπτεία του Βασιλικού Εισαγγελέα (ανακριτική έρευνα, «opsporingsonderzoek») ή, σε ορισμένες πιο σύνθετες υποθέσεις, υπό την εποπτεία τακτικού ανακριτή (δικαστική έρευνα, «gerechtelijk onderzoek»). Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τέλεση αξιόποινης πράξης και ποιος είναι ο δράστης.

Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, ο φάκελος κλείνει ή παραπέμπεται στο ακροατήριο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την ενοχή ή όχι του κατηγορουμένου. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, καταδικάζεται και μπορεί να του επιβληθεί ποινή. Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει αθώο τον κατηγορούμενο και να τον απαλλάξει.

Ως θύμα απολαύετε ορισμένων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε περισσότερο ενεργά στη διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρισθείτε ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επιλέξετε να εκκινήσετε τις διαδικασίες ο ίδιος, μέσω απευθείας κλήτευσης του δράστη ή με την άσκηση πολιτικής αγωγής στον ανακριτή. Μέσω της πολιτικής αγωγής, είναι δυνατόν να απαιτήσετε αποζημίωση από τον δράστη. Εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (για παράδειγμα, αν είστε θύμα βίαιου εγκλήματος και ο δράστης ή η ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας αποζημιώσει για τη ζημία) μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Δημόσιο.

Τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία σας καθοδηγούν στα διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας και παρέχουν επισκόπηση των δικαιωμάτων σας κατά τη διερεύνηση, κατά τη δίκη και μετά τη δίκη. Μπορείτε επιπλέον να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και στήριξη στα θύματα αξιόποινων πράξεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.