Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Τι δικαιώματα έχω αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. ’Εφεση κατά καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης ασκείται μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Τι δικαιώματα έχω αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου, την οποία το δικαστήριο θα σας χορηγήσει, εκτός και αν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Μετά την επιβολή της ποινής, ο ρόλος σας στη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.