Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμεώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικές Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχουν οικονομική στήριξη και άλλου είδους βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των θυμάτων εγκλήματος.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • στηρίζουν την οικογένεια με σκοπό να καταστήσει τα μέλη της ικανά για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους ρόλους και στις ευθύνες τους, επιλύουν οικογενειακές διαφορές οι οποίες απειλούν την ενότητα της οικογένειας, περιφρουρούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών, παρεμποδίζουν τις παραβατικές συμπεριφορές και την άσκηση βίας στην οικογένεια, και ενθαρρύνουν την αποκατάσταση προσώπων που είχαν εμπλοκή σε αντι-κοινωνική συμπεριφορά και παραβατικότητα.
 • ενισχύουν την επαγγελματική και τεχνική επάρκεια του προσωπικού και αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (μέσω της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προσωπικού και Σχεδιασμού Προγραμμάτων)
 • παρέχουν οικονομική ή άλλη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων (μέσω της Υπηρεσίας Δημόσιου Βοηθήματος, Ηλικιωμένων και Αναπήρων)
 • βοηθούν τις τοπικές κοινότητες να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων ανθρώπων (μέσω της Υπηρεσίας Κοινοτικής Εργασίας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια παρέχει βοήθεια σε θύματα βίας στην οικογένεια, καθώς και στους δράστες, και επίσης εργάζεται στον τομέα της πρόληψης μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης εθελοντών στη στήριξη τέτοιων θυμάτων.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

 • είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1990
 • εργάζεται στην πρόληψη της βίας στην οικογένεια
 • παρέχει άμεση βοήθεια στα θύματα της βίας στην οικογένεια, καθώς και στους δράστες
 • παρέχει στέγαση και προστασία στα θύματα βίας στην οικογένεια
 • προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε πρόσωπα που ενδιαφέρονται να στηρίζουν σε εθελοντική βάση θύματα βίας στην οικογένεια
 • ενημερώνει και ευαισθητοποιεί, όχι μόνο τα αρμόδια κρατικά όργανα, αλλά επίσης και το κοινό, σε θέματα που σχετίζονται με τη βία στην οικογένεια
 • εντοπίζει ανεπάρκειες ή αδυναμίες στους σχετικούς νόμους και νομοθεσίες και υποβάλλει εισήγησεις στα αρμόδια κρατικά όργανα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ιστοσελίδα: http://www.domviolence.org.cy/

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.