Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Θεωρείστε θύμα εγκλήματος αν έχετε υποστεί ζημία, π.χ. αν έχετε τραυματιστεί ή αν η περιουσία σας έχει υποστεί ζημιά ή έχει κλαπεί κλπ., ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού, το οποίο συνιστά έγκλημα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ως θύμα εγκλήματος, η νομοθεσία σας παραχωρεί ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δικαστικές διαδικασίες (δίκη).

Οι ποινικές διαδικασίες στην Κύπρο ξεκινούν με τη διερεύνηση του εγκλήματος από την Αστυνομία. Αφού η αστυνομική διερεύνηση τελειώσει, η υπόθεση προωθείται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει σε ποινική δίωξη. Αν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις εναντίον του φερόμενου ως δράστη, ο Γενικός Εισαγγελέας προωθεί την υπόθεση στο δικαστήριο για δίκη. Το δικαστήριο, αφού εξετάσει τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, αποφασίζει κατά πόσο ο κατηγορούμενος είναι ένοχος και είτε τον καταδικάζει είτε τον αθωώνει.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.