Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Θεωρείστε «ζημιωθείς» [poškozený – όρος που χρησιμοποιείται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (trestní řád) για τα θύματα αξιόποινης πράξης] αν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα πράξης που χαρακτηρίζεται ως έγκλημα στον Ποινικό Κώδικα (trestní zákon). Η ζημία αυτή μπορεί να έχει διάφορες μορφές, π.χ. βλάβη ή κλοπή αντικειμένου. Ως ζημιωθείς, έχετε ορισμένα νομικά δικαιώματα πριν από τις δικαστικές διαδικασίες, στη διάρκειά τους και έπειτα από αυτές.

Οι ποινικές διαδικασίες στην Τσεχική Δημοκρατία ξεκινούν με εξακρίβωση των γεγονότων και έρευνα. Σ’ αυτό το στάδιο της υπόθεσης, η αστυνομία διεξάγει έρευνες υπό την επίβλεψη του εισαγγελέα. Εάν σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας συγκεντρωθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί εγκληματική πράξη από συγκεκριμένο άτομο, ο εισαγγελέας αποφασίζει την άσκηση δίωξης, παραπέμποντας έτσι την υπόθεση στα δικαστήρια. Στη διάρκεια της ποινικής εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και, βάσει αυτών, αποφαίνεται για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Εάν το δικαστήριο κηρύξει τον κατηγορούμενο ένοχο για την εγκληματική πράξη, του επιβάλλει ποινή. Στην περίπτωση αθωωτικής ετυμηγορίας, ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται. Εάν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με την άσκηση έφεσης ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Ως ζημιωθείς, μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.