Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Οι φορείς με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε ορίζονται στο μητρώο των παρόχων βοήθειας σε θύματα αξιόποινων πράξεων. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Το μητρώο περιλαμβάνει 4 ενότητες που περιέχουν πληροφορίες για όλους τους τύπους των παρόχων βοήθειας στα θύματα, και συγκεκριμένα:

  1. παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών
  2. διαπιστευμένους παρόχους νομικής πληροφόρησης ή προγραμμάτων αποκατάστασης
  3. δικηγόρους και
  4. κέντρα της υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης.

Το μητρώο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους βοήθειας σε θύματα αξιόποινων πράξεων και επιτρέπει την αναζήτηση των εν λόγω παρόχων με βάση το όνομα και την περιφέρειά τους, καθώς και τη σύνθετη αναζήτηση με τη χρήση άλλων κριτηρίων.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

(+420) 116 006 (Γραμμή βοήθειας των θυμάτων — Καθολική γραμμή που χρησιμοποιείται και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ)

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν;

Στον προβλεπόμενο βαθμό, η βοήθεια από ειδικούς παρέχεται δωρεάν στα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα που την έχουν ανάγκη. Τα εν λόγω θύματα λαμβάνουν επίσης δωρεάν νομική συνδρομή στον προβλεπόμενο βαθμό. Τα υπόλοιπα θύματα δεν δικαιούνται δωρεάν επαγγελματική βοήθεια, αλλά η βοήθεια αυτή μπορεί να παρέχεται δωρεάν κατά τη διακριτική ευχέρεια του παρόχου. Ωστόσο, η βοήθεια που παρέχεται από την υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης παρέχεται πάντοτε δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης, η οποία είναι κρατική αρχή, παρέχει στα θύματα νομική πληροφόρηση, ψυχολογική στήριξη και προσφέρει προγράμματα αποκατάστασης, όπως η διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημά σας μέσω ανεπίσημης εξωδικαστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τον δράστη. Υπάρχουν 74 κέντρα της υπηρεσίας μετασωφρονιστικής έρευνας και διαμεσολάβησης βρίσκονται σε όλη την επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Ανάλογα με τη φύση τους, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες παρέχουν νομική πληροφόρηση, ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική, νομική βοήθεια ή προγράμματα αποκατάστασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.