Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων του 2012 (Criminal Injuries Compensation Scheme)

Το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων χρηματοδοτείται από το κράτος και αποσκοπεί στην αποζημίωση των ανυπαίτιων θυμάτων εγκλημάτων βίας στη Μεγάλη Βρετανία. Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA) διαχειρίζεται το σύστημα και αποφασίζει σχετικά με όλες τις αξιώσεις. Δεν γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις αποζημίωσης· ο αιτών πρέπει να είναι επιλέξιμος βάσει των κανόνων του συστήματος.

Καθοδήγηση σχετικά με το σύστημα είναι διαθέσιμη εδώ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εδώ

Έκδοση διαταγής αποζημίωσης από το δικαστήριο

Το πλημμελειοδικείο (Magistrates’ Court) μπορεί να εκδώσει διαταγή αποζημίωσης ύψους έως και 5.000 στερλινών ανά κατηγορία. Το Δικαστήριο του Στέμματος (Crown Court) δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς το ύψος της αποζημίωσης, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του δράστη.

Διαταγές αποζημίωσης εκδίδονται για ποσά τα οποία θεωρεί κατάλληλα το δικαστήριο, λαμβάνοντας τυχόν στοιχεία και δηλώσεις της κατηγορούσας αρχής και της υπεράσπισης.

Τα δικαστήρια θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την έκδοση διαταγών αποζημίωσης και θα πρέπει να αιτιολογούν τη μη έκδοσή τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαταγές αποζημίωσης του Δικαστηρίου του Στέμματος είναι διαθέσιμες εδώ

Αστική αγωγή

Η άσκηση αστικής αγωγής επαφίεται σε εσάς, το θύμα. Ωστόσο, ενδέχεται να επηρεάσει άλλες αξιώσεις αποζημίωσης. Συνίσταται να ζητήσετε νομικές συμβουλές.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αξίωσης είναι διαθέσιμες εδώ

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Η εκτέλεση των διαταγών αποζημίωσης είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

Αν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Δεν καταβάλλεται προκαταβολή αποζημίωσης που διατάσσεται από το δικαστήριο στην Αγγλία και την Ουαλία.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ενδέχεται να έχετε αυτό το δικαίωμα στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων· περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση ακόμα και σε περίπτωση που ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν καταδικαστεί. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Αν η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων έχει αποφασίσει ότι ο αιτών είναι επιλέξιμος για αποζημίωση, αλλά δεν μπορεί ακόμη να λάβει την οριστική απόφαση, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης προσωρινής πληρωμής. Αν η εν λόγω Αρχή δεν μπορεί να λάβει οριστική απόφαση, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αναμένει να διευκρινιστούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της βλάβης του αιτούντος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.