Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Η υπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων (Victims’ Information Service) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή σας, την αποκαταστατική δικαιοσύνη, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, τον κώδικα περί θυμάτων και τον Χάρτη για τους μάρτυρες (Witness Charter). Υπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει επιχορηγήσεις για τη διάθεση υπηρεσιών που απευθύνονται σε θύματα σε εθνικό επίπεδο. Παρέχει επίσης επιχορηγήσεις προς τους επιτρόπους για την αστυνομία και την εγκληματικότητα, με σκοπό την τοπική διάθεση/παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης στα θύματα αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 143 του νόμου του 2014 για την αντικοινωνική συμπεριφορά, το έγκλημα και την αστυνόμευση.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται σε τοπικό επίπεδο παρέχεται μέσω των ιστοτόπων των αρμόδιων επιτρόπων για την αστυνομία και την εγκληματικότητα (Police and Crime Commissioners). Μπορείτε να βρείτε τον αρμόδιο επίτροπο για την αστυνομία και την εγκληματικότητα εδώ

Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο για τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων (Sexual Assault Referral Centre) καλώντας τον αριθμό 111 του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) που είναι αφιερωμένος ειδικά για την εξυπηρέτηση περιστατικών μη έκτακτης ανάγκης, μιλώντας με τον γενικό ιατρό σας ή με το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της περιοχής σας, ή μεταβαίνοντας στον ιστότοπο NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Η υπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων διαθέτει την εξής τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση των θυμάτων: +44 808 168 9293.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η αστυνομία πρέπει να σας ενημερώσει πού και πώς μπορείτε να λάβετε συμβουλές ή στήριξη, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, τυχόν ειδικής υποστήριξης (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη) και εναλλακτικής στέγασης.

Το μέρος 7 του νόμου του 1996 περί στέγης (Housing Act 1996) απαιτεί από τις τοπικές αρχές παροχής στέγασης να συνδράμουν άτομα και οικογένειες που είναι άστεγοι και υποβάλλουν αίτηση για βοήθεια.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει υποστήριξη για τα ακόλουθα:

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και φιλανθρωπικοί οργανισμοί παρέχουν προς τα θύματα αξιόποινων πράξεων βοήθεια, υποστήριξη, συμβουλές και άλλες γενικές και ειδικές υπηρεσίες, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.