Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Victims' rights - by country

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε γραπτή ενημέρωση σχετικά με το τι μπορείτε να αναμένετε από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, όπως το έντυπο «πληροφορίες για τα θύματα εγκλημάτων», ή τα στοιχεία του ιστοτόπου που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες.

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης, την προσωπική σας κατάσταση, ή τη συνάφειά της με το συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, πρέπει να σας χορηγηθεί πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες ήδη από την πρώτη σας επαφή με την αστυνομία:

 • πού και πώς μπορείτε να λάβετε συμβουλές ή στήριξη, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, τυχόν ειδικής υποστήριξης (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη) και εναλλακτικής στέγασης·
 • τι πρέπει να κάνετε για να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη και με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση·
 • τυχόν μέτρα για την προστασία σας, εφόσον απαιτούνται·
 • πώς να ζητήσετε αποζημίωση·
 • τις διαθέσιμες διευθετήσεις αν το θύμα δεν βρίσκεται στην Αγγλία και την Ουαλία·
 • τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης·
 • τον τρόπο υποβολής καταγγελίας κατά φορέα παροχής υπηρεσιών·
 • τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης·
 • την επιστροφή των εξόδων που αναλάβατε ως μάρτυρας στο πλαίσιο ποινικής δίκης.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, μεταξύ άλλων και μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της έρευνας και της ποινικής δίωξης.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις υπηρεσίες που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε στην Αγγλία ή στην Ουαλία ή αν οι υπηρεσίες σχετίζονται με ποινική διαδικασία που διεξάγεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία. [1]

[1] Η επιλεξιμότητα για αποζημίωση από την Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority) ενδέχεται να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας ή την ιθαγένειά σας, εκτός αν χαρακτηριστείτε οριστικά θύμα εμπορίας ανθρώπων, ή σας χορηγηθεί άσυλο, ανθρωπιστική βοήθεια ή άδεια προσωρινής διαμονής.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Δικαιούστε να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες από την αστυνομία:

 • γραπτή βεβαίωση ότι έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη, η οποία θα περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες ως προς την αξιόποινη πράξη. Η γραπτή βεβαίωση μπορεί να έχει τη μορφή επιστολής, ηλεκτρονικής κοινοποίησης όπως ηλεκτρονικό μήνυμα ή κείμενο, ή να είναι χειρόγραφη. Μπορείτε να ζητήσετε να μην λάβετε την εν λόγω βεβαίωση. Αν η αστυνομία θεωρεί ότι ενδέχεται να διατρέξετε κίνδυνο βλάβης λόγω της αποστολής της γραπτής βεβαίωσης (για παράδειγμα, σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας), μπορεί να συμφωνήσει μαζί σας ότι δεν θα λάβετε βεβαίωση·
 • σαφή εξήγηση του τι αναμένεται από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη ή όταν σας απευθύνεται επικοινωνία με την ιδιότητά σας ως θύματος στο πλαίσιο της ανάκρισης·
 • αξιολόγηση ως προς το αν χρειάζεστε βοήθεια και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τι είδους βοήθεια ή υποστήριξη μπορεί να χρειαστείτε. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να προσδιοριστεί ευκολότερα αν ανήκετε σε μία από τις τρεις κατηγορίες θυμάτων που ενδέχεται να χρειάζονται ενισχυμένη στήριξη καθώς και αν και σε ποιον βαθμό μπορείτε να επωφεληθείτε από ειδικά μέτρα. Οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων μπορούν να προβούν σε διεξοδικότερη αξιολόγηση εκ μέρους της αστυνομίας·
 • γραπτές πληροφορίες σχετικά με το τι να αναμένετε από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, όπως το έντυπο «πληροφορίες για τα θύματα εγκλημάτων», ή τα στοιχεία του ιστοτόπου που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης ή της επικοινωνίας μαζί σας με την ιδιότητά σας ως θύματος στο πλαίσιο της ανάκρισης·
 • ενημέρωση ως προς τη συχνότητα με την οποία θα λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της υπόθεσης κατόπιν διαβούλευσης με την αστυνομία·
 • αιτιολόγηση της απόφασης σχετικά με τη μη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της·
 • ενημέρωση ως προς την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας χωρίς την άσκηση δίωξης και σχετική αιτιολόγηση.

Δικαιούστε να λαμβάνετε από την αστυνομία πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μ’ αυτές, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.

Δικαιούστε να ενημερωθείτε από την αστυνομία ως προς τα ακόλουθα, με σχετική αιτιολόγηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών αφότου ένας ύποπτος:

 • συλληφθεί·
 • ανακριθεί αφότου έχει ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του·
 • αφεθεί ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες·
 • αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή οι περιοριστικοί όροι μεταβληθούν ή αρθούν.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Αν δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε αγγλικά, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνεία σε γλώσσα την οποία κατανοείτε:

 • κατά την καταγγελία αξιόποινης πράξης [1]
 • κατά την κατάθεσή σας στην αστυνομία· και
 • κατά την εξέτασή σας ως μάρτυρα

Αν δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε αγγλικά, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • της γραπτής βεβαίωσης ως προς την καταγγελία της αξιόποινης πράξης·
 • αντιγράφου των σχετικών αποσπασμάτων συγκεκριμένου εγγράφου που σας κοινοποιείται όταν, για τους σκοπούς της κατάθεσης ή της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, είναι απαραίτητο να δείτε το εν λόγω έγγραφο·
 • του εγγράφου με το οποίο ενημερώνεστε για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δίκης· και
 • της έκβασης της ποινικής διαδικασίας, εφόσον έχετε το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με τον κώδικα περί θυμάτων και εφόσον είναι διαθέσιμοι συνοπτικοί, τουλάχιστον, λόγοι για την απόφαση.

[1] Δικαιούστε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη σε γλώσσα την οποία κατανοείτε ή με την αναγκαία γλωσσική βοήθεια αν δεν μιλάτε αγγλικά.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Σύμφωνα με τον κώδικα περί θυμάτων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει να επικοινωνούν μαζί σας σε απλή και προσιτή γλώσσα και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. EasyRead, Μπράιγ ή χρήση των υπηρεσιών καταχωρισμένου διαμεσολαβητή) ώστε να σας βοηθούν να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητός/-ή. Όταν εξετάζουν τα κατάλληλα μέτρα, οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε σχετικό προσωπικό χαρακτηριστικό το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητός/-ή.

Είναι διαθέσιμα μια σειρά από ενημερωτικά φυλλάδια σε διάφορες μορφές, τα οποία χρησιμοποιούν απλή γλώσσα.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 56 του νόμου του 2004 περί ενδοοικογενειακής βίας, εγκλημάτων και θυμάτων προβλέπει την παροχή επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διάθεση υπηρεσιών που απευθύνονται σε θύματα σε εθνικό επίπεδο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει επίσης επιχορηγήσεις προς τους επιτρόπους για την αστυνομία και την εγκληματικότητα (Police and Crime Commissioners - PCCs), με σκοπό την τοπική διάθεση/παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης στα θύματα αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 143 του νόμου του 2004 για την αντικοινωνική συμπεριφορά, το έγκλημα και την αστυνόμευση.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει ότι θα διαβιβάσει αυτόματα τα στοιχεία σας στις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων εντός 2 εργάσιμων ημερών από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την αστυνομία να μη διαβιβάσει τα στοιχεία σας στις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων.

Αν είστε θύμα εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ή αν είστε πενθών στενός συγγενής, η αστυνομία θα ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν αποστείλει τα στοιχεία σας σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Όταν είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του κώδικα περί θυμάτων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες με αποτελεσματικό τρόπο και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από τον νόμο του 1998 για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Act 1998) και από τη λοιπή σχετική νομοθεσία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Όχι. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, μεταξύ άλλων και μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της έρευνας και της ποινικής δίωξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Όταν ένα θύμα καταγγέλλει αξιόποινη πράξη σε φορέα παροχής υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένος για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζει ότι το θύμα αξιολογείται μεμονωμένα ώστε να εντοπίζονται τυχόν ειδικές ανάγκες προστασίας και να προσδιορίζεται αν και σε ποιο βαθμό το θύμα θα μπορούσε να ωφεληθεί από μέτρα ειδικής προστασίας ή από ειδικά μέτρα στο πλαίσιο της κατάθεσης ή από ειδικά μέτρα στο πλαίσιο της εξέτασής του.

Η φύση της αξιολόγησης εξαρτάται από τις περιστάσεις στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της αξιόποινης πράξης και του βαθμού της προφανούς βλάβης που υπέστη το θύμα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, οι απόψεις του και η φύση και οι περιστάσεις της αξιόποινης πράξης.

Όταν, ως αποτέλεσμα της ατομικής αξιολόγησης, ένας φορέας παροχής υπηρεσιών καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα θύμα έχει ειδικές ανάγκες προστασίας και θα ωφελούταν από ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο πάροχος υπηρεσιών που είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης πρέπει να διασφαλίσει επίσης, με την επιφύλαξη λειτουργικών και πρακτικών περιορισμών, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • εφόσον αυτό είναι δυνατόν, το ίδιο πρόσωπο παίρνει όλες τις καταθέσεις του θύματος εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της ανάκρισης·
 • όταν απαιτείται, η κατάθεση λαμβάνεται σε χώρους σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους γιʼ αυτόν τον σκοπό·
 • οι συνεντεύξεις διεξάγονται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους γιʼ αυτόν τον σκοπό, ή με τη διαμεσολάβησή τους·
 • σε περιπτώσεις σεξουαλικής, έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, παρέχεται στα θύματα η δυνατότητα να δώσουν την κατάθεσή τους σε πρόσωπο του ιδίου φύλου. Αν είναι δυνατόν, κάθε τέτοιο αίτημα θα πρέπει να συμφωνείται, εκτός αν αυτό ενδέχεται να βλάψει την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.

Στην απίθανη περίπτωση που κρατούμενος ύποπτος αποδράσει, η αστυνομία, όταν αντιληφθεί την απόδραση ή ενημερωθεί σχετικά από τη φυλακή, την αρμόδια ομάδα για τους ανήλικους παραβάτες, το νοσοκομείο ή το κέντρο κράτησης μεταναστών, θα σας ενημερώσει όσο το δυνατόν συντομότερα για την απόδραση καθώς και για τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία σας, αν εκτιμάται ότι διατρέχετε κίνδυνο βλάβης από τον ύποπτο.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Όταν ένα θύμα καταγγείλει μια αξιόποινη πράξη στον φορέα παροχής υπηρεσιών που είναι αρμόδιος για την έρευνα αξιόποινων πράξεων, ο εν λόγω φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι το θύμα αξιολογείται μεμονωμένα με σκοπό να προσδιοριστεί αν συντρέχει ανάγκη παροχής ειδικής προστασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εν λόγω φορέας είναι η αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν δικαίωμα αξιολόγησης από την αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ανάγκες ή απαιτούμενη στήριξη, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά μέτρα. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και από τις μεμονωμένες ανάγκες σας. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, τη φύση και τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, και τις απόψεις σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε κατά το στάδιο της αξιολόγησης, τόσο πιο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες θα είναι το επίπεδο στήριξης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν δικαίωμα αξιολόγησης από την αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ανάγκες ή απαιτούμενη στήριξη, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά μέτρα. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και από τις μεμονωμένες ανάγκες σας. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, τη φύση και τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, και τις απόψεις σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε κατά το στάδιο της αξιολόγησης, τόσο πιο προσαρμοσμένο θα είναι το επίπεδο στήριξης στις ατομικές ανάγκες σας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Σύμφωνα με τον κώδικα περί θυμάτων, διαθέτετε ενισχυμένα δικαιώματα ως ευάλωτο θύμα [1] εφόσον η ποιότητα των στοιχείων σας ενδέχεται να επηρεαστεί από τα ακόλουθα:

 1. πάσχετε από διανοητική διαταραχή κατά την έννοια του νόμου του 1983 περί ψυχικής υγείας (Mental Health Act 1983)·
 2. αντιμετωπίζετε σημαντικές νοητικές δυσκολίες και δυσκολίες ως προς την κοινωνική λειτουργικότητα· ή
 3. είστε άτομο με σωματική αναπηρία ή πάσχετε από ψυχική διαταραχή.

[1] Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 16 του νόμου του 1999 περί δικαιοσύνης ανηλίκων και ποινικών αποδείξεων (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) ώστε να προσδιορίσει το δικαστήριο κατά πόσον ένα πρόσωπο είναι επιλέξιμο για ειδικά μέτρα (βλ. παραγράφους 1.13-1.15 του κεφαλαίου 1)

Είμαι ανήλικος -έχω ειδικά δικαιώματα;

Σύμφωνα με τον κώδικα περί θυμάτων, διαθέτετε ενισχυμένα δικαιώματα ως ευάλωτο θύμα [1] αν είστε κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Στα εν λόγω δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση σε ειδικά μέτρα αν καταθέσετε στο δικαστήριο.

[1] Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 16 του νόμου του 1999 περί δικαιοσύνης ανηλίκων και ποινικών αποδείξεων (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) ώστε να προσδιορίσει το δικαστήριο κατά πόσον ένα πρόσωπο είναι επιλέξιμο για ειδικά μέτρα (βλ. παραγράφους 1.13-1.15 του κεφαλαίου 1)

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης -ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τον κώδικα περί θυμάτων, οι στενοί συγγενείς του θανόντος έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες ως θύματα σοβαρού εγκλήματος.

Μέλος της οικογένειάς ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης -ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οικογενειακός εκπρόσωπος θυμάτων αξιόποινης πράξης με αναπηρία ή θυμάτων τα οποία έχουν τραυματιστεί τόσο σοβαρά ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης ώστε δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν

Αν είστε άτομο με αναπηρία ή έχετε τραυματιστεί τόσο σοβαρά ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης ώστε δεν είστε σε θέση να επικοινωνήσετε, εσείς ή οι στενοί συγγενείς σας έχετε το δικαίωμα να ορίσετε οικογενειακό εκπρόσωπο ο οποίος θα ενεργεί ως μοναδικό σημείο επαφής σε ό,τι αφορά τη λήψη υπηρεσιών βάσει του εν λόγω κώδικα.

Γονέας ή κηδεμόνας θύματος ηλικίας κάτω των 18 ετών

Αν είστε θύμα ηλικίας κάτω των 18 ετών εσείς και συνήθως ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας δικαιούστε να λαμβάνετε υπηρεσίες σύμφωνα με τον εν λόγω κώδικα.[1]

[1] Εκτός αν έχει κινηθεί έρευνα ή έχει ασκηθεί δίωξη από την αστυνομία κατά του γονέα ή του κηδεμόνα σας σε σχέση με την εν λόγω αξιόποινη πράξη ή αν ο αρμόδιος φορέας παροχής υπηρεσιών ευλόγως κρίνει ότι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά σας αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας λάβει τις εν λόγω υπηρεσίες.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη είναι η διαδικασία με την οποία τα θύματα έρχονται σε επαφή με τους υπεύθυνους για τη βλάβη, με σκοπό να βρεθεί μια θετική λύση για το μέλλον.

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη είναι προαιρετική - η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική και τόσο το θύμα όσο και ο δράστης πρέπει να συμφωνήσουν προτού αυτή προχωρήσει. Μπορείτε να ζητήσετε να συμμετάσχετε σε διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης κατά τη χρονική τιμή που εσείς θεωρείτε πρόσφορη· ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί η συμμετοχή σας σ’ αυτήν επειδή ο δράστης έχει ζητήσει τη διεξαγωγή της. Ακόμα και αν και τα δύο μέρη επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης, η διεξαγωγή της ενδέχεται να μην είναι πρόσφορη· στη σχετική αξιολόγηση προβαίνει ο διαμεσολαβητής.

Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία στην οποία συμφωνείτε να συμμετάσχετε θα είναι ασφαλής· σε κάθε συνάντηση ανάμεσα σε εσάς και στον δράστη παρίσταται πάντα ένας εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής. Αν ο δράστης έχει παραδεχθεί την ενοχή του και είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνάντηση ή να επικοινωνήσει μαζί σας, μπορείτε να του εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο σας επηρέασε το γεγονός. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε να εκφράσετε την επιθυμία σας να σας απευθυνθεί συγγνώμη ή να συμφωνήσετε ως προς μία δραστηριότητα την οποία πρέπει να αναλάβει ο δράστης στο πλαίσιο της αποκατάστασης της βλάβης που έχει προκληθεί.

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν είναι η ίδια διαδικασία με την κοινοτική απόφαση (community resolution). Η κοινοτική απόφαση αποτελεί ανεπίσημο εργαλείο το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία και το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει με περισσότερο σύμμετρο τρόπο τις αξιόποινες πράξεις και την αντικοινωνική συμπεριφορά ελαφριάς μορφής, εκτός του πλαισίου του επίσημου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Οι κοινοτικές αποφάσεις εστιάζονται κυρίως σε πρόσωπα που διαπράττουν για πρώτη φορά αξιόποινη πράξη και που εκφράζουν ειλικρινή μεταμέλεια, και σε περιπτώσεις στις οποίες το θύμα δεν επιθυμεί να προβεί η αστυνομία σε επίσημες ενέργειες.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκώδικας ορθής πρακτικής για τα θύματα αξιόποινων πράξεων («ο κώδικας περί θυμάτων») καταρτίστηκε σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 32 του νόμου του 2004 περί ενδοοικογενειακής βίας, εγκλημάτων και θυμάτων και τέθηκε σε εφαρμογή με υπουργικό διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρου 33 του νόμου του 2004 περί ενδοοικογενειακής βίας, εγκλημάτων και θυμάτων. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπουργικό διάταγμα του 2015 περί του νόμου του 2004 περί ενδοοικογενειακής βίας, εγκλημάτων και θυμάτων (κώδικας ορθής πρακτικής για τα θύματα αξιόποινων πράξεων) (κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 1817 του 2015) υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2015 και θέτει σε εφαρμογή μια αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα περί θυμάτων από τις 16 Νοεμβρίου 2015.

Ο κώδικας περί θυμάτων ορίζει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται στην Αγγλία και την Ουαλία προς τα θύματα αξιόποινων πράξεων από τους κύριους φορείς ποινικής δικαιοσύνης (εισαγωγή, κεφάλαια 1-4) και από άλλους φορείς με παρόμοιες αρμοδιότητες (κεφάλαιο 5). Οι εν λόγω φορείς αναφέρονται ως «φορείς παροχής υπηρεσιών». Ο κώδικας περί θυμάτων ορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και τα αμοιβαία καθήκοντα των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών.

Το κεφάλαιο 3 του κώδικα περί θυμάτων περιγράφει, σε γλώσσα κατανοητή για τα παιδιά, τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται στα παιδιά που είναι θύματα αξιόποινων πράξεων. Πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την εισαγωγή και τα κεφάλαια 1 και 2 του κώδικα περί θυμάτων.

Η εισαγωγή παράγραφος 1 και το κεφάλαιο 5 παράγραφος 1 του κώδικα περί θυμάτων διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι πρωταρχικοί στόχοι της οδηγίας από τις αρμόδιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον κώδικα περί θυμάτων.

Ο κώδικας περί θυμάτων παρέχει τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα θύματα, ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής τους.

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 56 του νόμου του 2004 περί ενδοοικογενειακής βίας, εγκλημάτων και θυμάτων προβλέπει την παροχή επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διάθεση υπηρεσιών που απευθύνονται σε θύματα σε εθνικό επίπεδο. Προβλέπει επίσης επιχορηγήσεις προς τους επιτρόπους για την αστυνομία και την εγκληματικότητα, με σκοπό την τοπική διάθεση/παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης στα θύματα αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 143 του νόμου του 2014 για την αντικοινωνική συμπεριφορά, το έγκλημα και την αστυνόμευση.

Το άρθρο 3 της συμφωνίας για τις επιχορηγήσεις μεταξύ του υπουργείου δικαιοσύνης και των επιτρόπων για την αστυνομία και την εγκληματικότητα επιβάλλει στους τελευταίους να διαθέτουν υπηρεσίες σε συμμόρφωση με την οδηγία περί θυμάτων και ιδίως με τα άρθρα 8 και 9 αυτής. Το άρθρο 4 ορίζει ότι οι υπηρεσίες που διαθέτονται ή παρέχονται πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους του άρθρου 8.1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Η αξιόποινη πράξη πρέπει να καταγγέλλεται αρχικά στην αστυνομία. Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό είναι διαθέσιμες εδώ: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαταγγελία αξιόποινης πράξης

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, δικαιούστε να λάβετε από την αστυνομία τις ακόλουθες πληροφορίες, με σχετική αιτιολόγηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών αφότου ένας ύποπτος:

 • συλληφθεί·
 • ανακριθεί αφότου έχει ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του·
 • αφεθεί ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες·
 • αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή οι περιοριστικοί όροι μεταβληθούν ή αρθούν.

Δικαιούστε να λάβετε από την αστυνομία τις ακόλουθες πληροφορίες εντός 5 εργάσιμων ημερών αφότου τις λάβει η αστυνομία:

 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας·
 • αν ο κατηγορούμενος έχει αφεθεί ελεύθερος υπό όρους μέχρι τη δίκη, τους τυχόν όρους και τις μεταβολές αυτών.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα και οι μάρτυρες δεν είναι διάδικοι στην ποινική διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται νομική συνδρομή στην Αγγλία και την Ουαλία.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την άσκηση δίωξης σε περίπτωση αξιόποινης πράξης πρέπει να διαθέτουν κανόνες βάσει των οποίων τα θύματα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση για τα έξοδα τα οποία ανέλαβαν για να παραστούν στο δικαστήριο ώστε να καταθέσουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής εξόδων από τους μάρτυρες είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν δεν σας ικανοποιεί η απόφαση της αστυνομίας ή της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS) να μην ασκηθεί δίωξη, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον έλεγχο της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το πλαίσιο περί δικαιωμάτων ελέγχου από τα θύματα το οποίο παρέχεται από το εθνικό συμβούλιο αρχηγών της αστυνομίας (NPCC) και από την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έθεσε σε εφαρμογή το πλαίσιό της περί δικαιωμάτων ελέγχου από τα θύματα στις 5 Ιουνίου 2013. Τα αστυνομικά σώματα της Αγγλίας και της Ουαλίας εξέδωσαν το δικό τους πλαίσιο περί δικαιωμάτων ελέγχου από τα θύματα στις 1 Απριλίου 2015. Τα εν λόγω πλαίσια παρέχουν στα θύματα το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο μιας απόφασης της αστυνομίας ή της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος σχετικά με τη μη άσκηση δίωξης ή την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας με άλλο τρόπο.

Όταν σας κοινοποιηθεί απόφαση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος και του εθνικού συμβουλίου αρχηγών αστυνομίας (NPCC), έχετε δικαίωμα να λάβετε αρκετές πληροφορίες ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν επιθυμείτε τη διενέργεια του ελέγχου.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με κάποιο συμβάν, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο υπέρ της διωκτικής αρχής ή της υπεράσπισης.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Για τους σκοπούς του κώδικα ορθής πρακτικής για τα θύματα αξιόποινων πράξεων («κώδικας περί θυμάτων»), «θύμα» είναι:

 • φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη άμεση ζημία εξαιτίας αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής ή συναισθηματικής βλάβης ή της οικονομικής ζημίας·
 • στενός συγγενής (βλέπε γλωσσάριο) προσώπου του οποίου ο θάνατος ήταν άμεσο αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης.

Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με κάποιο συμβάν, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο υπέρ της διωκτικής αρχής ή της υπεράσπισης. Αν γνωρίζετε ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί, κατά κανόνα από την υπεράσπιση, να καταθέσετε ως μάρτυρας χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεσή σας μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορούμενου.

Το δικαίωμα άσκησης ιδιωτικής ποινικής δίωξης εξασφαλίζεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου του 1985 για τη δίωξη αξιόποινων πράξεων (Prosecution of Offences Act 1985). Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί:

 • σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου του 1985 για τη δίωξη αξιόποινων πράξεων, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας (DPP) έχει την εξουσία να επιλαμβάνεται ο ίδιος των ιδιωτικών ποινικών διώξεων·
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιώτης κατήγορος πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση του γενικού εισαγγελέα ή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Ο κώδικας ορθής πρακτικής για τα θύματα αξιόποινων πράξεων καθορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων. Είναι διαθέσιμος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Αν υπήρξατε μάρτυρας αξιόποινης πράξης αλλά δεν είστε θύμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Χάρτη για τους μάρτυρες και όχι του εν λόγω κώδικα. Είναι διαθέσιμος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με κάποιο συμβάν, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο υπέρ της διωκτικής αρχής ή της υπεράσπισης. Αν γνωρίζετε ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί, κατά κανόνα από την υπεράσπιση, να καταθέσετε ως μάρτυρας χαρακτήρα.

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, η προσωπική δήλωση θύματος (VPS) σας δίνει την ευκαιρία να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τις επιπτώσεις που είχε για εσάς η αξιόποινη πράξη, είτε αυτές είναι σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές ή άλλες. Αυτή η δήλωση διαφέρει από τη μαρτυρική κατάθεση ως προς τα περιστατικά των οποίων υπήρξατε αυτόπτης ή αυτήκοος μάρτυρας.

Η προσωπική δήλωση θύματος σας δίνει τη δυνατότητα να ακουστείτε στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εκφέρετε άποψη ως προς την ποινή ή την τιμωρία που θα πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, καθώς αυτή αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί η δυνατότητα να υποβάλετε προσωπική δήλωση θύματος ταυτόχρονα με τη μαρτυρική σας κατάθεση στην αστυνομία ως προς τα γεγονότα που σχετίζονται με αξιόποινη πράξη.

Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωστεί ή να αναπαραχθεί στο δικαστήριο (σε περίπτωση που έχει ηχογραφηθεί) η προσωπική σας δήλωση θύματος. Έχετε επίσης το δικαίωμα να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνώσετε εσείς την προσωπική σας δήλωση θύματος ή να την αναγνώσει κάποιο άλλο πρόσωπο (για παράδειγμα, ένα συγγενικό σας πρόσωπο ή ένας εισαγγελέας). Προτού αποφασίσετε αν επιθυμείτε την ανάγνωση ή την αναπαραγωγή της προσωπικής σας δήλωση θύματος στο δικαστήριο, θα ενημερωθείτε σχετικά με τις πιθανές συνέπειες, μεταξύ των οποίων η ενδεχόμενη αναπαραγωγή της δήλωσής σας στα μέσα ενημέρωσης. Ενδέχεται επίσης να σας υποβληθούν από την υπεράσπιση ερωτήσεις σχετικά μʼ αυτή.

Αν ζητήσετε την ανάγνωση ή την αναπαραγωγή της δήλωσής σας στο δικαστήριο, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτή θα αναγνωστεί ή θα αναπαραχθεί ολόκληρη ή εν μέρει, καθώς και ποιος θα την αναγνώσει, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δήλωσή σας ή μέρος αυτής αναγιγνώσκεται ή αναπαράγεται, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο. Θα ενημερωθείτε για την απόφαση του δικαστηρίου.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε ως προς το αποτέλεσμα τυχόν ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με την επιβολή περιοριστικών όρων (τους σχετικούς όρους και τυχόν μεταβολές αυτών) και τη σχετική αιτιολόγηση εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αν είστε θύμα σοβαρού εγκλήματος, έχετε στοχοποιηθεί, βρίσκεστε σε ευάλωτη θέση ή υφίσταστε εκφοβισμό, σε διαρκή βάση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτές τις πληροφορίες εντός μίας εργάσιμης ημέρας·
 • να ενημερώνεστε από την αρμόδια μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες (Witness Care Unit) σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και την έκβαση τυχόν ποινικής ακροαματικής διαδικασίας σχετικής με την υπόθεση. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν τις λάβει από το δικαστήριο η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες·
 • να ενημερώνεστε σε περίπτωση έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον υπόπτου και σχετικά με την έκβαση της ακροαματικής διαδικασίας σε περίπτωση που ο ύποπτος συνελήφθη εκ νέου. Αν ο ύποπτος συλληφθεί εκ νέου μετά την έκδοση εντάλματος, συνήθως παρουσιάζεται σύντομα ενώπιον του δικαστηρίου. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από όταν τις λάβει από το δικαστήριο η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες·
 • σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δηλώσει ότι δεν είναι ένοχος, να συζητήσετε τυχόν ανάγκες σας με τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες και να παραπεμφθείτε σε σχετική ομάδα ή φορέα υποστήριξης, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν είστε μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης, έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε από το προσωπικό του δικαστηρίου να εισέρχεστε στο δικαστικό μέγαρο από διαφορετική είσοδο απʼ ό,τι ο κατηγορούμενος, οι συγγενείς και οι φίλοι του·
 • όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να συναντάτε τον εισαγγελέα ή τον εκπρόσωπο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος και να του υποβάλλετε ερωτήσεις ως προς τη δικαστική διαδικασία. Οι εν λόγω δικαστικοί λειτουργοί θα σας ενημερώσουν, εφόσον είναι δυνατόν, ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε προτού καταθέσετε·
 • στο μέτρο του δυνατού, να λάβετε εξηγήσεις από τον εισαγγελέα ή τον εκπρόσωπο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος σε περίπτωση καθυστέρησης της διαδικασίας την ίδια ημέρα, καθώς και σχετικά με την πιθανή διάρκεια της καθυστέρησης·
 • να αναμένετε και να καθίσετε σε χώρο διαφορετικό από τον κατηγορούμενο, την οικογένεια και τους φίλους του - το δικαστήριο σας παρέχει τη σχετική δυνατότητα όταν αυτό είναι εφικτό·
 • να σας παρασχεθούν τυχόν ειδικά μέτρα όταν αυτά έχουν διαταχθεί από το δικαστήριο·
 • να σας παρασχεθεί σημείο επαφής στο δικαστήριο ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Η πρόσβαση στη δικογραφία διέπεται από το μέρος 5 των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Κατά πάσα πιθανότητα, οι σχετικοί κανόνες είναι οι κανόνες 5.4C και 5.4D. Είναι διαθέσιμοι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Τα θύματα δεν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της καταδικαστικής απόφασης ή της ποινής που επιβάλλεται στον δράστη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Μετά τη δίκη έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • να σας καταβληθούν τυχόν έξοδα τα οποία αποφάσισε η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) ότι σας οφείλονται αν προσήλθατε στο δικαστήριο ως μάρτυρας, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες αφότου η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος λάβει έντυπο αίτησης σωστά συμπληρωμένο·
 • να ενημερωθείτε από τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες (Witness Care Unit) για το αποτέλεσμα της δίκης και να λάβετε, μεταξύ άλλων, σύνοψη του σκεπτικού της απόφασης. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν τις λάβει από το δικαστήριο η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες·
 • να σας παραπέμψει η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, όταν αυτό ενδείκνυται και εφόσον είναι διαθέσιμες.

(i) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Δικαστηρίου του Στέμματος (Crown Court) κατά της καταδίκης ή της επιβληθείσας ποινής από το πλημμελειοδικείο (Magistrates’ Court).

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα ακόλουθα από τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν η εν λόγω μονάδα λάβει τη σχετική ενημέρωση από το δικαστήριο:

 • για τυχόν έφεση που έχει ασκηθεί·
 • για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο κάθε ακροαματικής διαδικασίας·
 • για το αποτέλεσμα της έφεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχών μεταβολών της αρχικής ποινής.

Έχετε επίσης το δικαίωμα:

 • να αναμένετε και να καθίσετε σε χώρο διαφορετικό από τον εκκαλούντα, την οικογένεια και τους φίλους του. Το δικαστήριο σας παρέχει τη σχετική δυνατότητα όταν αυτό είναι εφικτό·
 • να σας παρασχεθεί σημείο επαφής στο Δικαστήριο του Στέμματος (Crown Court)·
 • να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης, όταν αυτό ενδείκνυται και εφόσον είναι διαθέσιμες.

(ii) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για την άσκηση έφεσης ενώπιον του εφετείου (Court of Appeal) κατά της καταδίκης ή της επιβληθείσας ποινής ή για την άσκηση αναίρεσης επί νομικού ζητήματος σχετικά με ποινική υπόθεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερωθείτε ότι παρασχέθηκε στον εκκαλούντα/αναιρεσείοντα η άδεια να ασκήσει έφεση/αναίρεση, εντός 5 εργάσιμων ημερών από όταν η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες ενημερωθεί σχετικά από το δικαστήριο. Αν είστε θύμα σοβαρού εγκλήματος, έχετε στοχοποιηθεί, βρίσκεστε σε ευάλωτη θέση ή υφίσταστε εκφοβισμό, σε διαρκή βάση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτές τις πληροφορίες εντός μίας εργάσιμης ημέρας·
 • να ενημερώνεστε από τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο κάθε ακροαματικής διαδικασίας, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν λάβει η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες τις σχετικές πληροφορίες από το δικαστήριο·
 • να ενημερώνεστε από τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες σε περίπτωση που ο εκκαλών/αναιρεσείων πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους πριν από τη συζήτηση της έφεσης/αναίρεσης ή αν οι περιοριστικοί όροι μεταβληθούν, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν η μονάδα μέριμνας ενημερωθεί σχετικά από το δικαστήριο·
 • να ενημερώνεστε από τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες σχετικά με τυχόν μεταβολές στις ημερομηνίες της ακροαματικής διαδικασίας, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν η μονάδα μέριμνας λάβει τις εν λόγω πληροφορίες από το δικαστήριο·
 • να σας παρασχεθεί, από την αρμόδια μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες, σημείο επαφής στο ποινικό τμήμα του εφετείου (Criminal Appeal Office) ή στο προσωπικό του ανωτάτου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου·
 • να ενημερωθείτε ως προς το αποτέλεσμα της έφεσης/αναίρεσης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από όταν η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες λάβει τις σχετικές πληροφορίες από το δικαστήριο. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τυχόν μεταβολές στην αρχική ποινή. Αν είστε θύμα σοβαρού εγκλήματος, έχετε στοχοποιηθεί, βρίσκεστε σε ευάλωτη θέση ή υφίσταστε εκφοβισμό, σε διαρκή βάση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτές τις πληροφορίες εντός μίας εργάσιμης ημέρας.
 • να αναμένετε και να καθίσετε σε χώρο διαφορετικό από τον εκκαλούντα/αναιρεσείοντα, την οικογένεια και τους φίλους του. Το προσωπικό του δικαστηρίου σας παρέχει τη σχετική δυνατότητα όταν αυτό είναι εφικτό. Είναι σπάνιο να παρίσταται ο αναιρεσείων στις ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Σε περίπτωση παράστασης του αναιρεσείοντα, θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμό σας αν δεν επιθυμείτε να βρίσκεστε στην αίθουσα του δικαστηρίου·
 • να ζητάτε από το προσωπικό του ποινικού τμήματος του εφετείου ή του ανωτάτου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου αντίγραφο της απόφασης όταν αυτή εκδοθεί.

Μετά την έγκριση της άδειας άσκησης έφεσης/αναίρεσης, αν είστε πενθών στενός συγγενής, σε υπόθεση που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να σας δοθεί η δυνατότητα συνάντησης με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος ώστε να σας παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς τη φύση της έφεσης/αναίρεσης και τις δικαστικές διαδικασίες.

Επιτροπή ελέγχου ποινικών υποθέσεων

Κατόπιν παραλαβής σχετικής αίτησης από τον δράστη, η επιτροπή ελέγχου ποινικών υποθέσεων (Criminal Cases Review Commission) αναλαμβάνει τον έλεγχο τυχόν καταδίκης και ποινής που επιβλήθηκε ως αποτέλεσμα των πράξεων του δράστη. Η επιτροπή μπορεί να παραπέμψει μια καταδίκη ή ποινή εκ νέου στη διαδικασία της έφεσης αν υπάρχουν νέες πληροφορίες ή νέοι ισχυρισμοί που δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα της καταδίκης ή την αναλογικότητα της ποινής. Η επιτροπή λαμβάνει περίπου 1.000 αιτήσεις ετησίως από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί και παραπέμπει περίπου 30 έως 40 υποθέσεις εκ νέου στη διαδικασία της έφεσης. Κατά τον έλεγχο μιας υπόθεσης, η επιτροπή αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις του για εσάς και αποφασίζει αν θα πρέπει να λάβετε σχετική ενημέρωση. Η επιτροπή καταγράφει το σκεπτικό των αποφάσεών της ως προς τον τύπο της επαφής με εσάς και, όταν απαιτείται, ενημερώνει για τις αποφάσεις της την αστυνομία.

 • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την επιτροπή αν αυτή κρίνει ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποπέσει ο έλεγχος στην αντίληψή σας.
 • Αν η επιτροπή αποφασίσει ότι είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα σας ενημερώσει ότι έχει λάβει αίτηση και ότι η υπόθεση ελέγχεται. Μετά τον έλεγχο, η επιτροπή αποφασίζει αν η καταδίκη ή η ποινή θα πρέπει να παραπεμφθεί στο δικαστήριο και σας ενημερώνει για την απόφασή της, εκτός αν έχετε ζητήσει ρητά να μην ενημερωθείτε.
 • Αν η επιτροπή αποφασίσει ότι δεν είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου αλλά στη συνέχεια αποφασίσει να παραπέμψει την καταδίκη ή την ποινή στο δικαστήριο, ευλόγως αναμένεται ότι θα σας ενημερώσει σχετικά με την παραπομπή.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, μεταξύ άλλων και μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης και της ποινικής δίωξης.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

 • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες σχετικά με την ποινή που επιβάλλεται στον κατηγορούμενο (αν αυτός καταδικαστεί), εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν η μονάδα μέριμνας λάβει τις σχετικές πληροφορίες από το δικαστήριο. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει σύντομη εξήγηση ως προς τη σημασία και τα αποτελέσματα της ποινής.
 • Έχετε το δικαίωμα να παραπεμφθείτε στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, που θα απαντήσει τυχόν ερωτήσεις τις οποίες ενδέχεται να έχετε ως προς την ποινή και τις οποίες δεν είναι σε θέση να απαντήσει η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες.
 • Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, αν είστε πενθών στενός συγγενής, σε υπόθεση που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να σας δοθεί η δυνατότητα συνάντησης με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος ώστε να σας παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς την ποινή που επιβλήθηκε. Η συνάντηση αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα στο δικαστήριο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Τα θύματα εγκλημάτων βίας και εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από το πρόγραμμα επικοινωνίας με τα θύματα (Victim Contact Scheme) που παρέχεται από την εθνική υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας (National Probation Service) σύμφωνα με τον νόμο, στις περιπτώσεις που επιβληθεί στον δράστη ποινή φυλάκισης διάρκειας 12 μηνών και άνω. Σκοπός του προγράμματος επικοινωνίας με τα θύματα είναι η παροχή σ’ αυτά πληροφοριών και συμβουλών για την ποινική διαδικασία από ειδικό υπάλληλο επικοινωνίας με τα θύματα (Victim Liaison Officer). Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν ενημέρωση για τα βασικά στάδια όσον αφορά την εκτέλεση της ποινής του δράστη, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εθνικής υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας, όπως μεταφορά σε σωφρονιστικό κατάστημα ανοιχτού τύπου ή απόλυση, και δηλώσεις σχετικά με όρους που αφορούν το θύμα και που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο αποφυλακιστήριο του δράστη.

Αν είστε θύμα δράστη που έχει διαπράξει έγκλημα βίας ή έγκλημα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας [1] και έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση διάρκειας 12 μηνών και άνω ή κρατείται σε νοσοκομείο για θεραπεία σύμφωνα με τον νόμο του 1983 περί ψυχικής υγείας (Mental Health Act 1983), έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την αρμόδια για εσάς μονάδα μέριμνας για τα θύματα σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνίας με τα θύματα καθώς και ότι στοιχεία σας θα διαβιβαστούν αυτομάτως στην εθνική υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας εντός 20 εργάσιμων ημερών, εκτός αν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε την εν λόγω διαβίβαση.

Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επικοινωνίας με τα θύματα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στάδια της ποινής του δράστη·
 • να οριστεί για εσάς ειδικός υπάλληλος επικοινωνίας με τα θύματα (VLO), ο οποίος θα ενεργεί ως σημείο επαφής σας στο πλαίσιο της εθνικής υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας, εκτός αν είστε θύμα ακούσια νοσηλευόμενου προσώπου που δεν υπόκειται σε περιορισμούς (βλ. κατωτέρω)·
 • να λαμβάνετε πληροφορίες και να κάνετε δηλώσεις στην εθνική υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας σχετικά με όρους που αφορούν το θύμα και που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο αποφυλακιστήριο του δράστη ή σχετικά με όρους που επιβάλλονται σε περίπτωση απόλυσης. Για παράδειγμα, στους εν λόγω όρους θα μπορούσε να περιλαμβάνεται απαγόρευση του δράστη να επικοινωνεί με εσάς ή με την οικογένειά σας·
 • να ενημερώνεστε από την εθνική υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας σχετικά με τυχόν όρους που επιβάλλονται στον δράστη σε περίπτωση οριστικής απόλυσης ή απόλυσης υπό ή χωρίς όρους.
 • να ενημερώνεστε για την ημερομηνία έως την οποία ισχύουν οι εν λόγω όροι·
 • να λαμβάνετε τυχόν άλλες πληροφορίες τις οποίες η εθνική μετασωφρονιστική υπηρεσία θεωρεί κατάλληλες στο πλαίσιο των περιστάσεων της υπόθεσης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα βασικά στάδια της ποινής του δράστη, ή της θεραπείας ακούσια νοσηλευόμενου ψυχικά ασθενούς που νοσηλεύεται υπό περιορισμούς ή χωρίς περιορισμούς.

Αν είστε πενθών στενός συγγενής θύματος δράστη ο οποίος έχει καταδικαστεί σε

φυλάκιση 12 μηνών και άνω για έγκλημα βίας ή έγκλημα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ή ο οποίος νοσηλεύεται υπό κράτηση σε φυλασσόμενο νοσοκομείο, θα σας δοθεί επίσης η δυνατότητα να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επικοινωνίας με τα θύματα. Ωστόσο, αν δεν είστε στενός συγγενής του θύματος, η δυνατότητα αυτή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εθνικής υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας.

Αν είστε γονέας, κηδεμόνας ή φροντιστής θύματος ηλικίας κάτω των 18 ετών, ευάλωτου ενήλικα ή θύματος που άλλως δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως στο πρόγραμμα επικοινωνίας με τα θύματα, συνήθως σας παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχετε εσείς για λογαριασμό του θύματος. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται σε γονέα, κηδεμόνα ή φροντιστή αν τούτο δεν θεωρείται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του θύματος.

Μέτρα για την προστασία του θύματος σε περίπτωση απόδρασης

Στην απίθανη περίπτωση που κρατούμενος δράστης αποδράσει, η αστυνομία, όταν ενημερωθεί σχετικά από τη φυλακή, την αρμόδια ομάδα για τους ανήλικους παραβάτες, το νοσοκομείο ή το κέντρο κράτησης μεταναστών, θα σας ενημερώσει όσο το δυνατόν συντομότερα για την απόδραση καθώς και για τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία σας, αν εκτιμάται ότι διατρέχετε κίνδυνο βλάβης από τον δράστη.

[1] Όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του νόμου του 2004 περί ενδοοικογενειακής βίας, εγκλημάτων και θυμάτων.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Αν έχετε επιλέξει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επικοινωνίας με τα θύματα και το συμβούλιο απόλυσης κρατούμενων υπό όρους (Parole Board) πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο απόλυσης του δράστη ή μεταφοράς του σε φυλακές ανοιχτού τύπου, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ενημερωθείτε από την εθνική υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας σε περίπτωση που πρόκειται να συνεδριάσει το συμβούλιο απόλυσης κρατούμενων υπό όρους·
 • να προβείτε σε δηλώσεις προς το συμβούλιο απόλυσης κρατούμενων υπό όρους ως προς τους όρους από τους οποίους μπορεί να εξαρτηθεί το αποφυλακιστήριο (βλέπε γλωσσάρι)·
 • να σας παρασχεθεί αιτιολόγηση σε περίπτωση που όρος ο οποίος ζητήσατε να συμπεριληφθεί στο αποφυλακιστήριο του δράστη τελικά δεν συμπεριληφθεί σ’ αυτό·
 • να σας παράσχει ο ειδικός υπάλληλος επικοινωνίας με τα θύματα διευκρινίσεις σχετικά με την προσωπική δήλωση θύματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα χρησιμοποιηθεί από το συμβούλιο απόλυσης κρατούμενων υπό όρους·
 • να προβείτε σε προσωπική δήλωση θύματος η οποία θα διαβιβαστεί στο συμβούλιο απόλυσης κρατούμενων υπό όρους·
 • να υποβάλετε αίτημα να παραστείτε σε προφορική συνεδρίαση του συμβούλιου απόλυσης κρατούμενων υπό όρους ώστε να παρουσιάσετε την προσωπική σας δήλωση θύματος, σε περιπτώσεις όπου το εν λόγω συμβούλιο αποφασίσει ότι είναι σκόπιμη η προφορική συνεδρίαση.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων του 2012 (Criminal Injuries Compensation Scheme)

Το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων χρηματοδοτείται από το κράτος και αποσκοπεί στην αποζημίωση των ανυπαίτιων θυμάτων εγκλημάτων βίας στη Μεγάλη Βρετανία. Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA) διαχειρίζεται το σύστημα και αποφασίζει σχετικά με όλες τις αξιώσεις. Δεν γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις αποζημίωσης· ο αιτών πρέπει να είναι επιλέξιμος βάσει των κανόνων του συστήματος.

Καθοδήγηση σχετικά με το σύστημα είναι διαθέσιμη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Έκδοση διαταγής αποζημίωσης από το δικαστήριο

Το πλημμελειοδικείο (Magistrates’ Court) μπορεί να εκδώσει διαταγή αποζημίωσης ύψους έως και 5.000 στερλινών ανά κατηγορία. Το Δικαστήριο του Στέμματος (Crown Court) δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς το ύψος της αποζημίωσης, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του δράστη.

Διαταγές αποζημίωσης εκδίδονται για ποσά τα οποία θεωρεί κατάλληλα το δικαστήριο, λαμβάνοντας τυχόν στοιχεία και δηλώσεις της κατηγορούσας αρχής και της υπεράσπισης.

Τα δικαστήρια θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την έκδοση διαταγών αποζημίωσης και θα πρέπει να αιτιολογούν τη μη έκδοσή τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαταγές αποζημίωσης του Δικαστηρίου του Στέμματος είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Αστική αγωγή

Η άσκηση αστικής αγωγής επαφίεται σε εσάς, το θύμα. Ωστόσο, ενδέχεται να επηρεάσει άλλες αξιώσεις αποζημίωσης. Συνίσταται να ζητήσετε νομικές συμβουλές.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αξίωσης είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Η εκτέλεση των διαταγών αποζημίωσης είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

Αν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Δεν καταβάλλεται προκαταβολή αποζημίωσης που διατάσσεται από το δικαστήριο στην Αγγλία και την Ουαλία.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ενδέχεται να έχετε αυτό το δικαίωμα στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων· περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση ακόμα και σε περίπτωση που ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν καταδικαστεί. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Αν η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων έχει αποφασίσει ότι ο αιτών είναι επιλέξιμος για αποζημίωση, αλλά δεν μπορεί ακόμη να λάβει την οριστική απόφαση, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης προσωρινής πληρωμής. Αν η εν λόγω Αρχή δεν μπορεί να λάβει οριστική απόφαση, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αναμένει να διευκρινιστούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της βλάβης του αιτούντος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Η υπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων (Victims’ Information Service) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή σας, την αποκαταστατική δικαιοσύνη, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, τον κώδικα περί θυμάτων και τον Χάρτη για τους μάρτυρες (Witness Charter). Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει επιχορηγήσεις για τη διάθεση υπηρεσιών που απευθύνονται σε θύματα σε εθνικό επίπεδο. Παρέχει επίσης επιχορηγήσεις προς τους επιτρόπους για την αστυνομία και την εγκληματικότητα, με σκοπό την τοπική διάθεση/παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης στα θύματα αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 143 του νόμου του 2014 για την αντικοινωνική συμπεριφορά, το έγκλημα και την αστυνόμευση.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται σε τοπικό επίπεδο παρέχεται μέσω των ιστοτόπων των αρμόδιων επιτρόπων για την αστυνομία και την εγκληματικότητα (Police and Crime Commissioners). Μπορείτε να βρείτε τον αρμόδιο επίτροπο για την αστυνομία και την εγκληματικότητα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ

Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο για τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων (Sexual Assault Referral Centre) καλώντας τον αριθμό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο111 του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) που είναι αφιερωμένος ειδικά για την εξυπηρέτηση περιστατικών μη έκτακτης ανάγκης, μιλώντας με τον γενικό ιατρό σας ή με το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της περιοχής σας, ή μεταβαίνοντας στον ιστότοπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNHS ChoicesΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Η υπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων διαθέτει την εξής τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση των θυμάτων: +44 808 168 9293.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η αστυνομία πρέπει να σας ενημερώσει πού και πώς μπορείτε να λάβετε συμβουλές ή στήριξη, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, τυχόν ειδικής υποστήριξης (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη) και εναλλακτικής στέγασης.

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομέρος 7 του νόμου του 1996 περί στέγης (Housing Act 1996) απαιτεί από τις τοπικές αρχές παροχής στέγασης να συνδράμουν άτομα και οικογένειες που είναι άστεγοι και υποβάλλουν αίτηση για βοήθεια.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει υποστήριξη για τα ακόλουθα:

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και φιλανθρωπικοί οργανισμοί παρέχουν προς τα θύματα αξιόποινων πράξεων βοήθεια, υποστήριξη, συμβουλές και άλλες γενικές και ειδικές υπηρεσίες, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.