Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Αν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σας παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία (δίκη). Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από διάφορες μορφές βοήθειας και έχετε ενδεχομένως το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση για τις βλάβες που προκλήθηκαν λόγω της αξιόποινης πράξης.

Η ποινική διαδικασία στην Αγγλία και την Ουαλία αρχίζει με τη διερεύνηση της αξιόποινης πράξης, στο πλαίσιο της οποίας η αστυνομία συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία. Μόλις η αστυνομία ολοκληρώσει την έρευνά της, σε λιγότερο σοβαρές υποθέσεις, αποφασίζει για το κατά πόσον θα απαγγείλει κατηγορίες στον ύποπτο. Διαφορετικά, η υπόθεση παραπέμπεται στην εισαγγελική αρχή. Ο εισαγγελέας εξετάζει το κατά πόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να οδηγούν ρεαλιστικά στην καταδίκη του υπόπτου και κατά πόσον το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την δίωξή του. Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει ότι δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισαγγελέας ενημερώνει την αστυνομία για την απόφασή του να ασκήσει δίωξη, η αστυνομία απαγγέλλει κατηγορίες εις βάρος του υπόπτου και η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο.

Οι λιγότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις εξετάζονται από τα Magistrates’ Courts, τα οποία απαρτίζονται συνήθως από σώμα λαϊκών δικαστών και σπανιότερα από έναν επαγγελματία δικαστή. Οι υποθέσεις που αφορούν σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις (βιασμός ή ληστεία) εκδικάζονται ενώπιον των Crown Courts από έναν επαγγελματία δικαστή και από μη επαγγελματίες ενόρκους. Οι ομάδες ενόρκων απαρτίζονται από δώδεκα άτομα που επιλέγονται τυχαία μεταξύ των πολιτών. Οι ένορκοι εξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται κατά τη διάρκεια της δίκης και αποφασίζουν το κατά πόσο ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται. Ο δικαστής αποφασίζει σχετικά με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως για το κατά πόσον επιτρέπεται η προσκόμιση ορισμένων αποδείξεων. Κατά το πέρας της δίκης, αν οι ένορκοι αποφασίσουν ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος, ο δικαστής προσδιορίζει την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα με βάση τη νομοθεσία.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.