Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη καλώντας τον αστυνομικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 (αν χρειάζεστε επειγόντως αστυνομική βοήθεια), υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή υποβάλλοντας καταγγελία με ηλεκτρονικό μήνυμα στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία αξιόποινης πράξης είναι διαθέσιμες εδώ.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Όταν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, θα υπάρχει επικοινωνία μαζί σας και θα ενημερώνεστε για τυχόν περαιτέρω διαδικασίες (π.χ. θα σας ζητηθεί να δώσετε κατάθεση, να δώσετε πληροφορίες σχετικά με πιθανούς μάρτυρες, να παράσχετε βοήθεια για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.). Αν είναι απαραίτητο, θα λάβετε επίσης πληροφορίες για τις ενδεχόμενες δυνατότητες υποστήριξης θυμάτων και για άλλα μέτρα προστασίας.

Μετά την εξέτασή σας, σημειώστε τον αριθμό της υπόθεσης και τον αστυνομικό (ανακριτικό όργανο) που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση. Αυτό θα σας διευκολύνει αν θελήσετε να ζητήσετε πληροφορίες από την αστυνομία αργότερα.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δικηγόρο που να είναι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να προσλάβετε δικηγόρο, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής.

Όλα τα ανήλικα θύματα τα συμφέροντα των οποίων συγκρούονται με τα συμφέροντα των νόμιμων αντιπροσώπων τους δικαιούνται δωρεάν κρατική νομική συνδρομή.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα και οι μάρτυρες δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή για εισοδήματα που δεν εισπράχθηκαν λόγω της ποινικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιού στα οποία υποβληθήκατε προκειμένου να δώσετε κατάθεση ή για τα εισοδήματα που χάσατε εξαιτίας αυτού του λόγου. Για να ζητήσετε επιστροφή εξόδων, ενημερώστε την αρχή που σας έχει καλέσει και θα λάβετε οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησής σας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Όταν λήξει η ποινική διαδικασία, θα αποσταλεί αμέσως αντίγραφο της σχετικής απόφασης σε εσάς ή στον εκπρόσωπό σας. Ως θύμα μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία. Εντός αυτών των 10 ημερών έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την εισαγγελική αρχή την επανεξέταση της απόφασης.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Ως θύμα είστε διάδικος επί ίσοις όροις με τα άλλα μέρη και δικαιούστε να συμμετάσχετε στη δίκη.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Αν έχει διαπραχθεί εις βάρος σας κάποια αξιόποινη πράξη, τότε είστε θύμα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε αστική αγωγή στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας. Ο θεσμός του ιδιωτικού κατηγόρου δεν υπάρχει στο εσθονικό δίκαιο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το θύμα δικαιούται:

 1. να προσβάλει την άρνηση κίνησης ή την περάτωση της ποινικής διαδικασίας
 2. να ασκήσει αστική αγωγή μέσω ανακριτικού οργάνου ή μέσω της εισαγγελίας
 3. να καταθέσει ή να αρνηθεί να καταθέσει εναντίον οικείων προσώπων του
 4. να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία·
 5. να υποβάλει αιτήματα και καταγγελίες
 6. να εξετάζει τα πρακτικά της διαδικασίας και να προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τους όρους, την πορεία, τα αποτελέσματα και τα πρακτικά της διαδικασίας (οι δηλώσεις σας θα λαμβάνονται γραπτώς)
 7. να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης της υπόθεσης
 8. να συμμετέχει στην ακροαματική διαδικασία
 9. να συναινεί ή να αρνείται να συναινέσει στην εφαρμογή διαδικασίας διευθέτησης διαφορών και να διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποινές, το ποσό της αποζημίωσης που ορίζεται στις κατηγορίες και την αστική αγωγή
 10. να συναινεί στην εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων και να ζητά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων
 11. να ζητά να εξεταστεί από πρόσωπο του ίδιου φύλου σε περίπτωση σεξουαλικής βίας, έμφυλης βίας ή ποινικού αδικήματος που διαπράχθηκε από άτομο του στενού του περιβάλλοντος, εκτός αν η ανάκριση διεξάγεται από εισαγγελέα ή δικαστή ή αν αυτό θα εμπόδιζε την πορεία της διαδικασίας.

Το θύμα οφείλει:

 1. να εμφανίζεται όταν κλητεύεται από ανακριτικό όργανο, εισαγγελική αρχή ή δικαστήριο
 2. να συμμετέχει σε διαδικαστικές πράξεις και να υπακούει στις εντολές του ανακριτικού οργάνου, της εισαγγελίας και του δικαστηρίου.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε δηλώσεις και να εκφράσετε τη γνώμη σας κατά τη διάρκεια της δίκης. Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε ενώπιον του δικαστηρίου, αν η κατηγορούσα αρχή ζητήσει την εξέτασή σας.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το δικαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο των συνεδριάσεων. Θα ενημερωθείτε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία θα σας αποσταλεί, εκτός αν παραστείτε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασης.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε τα δικαστικά αρχεία στα γραφεία της εισαγγελικής αρχής μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας ή την περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η εισαγγελική αρχή θα σας ενημερώσει για το δικαίωμα αυτό και θα σας δώσει οδηγίες για το πώς μπορείτε να εξετάσετε τα αρχεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.