Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε αστική αγωγή κατά του κατηγορουμένου για αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Μπορείτε να ασκήσετε αστική αγωγή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα εξετάσετε την ποινική δικογραφία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την εισαγγελική αρχή να παραταθεί η προθεσμία αυτή.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν ο καταδικασθείς δράστης δεν καταβάλει το ποσό που του επιβλήθηκε με την απόφαση του δικαστηρίου, δικαιούστε να επικοινωνήσετε με δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα οργανώσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι, το κράτος δεν πληρώνει αποζημίωση που οφείλεται από καταδικασθέντα δράστη.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος για τα ακόλουθα είδη ζημιών, αν είστε οικείος του προσώπου που απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης, ή αν είστε θύμα εγκλήματος βίας και έχετε εμφανίσει, λόγω του εγκλήματος, προβλήματα υγείας τα οποία διήρκεσαν τουλάχιστον τέσσερις μήνες:

  1. ζημία που προκύπτει από ανικανότητα προς εργασία ή από μειωμένη ικανότητα προς εργασία
  2. δαπάνες που οφείλονται σε βλάβη που προκλήθηκε στην υγεία του θύματος
  3. ζημία που προκύπτει από τον θάνατο του θύματος
  4. ζημία που προκαλείται σε γυαλιά, οδοντοστοιχίες, φακούς επαφής ή άλλες συσκευές που αντικαθιστούν σωματικές λειτουργίες ή σε ρούχα
  5. τα έξοδα κηδείας του θύματος.

Για να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής της ή από την ημερομηνία κατά την οποία έχετε τη δυνατότητα να την καταγγείλετε.

Η αίτηση για αποζημίωση πρέπει να υποβληθεί στο Εσθονικό Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης εντός τριών ετών από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης ή από την ημερομηνία του θανάτου του θύματος, εκτός αν:

  1. το συντηρούμενο (εξαρτώμενο) πρόσωπο έλαβε γνώση του θανάτου του θύματος πάνω από ένα έτος μετά την ημερομηνία θανάτου και η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση του θανάτου του θύματος
  2. ο αιτών αποζημίωση είχε πρόβλημα υγείας το οποίο διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος και η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη λόγω της κατάστασης της υγείας του, η δε αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών από τη βελτίωση της υγείας του
  3. η βάση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης είναι σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανηλίκου και η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το θύμα ενηληκιώθηκε, εκτός αν ο λόγος κίνησης της ποινικής διαδικασίας κατέστη προφανής πριν ενηλικιωθεί.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για κρατική αποζημίωση σε θύματα αξιόποινων πράξεων, αν η ποινική διαδικασία δεν ταυτοποιήσει το πρόσωπο που διέπραξε την αξιόποινη πράξη σε βάρος σας.

Αν το πρόσωπο που κατηγορείται για την αξιόποινη πράξη αθωωθεί από το δικαστήριο, αλλά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το εν λόγω πρόσωπο σάς έχει προκαλέσει βλάβη, μπορείτε να ασκήσετε αστική αγωγή.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Η απόφαση για τη χορήγηση αποζημίωσης σε θύμα εγκλήματος βίας μπορεί να αναβληθεί έως ότου εκδοθεί απόφαση του πρωτοδικείου (maakohtud), αν:

  1. το δικαίωμα του αιτούντος να λάβει αποζημίωση από το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ζημία την οποία προκάλεσε το ποινικό αδίκημα είναι αβέβαιο, ή
  2. είναι προφανές ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ζημία που προκλήθηκε από το ποινικό αδίκημα συμφωνεί και είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη ζημία.

Αν αναβληθεί η καταβολή της αποζημίωσης, το Εσθονικό Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να παράσχει προκαταβολή κατόπιν σχετικής αίτησης του αιτούντος αποζημίωση, αν ο αιτών πληροί σαφώς τις προϋποθέσεις για λήψη αποζημίωσης και βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.