Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης (ζημιωθείς διάδικος) εάν έχετε υποστεί άμεση σωματική, υλική ή ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα μιας παράνομης πράξης, για παράδειγμα εάν έχετε υποστεί σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημία ή κλοπή κ.λπ. ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακροαματική διαδικασία (δίκη).

Η ποινική διαδικασία στην Εσθονία ξεκινά με την προδικασία, που γενικά διενεργείται από την αστυνομία και τον εισαγγελέα και κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το αδίκημα που διαπράχθηκε και τον φερόμενο ως δράστη. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η υπόθεση παραπέμπεται σε δίκη. Η δίκη ολοκληρώνεται με την έκδοση καταδικαστικής ή απαλλακτικής δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, το δικαστήριο αποφαίνεται επίσης και για την αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, αλλά σε περίπτωση απαλλακτικής απόφασης η αγωγή απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί αποζημίωση σε πολιτική δίκη. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να δικαιώσει πλήρως ή εν μέρει τον ενάγοντα, να μην δικαιώσει τον ενάγοντα ή να απορρίψει την αγωγή του. Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.