Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Κατά αποφάσεων περιφερειακού δικαστηρίου (käräjäoikeus) μπορείτε να ασκήσετε έφεση σε εφετείο (hovioikeus). Κατά γενικό κανόνα, θα χρειαστείτε άδεια για περαιτέρω εξέταση, προκειμένου το εφετείο να εξετάσει πλήρως την υπόθεση.

Κατά απόφασης εφετείου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (korkein oikeus). Για να ασκήσετε αναίρεση στο Ανώτατο Δικαστήριο θα χρειαστείτε άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο υπό τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Για ορισμένα σοβαρά εγκλήματα, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση του δράστη ή τη διακοπή της προσωρινής του κράτησης (βλ. κατωτέρω).

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Οι οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων παρέχουν στήριξη και συμβουλές ακόμη και μετά τη δίκη

για όσο διάστημα χρειάζεται. Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, θα εκπονηθεί σχέδιο ασφάλειας στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνων που θα διενεργηθεί από ομάδα υπηρεσιών. Το σχέδιο αυτό δεν συνδέεται με την περάτωση της δίκης.

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, το δικαίωμά σας για ειδική βοήθεια από το Σύστημα παροχής βοήθειας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων θα παύσει να υφίσταται, αν η ποινική διαδικασία περατωθεί με τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου χωρίς να καταδικαστεί κάποιος για εμπορία ανθρώπων.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για την απόφαση που θα εκδοθεί σε ποινική υπόθεση. Η απόφαση αναφέρει την ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Οι διάδικοι της ποινικής διαδικασίας λαμβάνουν αντίγραφο της απόφασης. Δεν θα ενημερωθείτε σε ποια φυλακή μπορεί να σταλεί ο δράστης.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Για ορισμένα σοβαρά εγκλήματα μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε αν ο δράστης αποφυλακιστεί ή αν παύσει η προσωρινή του κράτηση ή αν αποδράσει ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αν βγει από τη φυλακή με άλλον τρόπο ή διαδικασία. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την ανακριτική αρχή ή τον εισαγγελέα. Η ανακριτική αρχή θα σας παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Θα ενημερωθείτε μόνο αν κριθεί ότι αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του φυλακισμένου ή του προσώπου που τελεί υπό προσωρινή κράτηση.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Όχι, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.