Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης αν έχετε πέσει θύμα πράξης ή παράλειψης που συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το φινλανδικό δίκαιο. Ως θύμα αξιόποινης πράξης έχετε ορισμένα δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία.

Η ποινική διαδικασία στη Φινλανδία ξεκινά με προδικαστική έρευνα (ανάκριση), η οποία συνήθως διεξάγεται από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού εξακριβώνεται αν έχει πράγματι τελεστεί ή όχι αξιόποινη πράξη, υπό ποιες συνθήκες διαπράχθηκε και ποια είναι η ταυτότητα των εμπλεκομένων. Εξετάζεται επίσης η έκταση της βλάβης ή της ζημίας που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη και οι αξιώσεις σας ως θύματος.

Αν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την τέλεση αξιόποινης πράξης, ο εισαγγελέας θα απαγγείλει κατηγορίες και θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και είτε καταδικάζει τον φερόμενο ως δράστη είτε τον αθωώνει. Η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί, αν κάποιος από τους διαδίκους ασκήσει έφεση ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας δώσουν τις σχετικές πληροφορίες.

1 — Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 — Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 — Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 — Αποζημίωση

5 — Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.