Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, αλλά πριν από την καταγγελία της;

Αν η αξιόποινη πράξη δεν έχει αναφερθεί και δεν έχει γνωστοποιηθεί στις δικαστικές ή ανακριτικές αρχές (αστυνομία ή χωροφυλακή), δεν θα σας παρασχεθούν πληροφορίες, δεδομένου ότι η αξιόποινη πράξη δεν είναι γνωστή.

Αν η αξιόποινη πράξη έχει γνωστοποιηθεί στη δικαστική αρχή ή στην αστυνομία ή τη χωροφυλακή με οποιοδήποτε μέσο (εκτός από καταγγελία του θύματος), θα σας ζητηθεί να καταθέσετε και να προσδιορίσετε τη ζημία που υποστήκατε και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Αν ειδοποιήσετε εσείς την αστυνομία ή τη χωροφυλακή ή την δικαστική αρχή, θα σας ζητηθεί να καταθέσετε μόλις καταγγείλετε τα γεγονότα και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Οι Γάλλοι υπήκοοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή οποιαδήποτε μονάδα της χωροφυλακής που βρίσκεται στην εθνική επικράτεια. Η καταγγελία τους θα εξεταστεί στη Γαλλία, εάν οι γαλλικές αρχές είναι αρμόδιες, ή θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα.

Οι αλλοδαποί υπήκοοι που είναι θύματα αξιόποινης πράξης η οποία διαπράχθηκε στη γαλλική επικράτεια μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή οποιαδήποτε μονάδα της χωροφυλακής που βρίσκεται στην Γαλλία. Κατά την ακρόαση ή υποβολή της καταγγελίας, το αλλοδαπό θύμα μπορεί να επικουρείται από διερμηνέα. Θα ενημερωθεί για τις συνέπειες με οποιοδήποτε μέσο και τα δικαιώματά του θα προστατεύονται όπως τα δικαιώματα των Γάλλων υπηκόων, καθώς ο νόμος δεν κάνει διάκριση ως προς τις πληροφορίες που παρέχονται στα θύματα και τα δικαιώματά τους ανάλογα με την ιθαγένειά τους.

Το θύμα μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής εάν είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που έχει υπογράψει διεθνή σύμβαση με τη Γαλλία.

Τέλος, εάν το θύμα υποβάλει καταγγελία ή καταθέσει εναντίον κάποιου για σωματεμπορία ή εμπορία ανθρώπων, έχει το δικαίωμα να λάβει προσωρινή άδεια για να διαμείνει στο γαλλικό έδαφος, καθώς και το δικαίωμα να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα, εκτός εάν η παρουσία του συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη, θα ληφθούν τα στοιχεία σας, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματά σας και τους όρους άσκησής τους.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με την πρόοδο της έρευνας

Μπορείτε να ρωτήσετε την αστυνομία ή τη χωροφυλακή, τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή (εάν έχει επιληφθεί), σχετικά με την πρόοδο της έρευνας που σας αφορά.

Σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων και για ορισμένα αδικήματα, εάν έχετε ασκήσει πολιτική αγωγή, θα ενημερώνεστε κάθε έξι μήνες από τον ανακριτή για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ενημερωθείτε για την απόφαση που ελήφθη: θέση της υπόθεσης στο αρχείο, λήψη μέτρων εναλλακτικών της δίωξης, κλήση του κατηγορούμενου στο δικαστήριο. Εάν πρόκειται να γίνει δίκη, θα ενημερωθείτε για τις αξιόποινες πράξεις που καταλογίζονται στον ύποπτο, την ημερομηνία και τον τόπο της ακρόασης.

Ενημέρωση του θύματος όταν επιλαμβάνεται ανακριτής δικαστής

Όταν κινηθεί η ανακριτική διαδικασία , ο εισαγγελέας απευθύνει σε ανακριτή δικαστή την σχετική παραγγελία ώστε να προβεί στις ανακριτικές πράξεις. Ο τελευταίος πρέπει να σας ενημερώσει για την έναρξη αυτής της διαδικασίας, για το δικαίωμά σας να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής και για τις διαδικασίες άσκησης αυτού του δικαιώματος. Εάν είστε ανήλικος, οι πληροφορίες θα παρασχεθούν στους νόμιμους εκπροσώπους σας.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του θύματος, ο ανακριτής δικαστής σάς ενημερώνει, επίσης, ότι έχετε το δικαίωμα, εάν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, να λάβετε τη συνδρομή ενός δικηγόρου τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε εσείς ή ο οποίος, έπειτα από αίτημά σας, θα οριστεί από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, διευκρινίζοντας ότι τα έξοδα θα βαρύνουν εσάς, εκτός εάν δικαιούστε να σας παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας (βλ. τις προϋποθέσεις) ή ασφάλιση νομικής προστασίας.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με την κατάσταση του υπόπτου

Δεν είναι υποχρεωτικό να ενημερωθείτε εάν ο φερόμενος ως δράστης τελεί υπό προσωρινή κράτηση ή αποφυλακιστεί.

Αντιθέτως, θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση εάν ο φερόμενος ως δράστης αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εάν έχει διαταχθεί απαγόρευση επικοινωνίας με σκοπό την προστασία σας.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε σε ικανοποιητικό βαθμό τα γαλλικά, η αστυνομία ή η χωροφυλακή, ενώπιον των οποίων θα παρουσιαστείτε, θα ζητήσει την παρουσία διερμηνέα. Ο διερμηνέας θα είναι παρών κατά τη διάρκεια των καταθέσεών σας, αλλά και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που μπορεί να έχετε με έναν δικηγόρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση να μεταφραστούν τα κυριότερα μέρη της δικογραφίας. Η μετάφραση αυτή θα παρέχεται δωρεάν εάν αφορά τα κυριότερα αυτά μέρη, αλλά έναντι αντιτίμου εάν αφορά άλλα έγγραφα.

Ορισμένα έγγραφα σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων είναι ήδη μεταφρασμένα στις πιο συνηθισμένες γλώσσες και θα σας παρασχεθούν από την αστυνομία ή τη χωροφυλακή.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Αν έχετε αναπηρία που περιορίζει τη δυνατότητά σας να επικοινωνείτε, θα σας συνδράμει διερμηνέας, τον οποίο θα διορίσουν οι ανακριτές ή οι δικαστές. Ο διερμηνέας θα σας συνοδεύει κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, των συζητήσεων με τον δικηγόρο ή κατά τη διάρκεια της δίκης.

Εάν δεν γνωρίζετε ανάγνωση ή δεν μπορείτε να διαβάσετε, η ανάγνωση θα πραγματοποιηθεί από άλλο άτομο.

Εάν είστε ανήλικος, η ακρόασή σας προσαρμόζεται στην ηλικία και την ωριμότητα σας και πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους ανακριτές, ενίοτε και με τη συνοδεία ψυχολόγου. Εφόσον είναι εφικτό, όταν χρειάζονται περισσότερες από μία ακροάσεις, η ακρόασή σας θα πραγματοποιείται από τον ίδιο ανακριτή.

Υπάρχουν συγκεκριμένες αίθουσες σε ορισμένα τμήματα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα για παιδιά και καθιστούν τη διαδικασία της ακρόασης λιγότερο επίσημη.

Μπορείτε πάντα να ζητήσετε να συνοδεύεστε από έναν ενήλικα της επιλογής σας στις ακροάσεις.

Τέλος, όταν η έρευνα αφορά σοβαρά γεγονότα και ιδίως όλες τις αξιόποινες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, οι ακροάσεις σας βιντεοσκοπούνται ή τουλάχιστον ηχογραφούνται.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται από τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων. Σκοπός αυτών των ενώσεων είναι η παροχή καθοδήγησης, κοινωνικής και νομικής βοήθειας ή ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων, ανεξάρτητα από το αν εμπλέκονται ή όχι σε ποινικές διαδικασίες.

Επιπλέον, οι ενώσεις αυτές βοηθούν τα γραφεία στήριξης των θυμάτων σε κάθε πολυμελές πρωτοδικείο με σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης στα θύματα κατά τη διαδικασία.

Επιπλέον, υπάρχουν εξειδικευμένες ενώσεις που μπορούν να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη στα θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων (για παράδειγμα, ενδοοικογενειακής βίας).

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Θα ενημερωθείτε με οποιοδήποτε μέσο για το δικαίωμά σας να λάβετε στήριξη από μια υπηρεσία που ανήκει σε δημόσια αρχή ή από μια ένωση στήριξης θυμάτων και θα σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο νόμος δεν προβλέπει ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας ή της χωροφυλακής οφείλουν να επικοινωνούν απευθείας με τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων, αλλά όταν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι στις εγκαταστάσεις τους, είτε κατόπιν αιτήματος είτε επειδή εφημερεύουν, μπορούν να σας παρέχουν συνδρομή στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας υπάρχει ένας περιφερειακός ανταποκριτής «στήριξης των θυμάτων». Αποστολή του είναι η διατήρηση σχέσεων με τις ενώσεις, η οργάνωση της βελτίωσης της υποδοχής, η συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για τα θύματα, η παρακολούθηση των ποινικών διαδικασιών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των ερευνών.

Κάθε ομάδα χωροφυλακής έχει έναν αξιωματικό «πρόληψης-συνεργασίας-ανταπόκρισης σε θέματα στήριξης των θυμάτων».

Για κάθε καταγγελία που υποβάλλεται σε βάρος ενός προσώπου για σοβαρά περιστατικά, παρέχεται στον καταγγέλλοντα από την αστυνομία ένα έντυπο στήριξης των θυμάτων, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δράση του εθνικού ινστιτούτου στήριξης των θυμάτων και διαμεσολάβησης (INAVEM) και τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων στήριξης των θυμάτων ή των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε μια ένωση υποστήριξης θυμάτων για την παροχή στήριξης σε ένα θύμα αξιόποινης πράξης.

Σε περίπτωση ατυχήματος που αφορά μεγάλο αριθμό ατόμων (ατύχημα με πολλά θύματα ή τρομοκρατική ενέργεια), οι ενώσεις στήριξης των θυμάτων μπορούν να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των θυμάτων και να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχετε το δικαίωμα, με την άδεια του εισαγγελέα, να μην αποκαλύψετε τη διεύθυνση κατοικίας σας και να δηλώσετε τη διεύθυνση της χωροφυλακής ή της αστυνομίας ή ενός τρίτου μέρους, με τη ρητή του συναίνεση.

Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε η υπόθεσή σας να εκδικαστεί κεκλεισμένων των θυρών, δηλαδή όχι δημόσια, κάτι το οποίο οι δικαστές δεν μπορούν να αρνηθούν αν έχετε υποστεί βιασμό, βασανισμό, βάναυσες πράξεις συνοδευόμενες από σεξουαλική επίθεση. Σε άλλες περιπτώσεις, η δίκη θα πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών μόνο εάν εσείς ή κάποιος άλλος πολιτικώς ενάγοντας δεν εκφράσετε αντιρρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητάς σας δεν πρέπει να εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός αν το έχετε επιτρέψει.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων και τα δεδομένα που συλλέγουν είναι απόλυτα εμπιστευτικά.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλετε καταγγελία για να λάβετε στήριξη από μια ένωση στήριξης θυμάτων.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Αν έχετε υποστεί ενδοοικογενειακή βία, ο επιτιθέμενος μπορεί να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το σπίτι, να του απαγορευθεί να μεταβαίνει σε ορισμένα μέρη και να υποβληθεί σε ιατρική ή ψυχολογική αγωγή.

Αν έχετε υποστεί βία από τον/την (πρώην) σύζυγό σας ή τον/την (πρώην) σύντροφό σας και σε περίπτωση που διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγγελέας μπορεί να σας παράσχει συσκευή τηλεπροστασίας (τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης). Το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί επίσης να ζητήσει από το οικογενειακό δικαστήριο να εκδώσει εντολή προστασίας, η οποία θα προβλέπει ορισμένες απαγορεύσεις για τον δράστη, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί πιθανή η διάπραξη των εικαζόμενων βίαιων πράξεων και όταν διαπιστώνεται ότι διατρέχει κίνδυνο το θύμα.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να προστατεύσει εσάς και την οικογένειά σας από πιθανές απειλές ή πιέσεις από τον φερόμενο ως δράστη, λαμβάνοντας μέτρα απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας, όπως η προσωρινή κράτηση, οι περιοριστικοί όροι και άλλοι δικαστικοί περιορισμοί.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η προστασία των θυμάτων εξασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις ανάγκες των θυμάτων κατά τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, όπως η απαγόρευση επικοινωνίας ή μετάβασης σε ορισμένα μέρη, όπως η κατοικία του θύματος. Οι αποφάσεις που προβλέπουν αυτές τις απαγορεύσεις διαβιβάζονται στα τμήματα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, τα οποία στη συνέχεια είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της τήρησής τους. Σε περίπτωση παραβίασης από το πρόσωπο που εμπλέκεται σε δίκη ή έχει καταδικαστεί, το εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να συλληφθεί, καθώς η συμπεριφορά του μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης ή να στοιχειοθετεί νέα αξιόποινη πράξη.

Σε περίπτωση που παρασχεθεί στο θύμα ειδική συσκευή προστασίας (τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης), το εργαλείο αυτό του παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει εύκολα με μια πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας ενημερώνεται αμέσως το πλησιέστερο τμήμα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, προκειμένου να μεταβεί στο σημείο όπου βρίσκεται το θύμα που διατρέχει κίνδυνο.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ο αξιωματικός ή ο αξιωματούχος της δικαστικής αστυνομίας που λαμβάνει την κατάθεσή σας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των πρώτων στοιχείων με σκοπό την εξατομικευμένη αξιολόγηση της κατάστασής σας και των αναγκών προστασίας σας. Διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στη δικαστική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία, η οποία αποφασίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, να παραγγείλει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από μια ένωση στήριξης των θυμάτων. Ένας από τους σκοπούς αυτής της εξατομικευμένης αξιολόγησης είναι να προσδιοριστεί ο κίνδυνος εκφοβισμού ή αντιποίνων από τον δράστη.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Η αξιολόγηση που περιγράφεται παραπάνω αποσκοπεί επίσης στον προσδιορισμό του κινδύνου δευτερογενούς θυματοποίησης λόγω της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Τα πολύ ευάλωτα θύματα αξιολογούνται και λαμβάνουν στήριξη από μια ένωση στήριξης των θυμάτων.

Επιπλέον, παρέχονται διάφορα μέτρα προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος, όπως:

  • περιορισμός του αριθμού των ακροάσεων και των ιατρικών εξετάσεων σε εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την έρευνα
  • δυνατότητα να ζητήσετε η ακρόασή σας να πραγματοποιηθεί από ανακριτή του ιδίου φύλου σε περίπτωση σεξουαλικής ή έμφυλης βίας
  • δυνατότητα να ζητήσετε η κατάθεσή σας να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο, από εκπαιδευμένους ανακριτές και, στο μέτρο του δυνατού, από τους ίδιους ανακριτές για κάθε κατάθεση.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Τα ανήλικα θύματα όχι μόνο έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ενήλικες, αλλά έχουν επίσης ειδικά δικαιώματα που απορρέουν από την ανηλικότητά τους. Έτσι, όταν οι γονείς (ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι) δεν φαίνεται να μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων του ανήλικου παιδιού, η δικαστική αρχή ορίζει έναν ad hoc κηδεμόνα (συγγενή του παιδιού ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ανηλίκου και την άσκηση των δικαιωμάτων του.

Διορίζεται επίσης σε συστηματική βάση δικηγόρος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ανήλικου θύματος και πρέπει να είναι παρών σε κάθε ακρόασή του.

Για ορισμένα αδικήματα, ιδίως σεξουαλικού χαρακτήρα, το ανήλικο θύμα μπορεί, στο στάδιο της έρευνας, να υποβληθεί σε ιατρική και ψυχολογική εξέταση για να εκτιμηθεί η φύση και η έκταση της βλάβης που υπέστη και να διαπιστωθεί εάν χρήζει κατάλληλης αγωγής ή φροντίδας. Οι καταθέσεις ανήλικων θυμάτων ορισμένων αξιόποινων πράξεων, ιδίως εκείνων που είναι σεξουαλικής φύσης, πρέπει να βιντεοσκοπούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η κατ’ επανάληψη κατάθεση του ανηλίκου.

Τέλος, για κάθε κατάθεση , ανεξάρτητα από τη φύση των περιστατικών, το ανήλικο θύμα μπορεί να συνοδεύεται από το πρόσωπο της επιλογής του (συγγενή, μέλος της οικογένειας, νόμιμο εκπρόσωπο, γιατρό, ψυχολόγο).

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Πρόσωπο που δεν είναι άμεσα θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί, παρ' όλ' αυτά, να θεωρηθεί εμμέσως θύμα και διαθέτει ορισμένα δικαιώματα.

Ένα έμμεσο θύμα που θεωρεί ότι υπέστη βλάβη, έστω κι αν η βλάβη είναι μόνο ηθική, δύναται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά την ανάκριση ή ενώπιον του ανακριτή, ή κατά την προφορική διαδικασία, αν ο δράστης εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου για να δικαστεί.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το άμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης, το έμμεσο θύμα δεν είναι απαραίτητο ότι θα κληθεί και θα ενημερωθεί για τις ακροάσεις εάν δεν το έχει προηγουμένως ζητήσει.

Τέλος, το θύμα θα πρέπει να προσδιορίσει τη φύση της βλάβης που υπέστη, έτσι ώστε ο δικαστής να μπορεί να καθορίσει αν μπορεί να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, δηλαδή να θεωρηθεί νόμιμη.

Μέλος της οικογένειάς ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Πρόσωπο που δεν είναι άμεσα θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί, παρ' όλ' αυτά, να θεωρηθεί εμμέσως θύμα και διαθέτει ορισμένα δικαιώματα.

Ένα έμμεσο θύμα που θεωρεί ότι υπέστη βλάβη, ακόμη κι αν η βλάβη είναι μόνο ηθική, δύναται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά την ανάκριση, ή ενώπιον του ανακριτή, ή κατά την προφορική διαδικασία, αν ο δράστης εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου ή για να δικαστεί.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το άμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης, το έμμεσο θύμα δεν είναι απαραίτητο ότι θα κληθεί και θα ενημερωθεί για τις ακροάσεις εάν δεν το έχει προηγουμένως ζητήσει.

Τέλος, το θύμα θα πρέπει να προσδιορίσει τη φύση της βλάβης που υπέστη, έτσι ώστε ο δικαστής να μπορεί να καθορίσει αν μπορεί να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, δηλαδή να θεωρηθεί νόμιμη.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι δικαστικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί εάν είναι πιθανό να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη το θύμα, να εξαλείψει το πρόβλημα που απορρέει από την αξιόποινη πράξη ή να συμβάλει στην επανένταξη του δράστη.

Το μέτρο αυτό μπορεί να αποφασιστεί από τον εισαγγελέα με τη συγκατάθεση του θύματος ή μετά από αίτηση του θύματος.

Όταν το περιστατικό βίας έχει διαπραχθεί από τον/την σύζυγο ή πρώην σύζυγο του θύματος, τον/την σύντροφό του στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης ή τον/την πρώην σύντροφό του, τον/την συμβιούντα/-σα του ή πρώην συμβιούντα/-σα του, διαμεσολάβηση πραγματοποιείται μόνο εάν το θύμα το έχει ζητήσει ρητώς. Στην περίπτωση αυτή, ο θύτης υπόκειται επίσης σε νομική προειδοποίηση.

Όταν, μετά τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης μεταξύ του δράστη και του θύματος, διαπραχθούν νέα περιστατικά βίας από τον/την σύζυγο ή πρώην σύζυγο του θύματος, τον/την σύντροφό του στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης ή τον/την πρώην σύντροφό του, τον/την συμβιούντα/-σα του ή πρώην συμβιούντα/-σα του, δεν μπορεί να λάβει χώρα νέα διαμεσολάβηση.

Η διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να ανατεθεί σε αξιωματούχο της δικαστικής αστυνομίας, εκπρόσωπο του εισαγγελέα ή διαμεσολαβητή, συνίσταται στο να έρθει σε επαφή το θύμα με τον θύτη, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ασφάλεια του θύματος, το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει ως προς την αρχή και τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Το θύμα δεν μπορεί να βρεθεί ενώπιον του θύτη ενάντια στη θέλησή του, ούτε σε καμία περίπτωση να μείνει μόνο του μαζί του.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται εάν φαίνεται ότι η επικοινωνία του θύτη και του θύματος εκθέτει σε κίνδυνο το τελευταίο.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Η γαλλική νομοθεσία είναι διαθέσιμη σ' αυτόν τον ιστότοπο. Τα δικαιώματα των θυμάτων παρατίθενται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και ειδικότερα στα άρθρα 10-2 έως 10-5 και D1-2 έως D1-12.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.