Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Θύμα αξιόποινης πράξης θεωρείστε αν έχετε υποστεί ζημία (για παράδειγμα, αν τραυματιστήκατε ή πέσατε θύμα κλοπής ή αν υπέστη φθορά η προσωπική σας περιουσία κ.λπ.) εξαιτίας περιστατικού που αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σας παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη.

Η ποινική διαδικασία στη Γαλλία αποτελείται από το στάδιο διενέργειας έρευνας και από το στάδιο της δικαστικής απόφασης. Μπορούν να υπάρξουν δύο τύποι έρευνας ανάλογα με το είδος της παράβασης: η αστυνομική έρευνα που διεξάγεται από τη δικαστική αστυνομία υπό την εποπτεία του εισαγγελέα και η δικαστική έρευνα (ανάκριση) που διενεργείται υπό την εποπτεία του ανακριτή από τη δικαστική αστυνομία ή από τον ίδιο τον ανακριτή.

Στο τέλος του σταδίου της έρευνας, ανάλογα με τα αποδεικτικά στοιχεία, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο ή, σε αντίθετη περίπτωση, παραπέμπεται στα δικαστήρια για την εκδίκασή της. Στη δεύτερη περίπτωση, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφαίνεται επί της ενοχής του φερόμενου ως δράστη της παράβασης. Σε περίπτωση που ο τελευταίος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο τού επιβάλλει ποινή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποτιθέμενος δράστης απαλλάσσεται ή αθωώνεται.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.