Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και τη στήριξη μετά την τέλεση αξιόποινης πράξης διατίθενται στην κεντρική πλατφόρμα για την προστασία των θυμάτων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών (BMJV), http://www.hilfe-info.de, και στο «Εγχειρίδιο των θυμάτων» που εξέδωσε το BMJV, το οποίο μπορείτε να τηλεφορτώσετε από την αρχική σελίδα του BMJV. Η ομοσπονδιακή πλατφόρμα για την προστασία των θυμάτων περιλαμβάνει επίσης μηχανισμό εξεύρεσης κέντρων παροχής συμβουλών, μέσω του οποίου οι παθόντες μπορούν να βρίσκουν γρήγορα βοήθεια κοντά τους μέσω τηλεφωνικής, διαδικτυακής ή προσωπικής συμβουλευτικής. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται από την «ODABS», την ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα θύματα αξιόποινων πράξεων (www.odabs.org), η οποία με τη σειρά της ενισχύεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για περιγραφή των διαφόρων τύπων βοήθειας, βλ. κατωτέρω.

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Επισκόπηση των κύριων δωρεάν γραμμών βοήθειας (δεν είναι εγγυημένη η πρόσβαση στους αριθμούς αυτούς από το εξωτερικό). Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.hilfe-info.de:

Γραμμή βοήθειας για σεξουαλική κακοποίηση: 0800 22 55 530

Γραμμή βοήθειας για τη βία κατά των γυναικών: 08000 116 016

Γραμμή βοήθειας για τη βία κατά ανδρών: 0800 1239900

berta – Συμβουλευτική και τηλεφωνικό σημείο επαφής: 0800 30 50 750

Γραμμή γονέων: 0800 11 10 550

Γραμμή βοήθειας για εγκύους που χρειάζονται βοήθεια: 0800 40 40 020

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την ιατρική φροντίδα των παιδιών: 0800 19 21 000

Ο αριθμός 116006 που δημιουργήθηκε από τον Λευκό Δακτύλιο (WEISSER RING e.V.) για τη στήριξη των θυμάτων και ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη επιτρέπει στα θύματα να λαμβάνουν βοήθεια και υποστήριξη σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η γενική στήριξη των θυμάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατών. Συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δράσεων για να βελτιώσουν την κατάσταση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και να τους παράσχουν την κατάλληλη βοήθεια. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, μέσω του διορισμού υπαλλήλων προστασίας θυμάτων στα αστυνομικά τμήματα, της δημιουργίας κέντρων υποστήριξης μαρτύρων, της παροχής δυνατοτήτων στέγασης σε κακοποιημένες γυναίκες και κορίτσια, της προετοιμασίας ενημερωτικού υλικού για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και της οικονομικής στήριξης. Σε αρκετά ομόσπονδα κράτη έχουν συσταθεί ειδικά ιδρύματα με περιφερειακά κέντρα παροχής συμβουλών και γραφεία θυμάτων σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους. Επισκόπηση των σχετικών περιφερειακών προσφορών διατίθεται στη διεύθυνση https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης κεντρικοί υπεύθυνοι επικοινωνίας τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομόσπονδων κρατών. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, για παράδειγμα, διορίστηκε ο καθηγητής δρ. Franke εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα ζητήματα των θυμάτων και των επιζώντων τρομοκρατικών πράξεων στη Γερμανία. Ο δρ. Felix Klein είναι ο εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενώ ο δρ. Rörig είναι ο ανεξάρτητος εντεταλμένος για ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

13 ομόσπονδα κράτη όρισαν επίσης εντεταλμένο/-η για τα ζητήματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες διαφοροποιούνται. Για μια επισκόπηση των επιμέρους υπευθύνων επικοινωνίας, βλ. www-hilfe-info.de.

Στο πλαίσιο ποινικής δίκης, μπορείτε ως θύμα αξιόποινης πράξης να λάβετε νομική συνδρομή από δικηγόρο, όπως για παράδειγμα συνήγορο για την κατάθεσή σας ή ως πρόσωπο που δικαιούται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, ακόμη και πριν δηλώσετε ότι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη δίκη. Μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από συνήγορο του παθόντος ή να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας κατά την ακρόαση, εκτός εάν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό της έρευνας.

Εκτός από τη νομική συνδρομή, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ψυχοκοινωνικής συμπαράστασης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κύρια διαδικασία, η οποία ορίζεται δωρεάν για ανήλικα θύματα σεξουαλικών και βίαιων εγκλημάτων, καθώς και για ιδιαίτερα ευάλωτα ενήλικα θύματα σοβαρών βίαιων και σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ιατρική στήριξη·

Επιπλέον, τα εξωτερικά ιατρεία για ψυχικά τραύματα παρέχουν βραχυπρόθεσμη ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα βίαιων εγκλημάτων. Τέτοια σημεία επαφής υπάρχουν σε ολόκληρη τη Γερμανία. Στα εξωτερικά ιατρεία για ψυχικά τραύματα τα θύματα βίας λαμβάνουν άμεσα ψυχολογική υποστήριξη. Πολλά θύματα αξιόποινων πράξεων είναι ήδη πολύ καλύτερα μετά από λίγες συνεδρίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας. Εάν χρειαστεί, μπορεί να προσφερθεί ή να παρασχεθεί στη συνέχεια πιο μακροχρόνια θεραπεία, όπως εξωνοσοκομειακή ψυχοθεραπεία ή νοσηλεία σε ψυχιατρείο ή ψυχοσωματική κλινική. Πολλά εξωτερικά ιατρεία για ψυχικά τραύματα συνδέονται με ψυχιατρεία ή νοσοκομεία, γεγονός που σημαίνει ότι συχνά μπορεί επίσης να εξασφαλιστεί ιατρο-ψυχιατρική νοσηλεία.

Για μια επισκόπηση των εξωτερικών ιατρείων για ψυχικά τραύματα στη Γερμανία, βλ. Hilfe-Info.de.

Τα θύματα σεξουαλικής ή σωματικής βίας μπορούν να ζητήσουν την τεκμηρίωση των ορατών τραυμάτων τους. Κατά βάση ιατροί σε ιατρεία ή σε νοσοκομεία τούς χορηγούν, κατόπιν εξέτασης, ιατρική βεβαίωση για τους προκληθέντες τραυματισμούς. Σε ορισμένες πόλεις υπάρχουν επίσης ειδικά εξωτερικά ιατρεία για την προστασία κατά της βίας, τα οποία τεκμηριώνουν τους τραυματισμούς των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Στα εξωτερικά ιατρεία για την προστασία κατά της βίας τα θύματα μπορούν να εξετάζονται από ιατροδικαστές και να διαφυλάσσουν τα πειστήρια τραυματισμών ή άλλα ίχνη.

Οικονομική στήριξη

Επιπλέον, υπάρχουν πολυάριθμες δυνατότητες δημόσιας οικονομικής στήριξης: Όποιος έχει υποστεί βλάβη στην υγεία του ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος μπορεί να λάβει παροχές δυνάμει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας του ομόσπονδου κράτους (τη λεγόμενη Landesversorgungsamt). Επισκόπηση των διαφόρων υπηρεσιών πρόνοιας των ομόσπονδων κρατών περιλαμβάνεται επίσης στην πλατφόρμα για την προστασία των θυμάτων, Hilfe-Info.de. Στην εν λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων για ψυχικά τραύματα.

Έπειτα από εξτρεμιστικές επιθέσεις ή τρομοκρατικές πράξεις, οι πληγέντες μπορούν να λαμβάνουν τις λεγόμενες παροχές αντίξοων συνθηκών. Αρμόδιο σημείο επαφής προς τον σκοπό αυτόν είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης.

Εάν στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας, σχολικής ή πανεπιστημιακής εκδρομής ή κατά τρόπο που συναρτάται με αυτές προκύψει τραυματισμός ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος, μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εγερθούν αξιώσεις κατά της εκ του νόμου προβλεπόμενης ασφάλειας ατυχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, σημεία επαφής είναι τα ταμεία ασφάλισης ατυχημάτων ή τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.

Η ένωση για την παροχή βοήθειας σε θύματα τροχαίων, Verkehrsopferhilfe e.V., είναι αρμόδια για τη χορήγηση παροχών εάν χρησιμοποιήθηκε όχημα σε βίαιο έγκλημα. Περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, περιπτώσεις στις οποίες το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο, στις οποίες ο οδηγός εγκατέλειψε τον παθόντα στον τόπο του ατυχήματος ή όταν ο οδηγός ενήργησε εκ προθέσεως και παράνομα.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Μη κρατικές επαγγελματικές και εθελοντικές οργανώσεις στήριξης θυμάτων συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δράσεων για να βελτιώσουν την κατάσταση των παθόντων και να τους παράσχουν την κατάλληλη βοήθεια.

Οι εμπειρογνώμονες των οργανώσεων στήριξης θυμάτων προσφέρουν στα θύματα τη δυνατότητα να μιλήσουν για τις συνέπειες της αξιόποινης πράξης, ενώ παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη ποινική δίκη και χρηματική αποζημίωση. Μπορούν επίσης να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια, όπως δικηγόρο ή ψυχοθεραπευτική στήριξη.

Οργάνωση στήριξης θυμάτων με δράση σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι ο Λευκός Δακτύλιος, WEISSER RING e. V. Η οργάνωση, εκτός από σημεία επαφής σε ολόκληρη τη Γερμανία, προσφέρει, για παράδειγμα, επίσης την προαναφερθείσα τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα (αριθμός τηλεφώνου: 116 006), στην οποία τα θύματα αξιόποινων πράξεων λαμβάνουν ταχεία και επαγγελματική στήριξη. Η βοήθεια που παρέχει ο Λευκός Δακτύλιος περιλαμβάνει, ειδικότερα, συμβουλές, συνδρομή στις επαφές με τις αρχές και τα δικαστήρια, παροχή μίας δωρεάν αρχικής συμβουλευτικής συνεδρίας με δικηγόρο, δωρεάν αρχική ιατρική/ψυχολογική συμβουλευτική σε περιπτώσεις άγχους ως αποτελέσματος εγκλήματος, συμπαράσταση στο δικαστήριο, καθώς και οικονομική στήριξη. Ο Λευκός Δακτύλιος (WEISSER RING e. V.) αναπτύσσει επίσης προγράμματα για την αποζημίωση των θυμάτων και την αποκαταστατική δικαιοσύνη.

Η ομάδα εργασίας για τη στήριξη των θυμάτων στη Γερμανία, Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V., ενεργεί ως κεντρική οργάνωση διαφόρων επαγγελματικών περιφερειακών οργανώσεων στήριξης θυμάτων. Στους στόχους της συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανώσεων στήριξης θυμάτων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η θέσπιση προτύπων επαγγελματικής στήριξης των θυμάτων, η ίδρυση περαιτέρω επαγγελματικών οργανώσεων στήριξης θυμάτων και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων θυμάτων. Από την ομάδα εργασίας για τη στήριξη των θυμάτων στη Γερμανία (Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V.) μπορείτε επίσης να λαμβάνετε συμβουλές και συνδρομή στις επαφές με τις αρχές, ενώ έχετε περαιτέρω τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψυχολογική παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης και σε ιατρική και θεραπευτική αγωγή, σε νομικές συμβουλές, σε συμπαράσταση ενώπιον της αστυνομίας, των αρχών και των δικαστηρίων, καθώς και, άμεσα ή έμμεσα, σε αποκαταστατική δικαιοσύνη.

Αρκετές οργανώσεις στήριξης θυμάτων έχουν ειδικευτεί στην παροχή συμβουλών και στη φροντίδα θυμάτων συγκεκριμένων εγκλημάτων, ιδίως σεξουαλικών εγκλημάτων, ρατσιστικών, αντισημιτικών ή ακόμη και ομοφοβικών και τρανσφοβικών επιθέσεων. Και αυτές οι οργανώσεις συνασπίζονται σε διάφορες κεντρικές οργανώσεις, όπως:

VBRG — Ένωση κέντρων παροχής συμβουλών για τα θύματα δεξιάς, ρατσιστικής και αντισημιτικής βίας

BFF — Ομοσπονδιακή ένωση κέντρων παροχής συμβουλών σε γυναίκες και κλήσεων έκτακτης ανάγκης από γυναίκες στη Γερμανία

Εκτός από αυτές τις διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες στήριξης των θυμάτων, πολλές εξίσου ενεργές οργανώσεις στήριξης δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα τις βρείτε μέσω του μηχανισμού εξεύρεσης κέντρων παροχής συμβουλών στη διεύθυνση http://www.hilfe-info.de.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.