Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης εάν υποστείτε ζημία, για παράδειγμα, τραυματισθείτε ή η περιουσία σας υποστεί βλάβη ή κλαπεί ως αποτέλεσμα περιστατικού το οποίο συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Εάν είστε θύμα εγκληματικής πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν από τη δικαστική διαδικασία, κατά τη διάρκειά της και μετά απ’ αυτήν.

Στη Γερμανία, η ποινική διαδικασία ξεκινά με την ανακριτική διαδικασία, η οποία διενεργείται από την αστυνομία και την εισαγγελική αρχή· η εν λόγω ανακριτική διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν καταγγελίας του παθόντος. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις κατά του υπόπτου για να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του, η εισαγγελία περατώνει την ανακριτική διαδικασία. Εάν, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η εισαγγελία παραπέμπει τον ύποπτο στο δικαστήριο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να περατώσει τη διαδικασία σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα εάν ο ύποπτος αποκατάστησε την υλική ζημία που σας προκάλεσε ή εκπλήρωσε ορισμένες προϋποθέσεις και εντολές.

Εάν το δικαστήριο κινήσει την κύρια διαδικασία μετά την απαγγελία κατηγοριών, εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία κατά του κατηγορουμένου στο πλαίσιο συζήτησης ενώπιόν του. Εάν κρίνει τον κατηγορούμενο ένοχο, τον καταδικάζει και ορίζει την ποινή του. Σε ενδεδειγμένες και λιγότερο σοβαρές υποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί επίσης να περατώσει τη διαδικασία κατά του κατηγορουμένου, για παράδειγμα, εάν ο κατηγορούμενος δείχνει ότι μεταμελήθηκε και έλαβε μέρος σε διαμεσολάβηση θύματος-δράση. Εάν οι αποδείξεις κατά του κατηγορουμένου είναι ανεπαρκείς, το δικαστήριο υποχρεούται να τον απαλλάξει. Εάν εκδοθεί απόφαση, η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σε ανώτερο δικαστήριο κατόπιν άσκησης έφεσης.

Εσείς, ως θύμα, μπορείτε να συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως μάρτυρας ή να διαδραματίσετε πιο ενεργό ρόλο ως ιδιώτης κατήγορος (Privatkläger) ή ως πολιτικώς ενάγων (Nebenkläger) και να επωφεληθείτε με τον τρόπο αυτό διάφορων δικαιωμάτων που τίθενται στη διάθεσή σας. Ως ιδιώτης κατήγορος, υποκαθιστάτε τον εισαγγελέα· ως πολιτικώς ενάγων, λαμβάνετε μέρος στη διαδικασία παράλληλα με τον εισαγγελέα.

Με ένα μόνο κλικ στον σχετικό σύνδεσμο, θα λάβετε τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία, τα οποία θα σας εξηγήσουν τα διάφορα στάδια της υπόθεσής σας, με περιγραφή των δικαιωμάτων σας ως θύματος κατά την καταγγελία αξιόποινης πράξης, κατά τη διερεύνηση της αξιόποινης πράξης, κατά τη διάρκεια της δίκης ή μετά τη δίκη σε πρώτο βαθμό. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το δικαίωμά σας σε αποζημίωση, καθώς και για τη βοήθεια και τη στήριξη που μπορείτε να λάβετε.

Ωστόσο, τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία αποτελούν απλώς εισαγωγή σε πολυάριθμους και διαφορετικούς κανόνες. Για παράδειγμα, θα χρειαστείτε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για διαδικασίες στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι έφηβος ή νεαρός ενήλικας, που δεν θίγονται εδώ.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.