Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων-Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημιούργησε και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 62 δομών για τις γυναίκες θύματα βίας.

Το ως άνω δίκτυο περιλαμβάνει την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS15900 υποστηρίζεται και με την ηλεκτρονική διεύθυνση sos15900@isotita.gr. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση/365 ημέρες το χρόνο και προσφέρει τις υπηρεσίες της στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ το κόστος κλήσης είναι μία αστική μονάδα.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, ενώ πλέον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και στο πεδίο της εργασιακής συμβουλευτικής των γυναικών, αλλά και στο πεδίο γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (πρόσφυγες, μονογονείς, ρομά κλπ). Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Συμβουλευτικών Κέντρων παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.womensos.gr/ και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook: WomenSOS.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων: https://isotita.gr/

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και λειτουργεί ξενώνα για τις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

 • είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής
  Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
 • διαθέτει περιφερειακές/τοπικές υπηρεσίες που παρέχουν ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια
 • παρέχει πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την απασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • σε συνεργασία με τη Νομαρχία Αθηνών διατηρεί ξενώνα από το 1993 για τις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους.
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://kethi.gr/

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν καταστάσεις ψυχοκοινωνικής κρίσης ή χρειάζονται άμεση κοινωνική βοήθεια.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

 • είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Οι Υπηρεσίες του είναι:
 • Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» για όλους τους πολίτες. Λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση. Η κλήση είναι ατελής.
 • Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση.
 • Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
 • Ξενώνες για πολίτες με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα στην Αττική
 • Καταφύγια για γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – που βρίσκονται σε κίνδυνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και πληροφόρηση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα ή οικογένειες άμεση φιλοξενία σε γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – που είναι σε κίνδυνο (κυρίως θύματα βίας – ενδοοικογενειακής, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
 • βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε ξενώνες σε άτομα που βιώνουν καταστάσεις κρίσης ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης
 • συνεργασία και διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε Υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που παρέχονται από άλλους φορείς,
 • Τέλος, κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, στις περιπτώσεις φυσικών (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) καταστροφών, δυστυχημάτων, ναυαγίων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και σε κάθε περίπτωση κρίσης που αφορά σε μεγάλο αριθμό ατόμων και θεωρείται απαραίτητη η κινητοποίησή τους.

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.ekka.org.gr/

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 • είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
 • βοηθά τους πρόσφυγες να ενταχθούν αρμονικά στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες
 • είναι ο μόνος ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός φορέας που ασχολείται αποκλειστικά με άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα και θεωρούνται πρόσφυγες
 • είναι ενταγμένο στο μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό
 • είναι μια από τις έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.gcr.gr/el/

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και προωθεί θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

 • ιδρύθηκε το 1992
 • αποτελεί την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και παρεμβαίνει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, ενίοτε, στα Βαλκάνια
 • έχει συμμετάσχει και συχνά συντονίσει την παρακολούθηση των Ελληνικών και Βαλκανικών Μέσων Επικοινωνίας σχετικά με τις προκαταλήψεις και τη λεκτική βία, έχει εκπονήσει λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις παράλληλες/ανεπίσημες εκθέσεις στα όργανα του ΟΗΕ και εξειδικευμένες εκθέσεις σχετικά με την κακοποίηση και με εθνικές, εθνο-γλωσσικές, θρησκευτικές και μεταναστευτικές κοινότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες , εταιρείες και άλλους μη κρατικούς φορείς και ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα ατομικές υποθέσεις και ευρείες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία

 • είναι ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο κίνημα εθελοντών που αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • υπερασπίζεται κρατουμένους της συνείδησης της βίας και της φτώχειας
 • αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών
 • αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και του περιορισμού των ελευθεριών στο όνομα του «πολέμου και της τρομοκρατίας»
 • καταπολεμά τις διακρίσεις που υφίστανται οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι μειονότητες και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.amnesty.gr/

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.